***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2021 18:39
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.330 -63.214 132.555 441.126 2.401.164 231.492 6.009.805 9.135.598 1.202.026 10.337.624
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16 -3.008 4.084 -26 -1 -182 -124 -4 3.108 -105.394 -101.531 -35.594 -137.125
Kar Dağıtımı
7.804.611 -7.794.698 9.913 -123.838 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.794.698 -7.794.698 0 0
Diğer
9.913 9.913 6.165 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.250 0 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 2.403.449 6.009.805 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.212 -59.386 -121.621 608.621 799.041 263.864 6.655.442 8.130.749 1.161.417 9.292.166
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
85.299 4.138 56.622 -852 3 -3.446 9.708 -229 200.680 315.510 667.433 -630.494 36.939
Kar Dağıtımı
7.019.261 -7.005.319 13.942 -182.794 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.005.319 -7.005.319 0 0
Diğer
13.942 13.942 7.498 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 124.549 0 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 1.723.445 6.655.442 67.448.002 7.413.718 74.861.720


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
229.466.822 482.447.565 711.914.387 166.281.278 360.245.368 526.526.646
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 40.128.375 82.758.032 122.886.407 32.395.132 64.198.200 96.593.332
Teminat Mektupları
39.563.027 48.508.183 88.071.210 32.246.614 39.300.725 71.547.339
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
687.709 535.767 1.223.476 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.416.349 24.324.692 28.741.041 1.935.615 15.083.874 17.019.489
Diğer Teminat Mektupları
34.458.969 23.647.724 58.106.693 29.734.524 23.240.621 52.975.145
Banka Kredileri
84.800 8.965.543 9.050.343 0 6.040.332 6.040.332
İthalat Kabul Kredileri
0 387.585 387.585 0 302.090 302.090
Diğer Banka Kabulleri
84.800 8.577.958 8.662.758 0 5.738.242 5.738.242
Akreditifler
454.945 22.138.966 22.593.911 107.344 16.209.490 16.316.834
Belgeli Akreditifler
435.024 16.428.961 16.863.985 95.025 12.420.423 12.515.448
Diğer Akreditifler
19.921 5.710.005 5.729.926 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
9.355 0 9.355 12.703 0 12.703
Diğer Garantilerimizden
16.248 3.145.340 3.161.588 28.471 2.647.653 2.676.124
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
72.767.824 26.364.767 99.132.591 58.369.590 15.860.570 74.230.160
Cayılamaz Taahhütler
71.400.021 14.882.602 86.282.623 57.351.837 8.909.626 66.261.463
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.250.035 4.322.672 6.572.707 930.528 2.059.373 2.989.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 127.172 127.172 3.588 96.782 100.370
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.688.380 1.009.173 25.697.553 18.930.150 691.607 19.621.757
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.641.068 0 2.641.068 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.068 0 26.068 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.915.127 0 37.915.127 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
179.370 0 179.370 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.699.973 9.423.585 13.123.558 3.586.463 6.061.864 9.648.327
Cayılabilir Taahhütler
1.367.803 11.482.165 12.849.968 1.017.753 6.950.944 7.968.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.302.803 11.482.165 12.784.968 932.753 6.950.944 7.883.697
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
116.570.623 373.324.766 489.895.389 75.516.556 280.186.598 355.703.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
116.570.623 353.484.000 470.054.623 75.516.556 263.666.168 339.182.724
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.922.687 41.994.015 50.916.702 8.689.923 21.432.032 30.121.955
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.936.738 18.551.563 25.488.301 4.494.247 10.543.785 15.038.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.985.949 23.442.452 25.428.401 4.195.676 10.888.247 15.083.923
Para ve Faiz Swap İşlemleri
101.415.909 273.410.206 374.826.115 61.852.105 225.412.722 287.264.827
Swap Para Alım İşlemleri
6.088.408 96.398.304 102.486.712 11.474.473 70.219.278 81.693.751
Swap Para Satım İşlemleri
93.752.701 29.719.050 123.471.751 49.621.032 30.328.506 79.949.538
Swap Faiz Alım İşlemleri
787.400 73.646.426 74.433.826 378.300 62.432.469 62.810.769
Swap Faiz Satım İşlemleri
787.400 73.646.426 74.433.826 378.300 62.432.469 62.810.769
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.003.720 14.257.333 16.261.053 4.814.654 13.201.733 18.016.387
Para Alım Opsiyonları
1.023.470 3.069.627 4.093.097 2.424.143 3.468.440 5.892.583
Para Satım Opsiyonları
707.100 3.346.049 4.053.149 2.329.757 3.351.807 5.681.564
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.920.016 3.920.016 0 3.190.743 3.190.743
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.920.016 3.920.016 0 3.190.743 3.190.743
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
121.010 0 121.010 24.499 0 24.499
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
152.140 1.625 153.765 36.255 0 36.255
Futures Para İşlemleri
3.156.514 2.794.386 5.950.900 54.833 64.219 119.052
Futures Para Alım İşlemleri
507.826 2.647.387 3.155.213 54.293 7.329 61.622
Futures Para Satım İşlemleri
2.648.688 146.999 2.795.687 540 56.890 57.430
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.071.793 21.028.060 22.099.853 105.041 3.555.462 3.660.503
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
728.033.002 906.245.389 1.634.278.391 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028
EMANET KIYMETLER
86.312.364 73.210.438 159.522.802 89.812.045 34.047.245 123.859.290
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
67.013.035 6.643.025 73.656.060 73.390.917 4.784.135 78.175.052
Tahsile Alınan Çekler
15.972.224 37.840.329 53.812.553 13.109.079 12.313.077 25.422.156
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.873.548 17.306.337 20.179.885 2.945.032 12.494.982 15.440.014
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
453.557 11.420.747 11.874.304 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
641.720.638 833.034.951 1.474.755.589 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738
Menkul Kıymetler
47.823.113 78.780.877 126.603.990 41.638.400 54.528.282 96.166.682
Teminat Senetleri
11.883.928 28.867.329 40.751.257 10.544.691 28.052.674 38.597.365
Emtia
131.913.263 53.111.124 185.024.387 113.783.813 36.392.061 150.175.874
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
352.717.245 432.859.911 785.577.156 318.041.884 336.610.047 654.651.931
Diğer Rehinli Kıymetler
97.383.089 239.415.710 336.798.799 83.765.382 193.221.504 276.986.886
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
957.499.824 1.388.692.954 2.346.192.778 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
34.258.222 17.270.799
Alınan Faizler
41.826.344 46.839.437
Ödenen Faizler
-18.786.386 -25.968.978
Alınan Temettüler
252.256 296.543
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.381.481 7.071.129
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.424.385 5.760.716
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.689.749 918.494
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.687.883 -8.579.659
Ödenen Vergiler
-4.107.184 -3.150.744
Diğer
V-VI 8.265.460 -5.916.139
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.144.854 11.202.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.588.087 -1.229.408
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.376.609 -3.310.524
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-49.982.247 -10.509.133
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.127.387 -5.560.924
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-620.878 -8.532
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
40.951.637 40.273.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-10.764.225 -7.560.811
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI 33.362.942 -890.902
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
28.113.368 28.473.772
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.012.653 -11.931.289
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-33.500 -7.523
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-24.025 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-813.821 -319.080
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
322.076 862.304
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-32.201.013 -23.879.647
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.640.507 15.171.316
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.459.781 -11.600.127
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7.309.408 8.497.685
Diğer
V-VI -752.504 -656.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.278.734 -4.352.732
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.363.295 32.030.875
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.014.962 -35.793.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-190.292 -130.003
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-436.775 -460.005
Diğer
V-VI 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI -1.239.044 909.669
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.582.937 13.099.420
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.738.608 34.639.188
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.321.545 47.738.608


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.751.752 7.031.631
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.540.414 3.305.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.473 49.594
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-17.267 -19.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.754 -81.951
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-121.372 132.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.920 18.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.735.887 3.256.399
Yabancı Para Çevrim Farkları
607.580 441.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.079.211 3.247.281
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
262.834 229.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-213.738 -662.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.292.166 10.337.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
62.727.896 122.443.294 185.171.190 52.312.184 94.371.995 146.684.179
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.540.314 83.293.471 93.833.785 8.301.164 67.456.533 75.757.697
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.566.057 66.404.333 71.970.390 5.263.162 48.812.966 54.076.128
Bankalar
V-I-ç 2.815.653 16.896.691 19.712.344 1.988.674 18.565.357 20.554.031
Para Piyasalarından Alacaklar
2.174.268 27.259 2.201.527 1.058.871 120.577 1.179.448
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.664 -34.812 -50.476 -9.543 -42.367 -51.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 3.745.650 3.054.356 6.800.006 2.481.683 2.319.812 4.801.495
Devlet Borçlanma Senetleri
168.133 573.788 741.921 271.813 10.939 282.752
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.345.669 261.922 1.607.591 154.554 1.498 156.052
Diğer Finansal Varlıklar
2.231.848 2.218.646 4.450.494 2.055.316 2.307.375 4.362.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 48.079.020 29.748.250 77.827.270 41.263.642 19.750.078 61.013.720
Devlet Borçlanma Senetleri
46.408.231 25.355.465 71.763.696 39.332.002 17.666.968 56.998.970
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
203.583 346.271 549.854 158.784 423.727 582.511
Diğer Finansal Varlıklar
1.467.206 4.046.514 5.513.720 1.772.856 1.659.383 3.432.239
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 362.912 6.347.217 6.710.129 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
362.912 6.347.217 6.710.129 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
263.081.358 183.553.540 446.634.898 200.552.565 153.100.675 353.653.240
Krediler
V-I-e 236.661.521 178.069.783 414.731.304 179.157.891 149.081.976 328.239.867
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-e-ı 2.710.419 4.993.807 7.704.226 1.605.008 3.899.070 5.504.078
Faktoring Alacakları
V-I-e 3.485.758 1.158.428 4.644.186 2.772.806 614.484 3.387.290
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 38.170.955 7.433.648 45.604.603 30.339.422 3.299.879 33.639.301
Devlet Borçlanma Senetleri
38.115.604 5.738.600 43.854.204 30.050.721 2.685.879 32.736.600
Diğer Finansal Varlıklar
55.351 1.695.048 1.750.399 288.701 614.000 902.701
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.947.295 -8.102.126 -26.049.421 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 1.287.465 15.143 1.302.608 1.178.529 11.691 1.190.220
Satış Amaçlı
1.287.465 15.143 1.302.608 1.178.529 11.691 1.190.220
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
13.052.096 0 13.052.096 11.190.991 0 11.190.991
İştirakler (Net)
V-I-g 271.231 0 271.231 255.838 0 255.838
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
242.174 0 242.174 220.768 0 220.768
Konsolide Edilmeyenler
29.057 0 29.057 35.070 0 35.070
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 12.775.982 0 12.775.982 10.929.898 0 10.929.898
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.775.982 0 12.775.982 10.929.898 0 10.929.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 4.883 0 4.883 5.255 0 5.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.883 0 4.883 5.255 0 5.255
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 7.928.442 171.512 8.099.954 7.842.385 152.380 7.994.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 1.540.236 113.752 1.653.988 1.104.073 92.651 1.196.724
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
1.504.262 113.752 1.618.014 1.068.099 92.651 1.160.750
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 3.649.631 0 3.649.631 3.444.979 0 3.444.979
CARİ VERGİ VARLIĞI
46.085 2.838 48.923 21.145 2.501 23.646
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 2.324.870 1.347.866 3.672.736 1.141.900 809.097 1.950.997
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-o 43.766.791 11.099.448 54.866.239 31.560.267 6.161.830 37.722.097
VARLIKLAR TOPLAMI
399.404.870 318.747.393 718.152.263 310.349.018 254.702.820 565.051.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 133.332.439 248.360.954 381.693.393 128.979.347 173.811.857 302.791.204
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.434.966 73.167.922 77.602.888 4.742.038 67.564.942 72.306.980
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.985.947 5.998.700 25.984.647 1.286.893 1.743.442 3.030.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 7.134.909 32.364.397 39.499.306 9.114.208 30.177.570 39.291.778
Bonolar
5.095.133 0 5.095.133 7.506.622 0 7.506.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
377.032 0 377.032 138.244 0 138.244
Tahviller
1.662.744 32.364.397 34.027.141 1.469.342 30.177.570 31.646.912
FONLAR
6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 1.514.236 7.340.198 8.854.434 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.514.236 7.340.198 8.854.434 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-f 756.372 162.368 918.740 822.574 134.310 956.884
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 20.036.922 3.990.144 24.027.066 15.281.940 2.578.645 17.860.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.618.739 2.192 1.620.931 1.353.611 2.420 1.356.031
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
9.987.925 3.382.651 13.370.576 8.209.952 2.264.775 10.474.727
Diğer Karşılıklar
8.430.258 605.301 9.035.559 5.718.377 311.450 6.029.827
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 2.836.995 14.987 2.851.982 1.549.792 36.760 1.586.552
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 138.027 6.404 144.431 75.379 913 76.292
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 2.286.510 22.139.611 24.426.121 2.281.084 13.095.892 15.376.976
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.286.510 22.139.611 24.426.121 2.281.084 13.095.892 15.376.976
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 50.970.159 6.195.271 57.165.430 39.770.069 3.511.942 43.282.011
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 74.597.926 263.794 74.861.720 65.945.911 -244.444 65.701.467
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.216.307 0 1.216.307 1.126.870 0 1.126.870
Hisse Senedi İhraç Primleri
124.549 0 124.549 39.250 0 39.250
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.091.758 0 1.091.758 1.087.620 0 1.087.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.649.809 100 4.649.909 4.790.255 100 4.790.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.698.746 -60.675 4.638.071 3.349.172 -388.660 2.960.512
Kar Yedekleri
44.060.209 4.619 44.064.828 36.840.268 4.619 36.844.887
Yasal Yedekler
5.335.033 1.930 5.336.963 4.896.373 1.930 4.898.303
Statü Yedekleri
178.599 0 178.599 135.606 0 135.606
Olağanüstü Yedekler
38.546.577 2.689 38.549.266 31.808.289 2.689 31.810.978
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.153.556 225.331 8.378.887 8.275.984 137.270 8.413.254
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.586.175 137.270 1.723.445 2.372.239 31.210 2.403.449
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.567.381 88.061 6.655.442 5.903.745 106.060 6.009.805
Azınlık Payları
V-II-k 7.319.299 94.419 7.413.718 7.063.362 2.227 7.065.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
318.031.683 400.120.580 718.152.263 270.532.920 294.518.918 565.051.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 47.960.977 48.453.830
Kredilerden Alınan Faizler
34.768.023 35.676.426
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
84.960 391.921
Bankalardan Alınan Faizler
488.822 710.205
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
116.834 379.584
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.565.656 10.259.795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
58.357 73.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.008.929 6.115.454
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.498.370 4.071.056
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
543.503 486.593
Diğer Faiz Gelirleri
393.179 549.306
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -18.898.262 -25.654.752
Mevduata Verilen Faizler
-9.483.464 -16.509.692
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.344.979 -2.907.975
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.584.227 -1.201.463
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.733.389 -4.795.089
Kiralama Faiz Giderleri
-146.707 -157.497
Diğer Faiz Giderleri
-605.496 -83.036
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
29.062.715 22.799.078
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.919.413 4.611.770
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.381.481 7.071.129
Gayri Nakdi Kredilerden
1.150.770 1.091.699
Diğer
6.230.711 5.979.430
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.462.068 -2.459.359
Gayri Nakdi Kredilere
-6.232 -20.580
Diğer
-2.455.836 -2.438.779
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 31.057 20.819
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -1.206.769 -4.633.920
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.228.185 430.068
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-10.138.921 -4.970.798
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.703.967 -93.190
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 11.733.929 10.942.888
FAALİYET BRÜT KÂRI
44.540.345 33.740.635
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -11.379.112 -8.570.651
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -2.770.928 -665.632
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-6.301.193 -5.252.399
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -14.877.965 -12.260.512
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.211.147 6.991.441
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.455.956 1.462.479
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 10.667.103 8.453.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -2.915.351 -1.422.289
Cari Vergi Karşılığı
-4.778.594 -2.473.633
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.206.397 -889.445
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.069.640 1.940.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 7.751.752 7.031.631
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 7.751.752 7.031.631
Grubun Karı (Zararı)
6.655.442 6.009.805
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.096.310 1.021.826
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,47898711 1,33551222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908366


BIST

Canlı Borsa
2.471 15:16
Değişim :  -0,77% |  -19,26
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.447
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2279--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(29.06.2022 15:33:13-29.06.2022 15:33:13)