***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 18:17
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.286 -91.126 562.250 -653.701 292.517 5.184.139 5.286.793
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.699 -8.253 512.238 586.684
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 88.513 1.029.760 2.727.578 -226.266 1.770.580 1.493.093 -258.217 1.942.149 40.079.251 6.416.362 5.184.139 64.746.942
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Yeni Bakiye
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.467.335 113.439 296.417 -1.655.345 588.385 7.048.572 7.858.803
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.179 -9.157 -82.628 -72.606
Kar Dağıtımı
6.001.764 -6.797.503 -795.739
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764 -6.001.764
Diğer
-134.324 -134.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 109.903 1.026.308 4.186.867 -284.097 1.910.851 1.814.985 -521.789 2.697.601 46.081.015 6.201.694 7.048.572 74.771.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 239.175.350 452.148.873 691.324.223 216.016.443 398.524.226 614.540.669
GARANTİ VE KEFALETLER
43.668.131 111.565.999 155.234.130 39.746.728 79.828.486 119.575.214
Teminat Mektupları
43.455.871 62.967.731 106.423.602 39.206.983 48.225.907 87.432.890
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
788.354 580.093 1.368.447 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.883.676 35.046.918 38.930.594 4.416.349 24.422.710 28.839.059
Diğer Teminat Mektupları
38.783.841 27.340.720 66.124.561 34.102.925 23.267.430 57.370.355
Banka Kredileri
44.100 12.390.081 12.434.181 84.800 9.374.903 9.459.703
İthalat Kabul Kredileri
0 324.472 324.472 0 216.670 216.670
Diğer Banka Kabulleri
44.100 12.065.609 12.109.709 84.800 9.158.233 9.243.033
Akreditifler
168.160 33.187.118 33.355.278 454.945 19.082.336 19.537.281
Belgeli Akreditifler
158.435 23.990.067 24.148.502 435.024 13.372.331 13.807.355
Diğer Akreditifler
9.725 9.197.051 9.206.776 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.021.069 3.021.069 0 3.145.340 3.145.340
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
88.194.870 27.711.198 115.906.068 70.648.692 20.505.458 91.154.150
Cayılamaz Taahhütler
86.313.080 21.728.294 108.041.374 69.830.795 14.234.226 84.065.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.543.054 9.953.203 16.496.257 2.240.523 4.198.612 6.439.135
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.947.229 1.148.019 31.095.248 24.688.380 1.009.054 25.697.434
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.162.097 0 3.162.097 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.317 0 29.317 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.194.815 0 44.194.815 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
205.827 0 205.827 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.230.741 10.627.072 12.857.813 2.140.259 9.026.560 11.166.819
Cayılabilir Taahhütler
1.881.790 5.982.904 7.864.694 817.897 6.271.232 7.089.129
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.816.790 5.982.904 7.799.694 752.897 6.271.232 7.024.129
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
107.312.349 312.871.676 420.184.025 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
107.312.349 312.871.676 420.184.025 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.404.875 24.558.378 32.963.253 6.312.076 28.172.122 34.484.198
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.661.381 11.843.997 16.505.378 4.782.648 12.591.821 17.374.469
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.743.494 12.714.381 16.457.875 1.529.428 15.580.301 17.109.729
Para ve Faiz Swap İşlemleri
93.242.268 261.225.595 354.467.863 95.665.431 237.078.233 332.743.664
Swap Para Alım İşlemleri
4.722.760 97.854.239 102.576.999 4.334.346 87.338.121 91.672.467
Swap Para Satım İşlemleri
87.946.508 26.889.964 114.836.472 89.556.285 22.896.516 112.452.801
Swap Faiz Alım İşlemleri
286.500 68.240.696 68.527.196 887.400 63.421.798 64.309.198
Swap Faiz Satım İşlemleri
286.500 68.240.696 68.527.196 887.400 63.421.798 64.309.198
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.665.206 12.835.201 18.500.407 1.523.960 14.050.208 15.574.168
Para Alım Opsiyonları
3.549.969 2.860.602 6.410.571 951.985 2.936.454 3.888.439
Para Satım Opsiyonları
2.115.237 4.215.999 6.331.236 571.975 3.273.722 3.845.697
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.879.300 2.879.300 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 2.119.556 1.949.448 4.069.004
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 1.521 1.948.141 1.949.662
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 2.118.035 1.307 2.119.342
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 14.252.502 14.252.502 0 16.940.271 16.940.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
708.090.077 664.248.132 1.372.338.209 616.280.990 563.097.495 1.179.378.485
EMANET KIYMETLER
55.552.781 82.421.920 137.974.701 43.881.000 70.901.615 114.782.615
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
32.713.120 4.272.637 36.985.757 25.350.314 4.451.310 29.801.624
Tahsile Alınan Çekler
19.437.467 46.095.652 65.533.119 15.218.680 37.822.146 53.040.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.892.800 17.882.033 20.774.833 2.858.449 17.207.412 20.065.861
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
509.394 14.171.598 14.680.992 453.557 11.420.747 11.874.304
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
652.537.296 581.826.212 1.234.363.508 572.399.990 492.195.880 1.064.595.870
Menkul Kıymetler
51.784.711 240.159 52.024.870 45.877.542 156.869 46.034.411
Teminat Senetleri
2.543.602 22.380.918 24.924.520 2.669.349 19.101.121 21.770.470
Emtia
135.622.366 44.106.124 179.728.490 109.623.146 31.574.919 141.198.065
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
381.365.623 392.983.316 774.348.939 344.351.988 340.246.167 684.598.155
Diğer Rehinli Kıymetler
81.220.994 122.115.695 203.336.689 69.877.965 101.116.804 170.994.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
947.265.427 1.116.397.005 2.063.662.432 832.297.433 961.621.721 1.793.919.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.250.793 19.734.022
Alınan Faizler
38.607.202 28.741.626
Ödenen Faizler
-19.751.384 -11.145.218
Alınan Temettüler
820.806 542.333
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.628.951 4.901.899
Elde Edilen Diğer Kazançlar
527.442 573.375
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.104.541 1.235.928
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.716.897 -7.339.085
Ödenen Vergiler
-2.502.691 -2.982.618
Diğer
-12.467.177 5.205.782
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
35.081.198 8.601.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.282.614 -537.363
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.257.600 -1.364.004
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.923.146 -39.220.220
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-732.204 -2.744.119
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.376.995 -1.231.390
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
51.104.330 36.247.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-530.975 -4.659.355
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.080.402 22.110.394
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
41.331.991 28.335.055
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.476.746 -15.481.514
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-70.877 -480.822
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-235.721 -322.649
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
106.128 170.029
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.676.896 -17.963.240
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.438.587 10.913.144
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-12.762.996 -12.537.324
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
13.133.827 5.149.906
Diğer
-408.798 -410.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.900.669 -950.204
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.779.713 19.582.762
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.475.034 -20.158.650
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-795.739 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-409.609 -374.316
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.620.799 1.232.468
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
29.575.375 13.135.805
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.361.908 41.877.301
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.937.283 55.013.106


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.048.572 5.184.139
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
810.231 102.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.580.774 -98.412
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.630.372 -8.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
113.439 -91.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-163.037 810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-770.543 201.066
Yabancı Para Çevrim Farkları
296.417 562.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.050.244 -766.251
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
588.385 292.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
394.899 112.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.858.803 5.286.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
64.203.615 148.825.724 213.029.339 50.998.250 110.703.730 161.701.980
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.837.401 114.162.532 126.999.933 5.987.913 80.941.630 86.929.543
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 12.616.431 95.311.303 107.927.734 5.563.679 65.342.682 70.906.361
Bankalar
V-I-ç 224.147 18.895.072 19.119.219 427.313 15.622.248 16.049.561
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.177 -43.843 -47.020 -3.079 -23.300 -26.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.788.092 5.991.088 7.779.180 1.466.421 2.714.953 4.181.374
Devlet Borçlanma Senetleri
310.868 3.787.409 4.098.277 167.674 566.315 733.989
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
133.131 316.963 450.094 147.257 261.922 409.179
Diğer Finansal Varlıklar
1.344.093 1.886.716 3.230.809 1.151.490 1.886.716 3.038.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 49.471.614 22.512.398 71.984.012 43.348.436 22.182.510 65.530.946
Devlet Borçlanma Senetleri
49.040.610 20.897.934 69.938.544 42.920.765 20.327.275 63.248.040
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.176 326.303 406.479 76.843 269.119 345.962
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 1.288.161 1.638.989 350.828 1.586.116 1.936.944
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 106.508 6.159.706 6.266.214 195.480 4.864.637 5.060.117
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
106.508 6.159.706 6.266.214 195.480 4.864.637 5.060.117
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
280.355.832 150.506.713 430.862.545 249.597.920 134.219.237 383.817.157
Krediler
V-I-e 258.482.498 153.297.880 411.780.378 231.136.428 134.385.174 365.521.602
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 39.582.563 3.719.578 43.302.141 35.451.053 6.208.384 41.659.437
Devlet Borçlanma Senetleri
39.520.838 2.249.595 41.770.433 35.395.702 5.029.387 40.425.089
Diğer Finansal Varlıklar
61.725 1.469.983 1.531.708 55.351 1.178.997 1.234.348
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.709.229 -6.510.745 -24.219.974 -16.989.561 -6.374.321 -23.363.882
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 810.251 6.557 816.808 1.214.294 5.800 1.220.094
Satış Amaçlı
810.251 6.557 816.808 1.214.294 5.800 1.220.094
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
27.177.825 3.153.029 30.330.854 23.387.451 2.614.932 26.002.383
İştirakler (Net)
V-I-g 296.018 0 296.018 266.305 0 266.305
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
296.018 0 296.018 266.305 0 266.305
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 26.881.807 3.153.029 30.034.836 23.121.146 2.614.932 25.736.078
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
11.613.304 3.153.029 14.766.333 10.389.989 2.614.932 13.004.921
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
15.268.503 0 15.268.503 12.731.157 0 12.731.157
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.394.497 30.274 8.424.771 6.576.739 33.540 6.610.279
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.504.957 1.116 1.506.073 1.329.996 845 1.330.841
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.504.957 1.116 1.506.073 1.329.996 845 1.330.841
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.794.008 1.566.617 3.360.625 2.093.900 1.326.594 3.420.494
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 6.127.913 5.777.938 11.905.851 5.046.647 4.752.557 9.799.204
VARLIKLAR TOPLAMI
390.368.898 309.867.968 700.236.866 340.245.197 253.657.235 593.902.432
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 168.034.022 272.094.408 440.128.430 134.513.823 234.362.668 368.876.491
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.515.412 43.278.372 45.793.784 2.113.127 38.318.218 40.431.345
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
31.405.748 8.046.023 39.451.771 17.958.135 5.038.402 22.996.537
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.462.431 24.596.406 30.058.837 5.436.832 25.403.816 30.840.648
Bonolar
3.395.188 453.641 3.848.829 3.960.641 0 3.960.641
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.067.243 24.142.765 26.210.008 1.476.191 25.403.816 26.880.007
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.364.905 2.798.829 4.163.734 1.336.155 6.598.330 7.934.485
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.364.905 2.798.829 4.163.734 1.336.155 6.598.330 7.934.485
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.501.309 58.467 1.559.776 1.330.308 58.909 1.389.217
KARŞILIKLAR
V-II-g 11.107.123 716.175 11.823.298 9.644.891 579.699 10.224.590
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.698.859 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.408.264 716.175 10.124.439 8.162.994 579.699 8.742.693
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 565.192 8.267 573.459 2.415.583 4.524 2.420.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.293.418 23.804.815 26.098.233 2.286.510 19.852.049 22.138.559
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.293.418 23.804.815 26.098.233 2.286.510 19.852.049 22.138.559
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 21.530.773 4.282.861 25.813.634 15.321.692 3.547.309 18.869.001
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 75.913.483 -1.141.573 74.771.910 67.900.540 -119.088 67.781.452
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.136.007 204 1.136.211 1.125.985 204 1.126.189
Hisse Senedi İhraç Primleri
109.699 204 109.903 90.520 204 90.724
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.026.308 0 1.026.308 1.035.465 0 1.035.465
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.814.238 -617 5.813.621 4.233.464 -617 4.232.847
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.131.957 -1.141.160 3.990.797 4.880.015 -118.675 4.761.340
Kar Yedekleri
46.081.015 0 46.081.015 40.079.251 0 40.079.251
Yasal Yedekler
5.065.786 0 5.065.786 4.673.489 0 4.673.489
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
41.015.229 0 41.015.229 35.405.762 0 35.405.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
13.250.266 0 13.250.266 13.081.825 0 13.081.825
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.201.694 0 6.201.694 6.270.908 0 6.270.908
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.048.572 0 7.048.572 6.810.917 0 6.810.917
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
321.693.816 378.543.050 700.236.866 260.257.596 333.644.836 593.902.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 41.595.571 31.082.825 15.215.057 10.928.368
Kredilerden Alınan Faizler
30.815.743 23.511.723 11.075.041 8.152.867
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
575.968 33.664 253.476 23.539
Bankalardan Alınan Faizler
99.645 90.218 24.693 22.802
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
85 612 0 204
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.076.214 7.425.245 3.855.706 2.721.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
74.579 18.698 31.961 6.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.083.588 4.434.433 2.318.634 1.666.723
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.918.047 2.972.114 1.505.111 1.048.829
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
27.916 21.363 6.141 7.135
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -21.673.310 -12.363.995 -8.014.572 -4.072.947
Mevduata Verilen Faizler
-13.343.456 -6.613.379 -4.990.037 -2.026.547
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.022.345 -1.130.496 -351.759 -339.326
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.606.722 -902.001 -1.480.984 -405.097
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.294.125 -3.006.043 -1.096.738 -1.011.622
Kiralama Faiz Giderleri
-185.090 -178.077 -64.776 -57.952
Diğer Faiz Giderleri
-221.572 -533.999 -30.278 -232.403
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.922.261 18.718.830 7.200.485 6.855.421
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.280.458 4.077.764 1.985.564 1.496.322
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.630.730 4.891.964 2.523.983 1.780.480
Gayri Nakdi Kredilerden
914.020 801.786 308.547 276.236
Diğer
5.716.710 4.090.178 2.215.436 1.504.244
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.350.272 -814.200 -538.419 -284.158
Gayri Nakdi Kredilere
-1.150 -1.152 -328 -416
Diğer
-1.349.122 -813.048 -538.091 -283.742
TEMETTÜ GELİRLERİ
19.129 25.527 852 707
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -7.791.129 -1.701.640 -2.961.094 -346.980
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
130.266 247.409 17.517 85.588
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.791.158 -1.312.612 -3.038.107 1.810.138
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.130.237 -636.437 59.496 -2.242.706
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 3.393.145 1.925.846 1.123.347 562.118
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.823.864 23.046.327 7.349.154 8.567.588
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -5.716.686 -7.593.482 -1.048.823 -2.668.538
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -853.841 -2.661.025 -286.087 -1.630.144
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.283.743 -4.012.082 -1.357.531 -1.139.554
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -6.550.865 -4.779.929 -2.439.828 -1.631.428
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.418.729 3.999.809 2.216.885 1.497.924
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
4.009.430 2.326.401 1.466.010 1.210.205
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.428.159 6.326.210 3.682.895 2.708.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -379.587 -1.142.071 -683.478 -559.125
Cari Vergi Karşılığı
-87.841 -1.615.965 -33.552 267.632
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.796.685 -942.680 -150.620 -895.013
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.504.939 1.416.574 -499.306 68.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.048.572 5.184.139 2.999.417 2.149.004
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 ) Satış Zararları
AALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/ 0 0 7.048.572 5.184.139 2.999.417 2.149.004
Grubun Karı (Zararı)
7.048.572 5.184.139 2.999.417 2.149.004
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,56634933 1,15203089 0,66653711 0,47755644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975277


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--276--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(02.07.2022 19:32:21-02.07.2022 19:32:21)