***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2018 18:19
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 20.488.276 130.586.536 772.649 255.106.341 255.106.341
Transferler
17 212.030 560.619 -772.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.635 1.060.292 1.054.657 1.054.657
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998
Transferler
17 183.168 877.124 -1.060.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.127 946.084 761.957 761.957
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.380.608 34.144.731
Dönem Karı (Zararı)
946.084 1.060.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.838.585 1.569.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 52.514 206.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
977.812 826.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 837.628 766.565
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
140.184 60.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.702.168 -3.149.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.166.743 3.687.065
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.150.440 203.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,26 1.983.697 3.483.235
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.695
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -1.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.476.692 40.861.753
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
29.570.887 41.453.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.003 -48.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.888 18.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.575 8.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
602 48
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
602 48
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.257 -571.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-112.465 -73.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-38.792 -497.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.584.191 43.491.169
Alınan Faiz
3.670.522 3.136.586
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -45.250.000 -10.938.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.385.321 -1.544.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.557 -24.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.557 -26.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.557 -26.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.393.165 34.120.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.393.165 34.120.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.706.330 11.586.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.313.165 45.706.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.373.223 45.734.742
Finansal Yatırımlar
6 46.433.800 72.854.247
Peşin Ödenmiş Giderler
14 312.746 295.743
Diğer Dönen Varlıklar
15 632.355 519.890
ARA TOPLAM
76.752.124 119.404.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.752.124 119.404.622
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 182.581.033 139.314.730
Diğer Alacaklar
8 150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 150 150
Maddi Duran Varlıklar
9 45.436 81.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 508 4.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.627.127 139.400.781
TOPLAM VARLIKLAR
259.379.251 258.805.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 90.785 21.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 90.785 21.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 49.859 45.284
Diğer Borçlar
8 1.400 798
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.216.323 1.711.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.216.323 1.711.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 851.605 750.214
ARA TOPLAM
2.209.972 2.530.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.209.972 2.530.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 246.324 114.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.324 114.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.456.296 2.644.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.922.955 256.160.998
Ödenmiş Sermaye
17 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.762 -5.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.762 -5.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.762 -5.635
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 20.883.474 20.700.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 132.024.279 131.147.155
Net Dönem Karı veya Zararı
946.084 1.060.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.922.955 256.160.998
TOPLAM KAYNAKLAR
259.379.251 258.805.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 11.346.515 11.348.450
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.346.515 11.348.450
BRÜT KAR (ZARAR)
11.346.515 11.348.450
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.366.583 -10.343.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 591.286 172.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -625.134 -116.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
946.084 1.060.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
946.084 1.060.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
946.084 1.060.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
946.084 1.060.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
946.084 1.060.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
946.084 1.060.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-184.127 -5.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -184.127 -5.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-184.127 -5.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
761.957 1.054.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
761.957 1.054.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656132


BIST

Canlı Borsa
2.406 18:05
Değişim :  -1,55% |  -37,79
Önceki Kapanış :  2.444  
En Yüksek
2.475
En Düşük
2.406
Açılış: 2.459
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.773 -0,31  
IPC MXX 48.036 0,61  
Shanghai Composite SHCOMP 3.405 0,53  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--986--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(05.07.2022 00:38:38-05.07.2022 00:38:38)