***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:50
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998
Transferler
12 183.168 877.124 -1.060.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.465 889.458 795.993 795.993
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -99.100 20.883.474 132.024.279 889.458 256.956.991 256.956.991
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955
Transferler
12 117.952 828.132 -946.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.299 252.878 247.579 247.579
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -195.061 21.001.426 132.852.411 252.878 257.170.534 257.170.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-522.041 2.973.676
Dönem Karı (Zararı)
252.878 889.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
252.878 889.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.158.298 -2.078.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 8.161 23.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-268.143 54.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 303.414 351.522
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-571.557 -296.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-681.874 -1.225.979
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-681.874 -1.225.979
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-216.442 -931.035
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-216.442 -931.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.585.830 2.951.432
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.651.546 3.087.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
159.540 132.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.343 -17.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.343 -17.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.806 9.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90 150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90 150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.809 -261.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-117.732 -194.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-45.077 -67.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.680.410 1.762.546
Alınan Faiz
547.549 1.211.130
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.750.000 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.889 -3.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.889 -3.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.889 -3.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-524.930 2.970.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-524.930 2.970.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.313.165 45.706.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.788.235 48.676.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.982.617 29.373.223
Finansal Yatırımlar
7 41.998.696 46.433.800
Peşin Ödenmiş Giderler
153.206 312.746
Diğer Dönen Varlıklar
750.087 632.355
ARA TOPLAM
71.884.606 76.752.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.884.606 76.752.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 187.331.033 182.581.033
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 40.672 45.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.371.855 182.627.127
TOPLAM VARLIKLAR
259.256.461 259.379.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
23.441 90.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 23.441 90.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.665 49.859
Diğer Borçlar
1.490 1.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.500.459 1.216.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.500.459 1.216.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
234.971 851.605
ARA TOPLAM
1.815.026 2.209.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.815.026 2.209.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
270.901 246.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 270.901 246.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.901 246.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.085.927 2.456.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
257.170.534 256.922.955
Ödenmiş Sermaye
12 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-195.061 -189.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-195.061 -189.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 21.001.426 20.883.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.852.411 132.024.279
Net Dönem Karı veya Zararı
252.878 946.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.170.534 256.922.955
TOPLAM KAYNAKLAR
259.256.461 259.379.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 2.372.755 3.872.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.372.755 3.872.187
BRÜT KAR (ZARAR)
2.372.755 3.872.187
Genel Yönetim Giderleri
4 -2.433.145 -2.816.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
347.168 104.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.900 -270.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
252.878 889.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
252.878 889.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
252.878 889.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
252.878 889.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
252.878 889.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
252.878 889.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 13 0,00338700 0,01191500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.299 -93.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.299 -93.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
247.579 795.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
247.579 795.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680070


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--820--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(02.07.2022 23:36:55-02.07.2022 23:36:55)