***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 18:24
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955
Transferler
13 0 0 0 0 117.952 828.132 -946.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.380 0 2.324.449 2.336.829 2.336.829
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -177.382 21.001.426 132.852.411 2.324.449 259.259.784 259.259.784
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.362 6.183.483 6.170.121 6.170.121
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -234.399 21.173.530 135.754.009 6.183.483 266.135.503 266.135.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.189.259 15.985.136
Dönem Karı (Zararı)
6.183.483 2.324.449
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.183.483 2.324.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.767.575 -1.186.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9.10 298.704 22.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
245.156 188.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
581.562 469.230
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-336.406 -280.529
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.394.383 -1.704.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.662.059 -1.704.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 267.676 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.916.602 307.675
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.916.602 307.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-450 -208
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-450 -208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.954.016 18.716.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.046.632 18.762.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-531 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
305.849 -148.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.494 50.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.494 50.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.449 -102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220 2.028
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-220 2.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.669 50.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-356.529 90.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.140 -40.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.369.924 19.854.623
Alınan Faiz
6.781.660 1.588.940
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.873.475 -4.750.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -627.159 -708.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-461.691 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.468 -12.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
450 1.441
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
450 1.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.918 -14.088
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -61.918 -14.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.127.791 15.972.489
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.127.791 15.972.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.383.087 29.313.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.510.878 45.285.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.559.284 40.551.133
Finansal Yatırımlar
7 22.270.745 28.400.775
Diğer Alacaklar
531 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 531 0
Peşin Ödenmiş Giderler
75.100 380.949
Diğer Dönen Varlıklar
1.032.380 675.852
ARA TOPLAM
68.938.040 70.008.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.938.040 70.008.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 199.030.913 192.157.438
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 102.444 59.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.720.879 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.854.386 192.217.334
TOPLAM VARLIKLAR
269.792.426 262.226.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
50.729 89.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 50.729 89.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
50.941 49.492
Diğer Borçlar
830 1.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.121.288 1.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.121.288 1.224.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
258.146 598.733
ARA TOPLAM
1.481.934 1.963.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.481.934 1.963.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.806.349
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.615.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.615.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
191.132
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
191.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
368.640 297.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 368.640 297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.174.989 297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.656.923 2.260.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
266.135.503 259.965.382
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-234.399 -221.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-234.399 -221.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.173.530 21.001.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.754.009 132.852.411
Net Dönem Karı veya Zararı
6.183.483 3.073.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.135.503 259.965.382
TOPLAM KAYNAKLAR
269.792.426 262.226.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 12.850.806 6.444.392 4.297.677 2.687.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.850.806 6.444.392 4.297.677 2.687.840
BRÜT KAR (ZARAR)
12.850.806 6.444.392 4.297.677 2.687.840
Genel Yönetim Giderleri
4 -6.790.580 -6.475.166 -2.040.180 -1.881.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
183.552 2.519.595 74.183 1.343.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-60.295 -164.372 -36.534 97.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.183.483 2.324.449 2.295.146 2.246.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazamç 14 0,08283000 0,03113700 0,03074400 0,03009500
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.362 12.380 -7.410 1.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.362 12.380 -7.410 1.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.362 12.380 -7.410 1.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.170.121 2.336.829 2.287.736 2.247.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.170.121 2.336.829 2.287.736 2.247.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794625


BIST
Canlı Borsa
2.384 13:48
Değişim :  0,53% |  12,48
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.405
En Düşük
2.370
Açılış: 2.389
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.968 -0,42  
Nasdaq CCO 11.322 1,75  
Xetra DAX DAX 12.401 -2,91  
IPC MXX 47.503 -1,11  
Shanghai Composite SHCOMP 3.355 -1,43  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2147--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(06.07.2022 14:04:05-06.07.2022 14:04:05)