***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 18:50
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955
Transferler
13 0 117.952 828.132 -946.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.330 77.767 89.097 89.097
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -178.432 21.001.426 132.852.411 77.767 257.012.052 257.012.052
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.952 0 3.888.337 3.882.385 3.882.385
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -226.989 21.173.530 135.754.009 3.888.337 263.847.767 263.847.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.675.082 4.138.578
Dönem Karı (Zararı)
3.888.337 77.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.888.337 77.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.018.726 -1.834.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 212.880 15.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
174.982 -236.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 482.491 428.005
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-307.509 -664.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.278.986 -1.704.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.457.698 -1.704.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 178.712 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.127.602 90.746
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.127.602 90.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.354.731 9.675.805
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.394.191 9.359.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
288.341 263.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.437 -86.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.437 -86.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.604 -144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570 2.028
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-570 2.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.398 137.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-273.493 170.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.905 -33.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.224.342 7.919.013
Alınan Faiz
4.538.040 1.677.992
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.162.170 -4.750.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -626.367 -708.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-298.763 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.696 -2.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.696 -2.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -20.696 -2.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.654.386 4.135.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.654.386 4.135.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.383.087 29.313.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.037.473 33.448.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.124.491 40.551.133
Finansal Yatırımlar
7 22.134.187 28.400.775
Peşin Ödenmiş Giderler
92.608 380.949
Diğer Dönen Varlıklar
949.345 675.852
ARA TOPLAM
70.300.631 70.008.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.300.631 70.008.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 195.319.608 192.157.438
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 68.459 59.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.682.478 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.070.695 192.217.334
TOPLAM VARLIKLAR
267.371.326 262.226.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
39.786 89.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 39.786 89.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.096 49.492
Diğer Borçlar
480 1.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.043.080 1.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.043.080 1.224.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
284.634 598.733
ARA TOPLAM
1.419.076 1.963.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.419.076 1.963.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.763.324 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.674.267 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.674.267 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
89.057
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
341.159 297.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 341.159 297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.104.483 297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.523.559 2.260.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.847.767 259.965.382
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-226.989 -221.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226.989 -221.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.173.530 21.001.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.754.009 132.852.411
Net Dönem Karı veya Zararı
3.888.337 3.073.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.847.767 259.965.382
TOPLAM KAYNAKLAR
267.371.326 262.226.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 8.553.129 3.756.552 4.762.459 1.383.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.553.129 3.756.552 4.762.459 1.383.797
BRÜT KAR (ZARAR)
8.553.129 3.756.552 4.762.459 1.383.797
Genel Yönetim Giderleri
4 -4.750.400 -4.593.175 -2.253.776 -2.160.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
109.369 1.176.183 74.129 829.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.761 -261.793 -19.601 -227.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.952 11.330 -31.087 16.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.952 11.330 -31.087 16.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.952 11.330 -31.087 16.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.882.385 89.097 2.532.124 -158.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.882.385 89.097 2.532.124 -158.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777505


BIST

Canlı Borsa
2.426 18:05
Değişim :  0,72% |  17,41
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429
En Düşük
2.404
Açılış: 2.412
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.038 0,23  
Nasdaq CCO 11.362 0,35  
Xetra DAX DAX 12.595 1,56  
IPC MXX 47.722 0,46  
Shanghai Composite SHCOMP 3.364 0,27  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--850--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(07.07.2022 19:57:46-07.07.2022 19:57:47)