***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 18:55
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.952 3.888.337 3.882.385 3.882.385
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -226.989 21.173.530 135.754.009 3.888.337 135.754.009 135.754.009
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.241 4.056.313 4.075.554 4.075.554
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -129.711 21.620.416 137.043.221 4.056.313 265.849.119 265.849.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-329.809 9.837.252
Dönem Karı (Zararı)
4.056.313 3.888.337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.056.313 3.888.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.379.632 -6.018.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.10 294.042 212.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.004 174.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
459.483 482.491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-407.479 -307.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.412.679 -4.278.986
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.570.211 -4.457.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 157.532 178.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.186.983 -2.127.602
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.186.983 -2.127.602
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-126.016 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.249.757 8.354.731
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.163.087 8.394.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
285.766 288.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.159 -49.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.159 -49.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.711 1.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142 -570
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
142 -570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.108 -279.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-250.331 -273.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.223 -5.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.073.562 6.224.342
Alınan Faiz
1.691.238 4.538.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -606.925 -626.367
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-340.560 -298.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.475.000 -3.182.866
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7 24.025.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -33.500.000 -3.162.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -20.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -20.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.804.809 6.654.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.804.809 6.654.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.724.740 40.383.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.919.931 47.037.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.037.738 44.963.534
Finansal Yatırımlar
7 29.961.026 25.937.130
Peşin Ödenmiş Giderler
110.862 396.628
Diğer Dönen Varlıklar
1.475.237 1.224.906
ARA TOPLAM
66.584.863 72.522.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.584.863 72.522.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 201.039.080 191.564.080
Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 77.240 93.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.524.554 1.620.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.641.024 193.278.820
TOPLAM VARLIKLAR
269.225.887 265.801.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
452.730 389.706
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.168 281.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.562 108.307
Ticari Borçlar
12.431 5.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 12.431 5.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.307 50.596
Diğer Borçlar
912 770
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.110.168 1.302.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.110.168 1.302.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
192.068 566.285
ARA TOPLAM
1.829.616 2.314.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.829.616 2.314.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.139.887 1.330.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.010.331 1.271.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
129.556 58.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
407.265 382.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 407.265 382.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.547.152 1.712.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.376.768 4.027.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.849.119 261.773.565
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Birleşme Denkleştirme Hesabı
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-129.711 -148.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-129.711 -148.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.173.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
137.043.221 135.754.009
Net Dönem Karı veya Zararı
4.056.313 1.736.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.849.119 261.773.565
TOPLAM KAYNAKLAR
269.225.887 265.801.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 32.866.963 8.553.129 5.392.608 4.762.459
Satışların Maliyeti
4 -24.025.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.841.963 8.553.129 5.392.608 4.762.459
BRÜT KAR (ZARAR)
8.841.963 8.553.129 5.392.608 4.762.459
Genel Yönetim Giderleri
4 -4.899.262 -4.750.400 -2.347.093 -2.253.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
126.570 109.369 506 74.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.958 -23.761 -3.339 -19.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.241 -5.952 25.375 -31.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.241 -5.952 25.375 -31.087
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.241 -5.952 25.375 -31.087
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.075.554 3.882.385 3.068.057 2.532.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.075.554 3.882.385 3.068.057 2.532.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862840


BIST

Canlı Borsa
2.406 17:17
Değişim :  0,15% |  3,64
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1662--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(30.06.2022 17:33:48-30.06.2022 17:33:48)