***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 18:29
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.362 6.183.483 6.170.121 6.170.121
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -234.399 21.173.530 135.754.009 6.183.483 266.135.503 266.135.503
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.312 4.899.731 4.926.043 4.926.043
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -122.640 21.620.416 137.043.221 4.899.731 266.699.608 266.699.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.375.057 12.062.734
Dönem Karı (Zararı)
4.899.731 6.183.483
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.899.731 6.183.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.346.761 -9.767.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 418.599 298.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.736 245.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
585.243 581.562
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-433.507 -336.406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.147.789 -6.394.383
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.367.824 -6.662.059
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 220.035 267.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.642.783 -3.916.602
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.642.783 -3.916.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-508 -450
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-508 -450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-126.016 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
726.216 9.954.016
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.559.668 10.046.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.299.500 -531
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
326.319 305.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.829 -38.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.829 -38.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.981 1.449
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.405 -220
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.405 -220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.514 -360.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44.546 -356.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.968 -4.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.720.814 6.369.924
Alınan Faiz
2.472.270 6.781.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -606.925 -627.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-519.588 -461.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.488.492 -6.934.943
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7 24.025.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -33.500.000 -6.873.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
508 450
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
508 450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.000 -61.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.000 -61.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.863.549 5.127.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.863.549 5.127.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.724.740 40.383.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.861.191 45.510.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 33.995.260 44.963.534
Finansal Yatırımlar
7 30.020.245 25.937.130
Diğer Alacaklar
2.299.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.299.500 0
Peşin Ödenmiş Giderler
70.309 396.628
Diğer Dönen Varlıklar
1.180.360 1.224.906
ARA TOPLAM
67.565.674 72.522.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.565.674 72.522.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 201.039.080 191.564.080
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 82.874 93.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.312.346 1.620.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.434.450 193.278.820
TOPLAM VARLIKLAR
270.000.124 265.801.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
429.137 389.706
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
272.347 281.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
272.347 281.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
156.790 108.307
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
156.790 108.307
Ticari Borçlar
44.101 5.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 44.101 5.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.577 50.596
Diğer Borçlar
3.175 770
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.194.965 1.302.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.194.965 1.302.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
175.467 566.285
ARA TOPLAM
1.908.422 2.314.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.908.422 2.314.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
950.937 1.330.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
851.478 1.271.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
851.478 1.271.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
99.459 58.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
99.459 58.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
441.157 382.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 441.157 382.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.094 1.712.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.300.516 4.027.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
266.699.608 261.773.565
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.640 -148.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.640 -148.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.173.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
137.043.221 135.754.009
Net Dönem Karı veya Zararı
4.899.731 1.736.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.699.608 261.773.565
TOPLAM KAYNAKLAR
270.000.124 265.801.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 36.053.117 12.850.806 3.186.154 4.297.677
Satışların Maliyeti
4 -24.025.000 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.028.117 12.850.806 3.186.154 4.297.677
BRÜT KAR (ZARAR)
12.028.117 12.850.806 3.186.154 4.297.677
Genel Yönetim Giderleri
4 -7.238.421 -6.790.580 -2.339.159 -2.040.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
127.446 183.552 876 74.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.411 -60.295 -4.453 -36.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.312 -13.362 7.071 -7.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.312 -13.362 7.071 -7.410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.312 -13.362 7.071 -7.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.926.043 6.170.121 850.489 2.287.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.926.043 6.170.121 850.489 2.287.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884472


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.386 1,10  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--492--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.06.2022 08:29:36-27.06.2022 08:29:36)