***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.05.2020 18:46
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.439 94.022 -1.241.169 178.974 1.257.720 332.986 186.651 519.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.266 131.680 134.946 -9.304 125.642
Kar Dağıtımı
7.801.793 -7.791.913 9.880 -123.805 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.791.913 -7.791.913 0 0
Diğer
9.880 9.880 6.198 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.093.894 3.480.029 -179.802 1.477.499 1.114.815 -3.165.187 969.239 36.838.961 2.643.308 1.257.720 50.069.710 6.076.537 56.146.247
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555 -51.136 70.695 -1.682.507 -191.804 1.477.662 -377.645 25.318 -352.327
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
269 -4.240 30.672 -115 1 153 4.210 -125 96.879 -35.874 91.830 -402.630 -310.800
Kar Dağıtımı
6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.982.882 -6.982.882 0 0
Diğer
13.508 13.508 7.932 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.519 1.083.380 3.496.900 -243.157 1.515.479 1.532.585 -1.201.275 829.824 43.938.156 1.394.498 1.477.662 58.363.571 6.505.917 64.869.488


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
180.377.562 444.418.334 624.795.896 166.281.278 360.245.368 526.526.646
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 32.788.679 70.797.365 103.586.044 32.395.132 64.198.200 96.593.332
Teminat Mektupları
32.609.928 41.677.326 74.287.254 32.246.614 39.300.725 71.547.339
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
518.199 1.038.730 1.556.929 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.362.574 14.929.537 17.292.111 1.935.615 15.083.874 17.019.489
Diğer Teminat Mektupları
29.729.155 25.709.059 55.438.214 29.734.524 23.240.621 52.975.145
Banka Kredileri
0 7.804.018 7.804.018 0 6.040.332 6.040.332
İthalat Kabul Kredileri
0 331.373 331.373 0 302.090 302.090
Diğer Banka Kabulleri
0 7.472.645 7.472.645 0 5.738.242 5.738.242
Akreditifler
137.110 18.485.283 18.622.393 107.344 16.209.490 16.316.834
Belgeli Akreditifler
133.450 14.271.623 14.405.073 95.025 12.420.423 12.515.448
Diğer Akreditifler
3.660 4.213.660 4.217.320 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
13.523 0 13.523 12.703 0 12.703
Diğer Garantilerimizden
28.118 2.830.738 2.858.856 28.471 2.647.653 2.676.124
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
62.538.489 20.790.087 83.328.576 58.369.590 15.860.570 74.230.160
Cayılamaz Taahhütler
61.381.430 11.746.599 73.128.029 57.351.837 8.909.626 66.261.463
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.395.778 3.762.898 5.158.676 930.528 2.059.373 2.989.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
100 0 100 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
689 105.826 106.515 3.588 96.782 100.370
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.009.517 738.360 20.747.877 18.930.150 691.607 19.621.757
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.823.738 0 2.823.738 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
24.179 0 24.179 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
34.047.943 0 34.047.943 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
103.761 0 103.761 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.975.725 7.139.515 10.115.240 3.586.463 6.061.864 9.648.327
Cayılabilir Taahhütler
1.157.059 9.043.488 10.200.547 1.017.753 6.950.944 7.968.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.072.059 9.043.488 10.115.547 932.753 6.950.944 7.883.697
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
85.050.394 352.830.882 437.881.276 75.516.556 280.186.598 355.703.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 22.238.192 22.238.192 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
85.050.394 330.592.690 415.643.084 75.516.556 263.666.168 339.182.724
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.979.123 47.564.469 57.543.592 8.689.923 21.432.032 30.121.955
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.453.951 23.391.670 28.845.621 4.494.247 10.543.785 15.038.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.525.172 24.172.799 28.697.971 4.195.676 10.888.247 15.083.923
Para ve Faiz Swap İşlemleri
70.220.300 263.061.318 333.281.618 61.852.105 225.412.722 287.264.827
Swap Para Alım İşlemleri
9.668.174 88.496.830 98.165.004 11.474.473 70.219.278 81.693.751
Swap Para Satım İşlemleri
58.651.426 39.661.808 98.313.234 49.621.032 30.328.506 79.949.538
Swap Faiz Alım İşlemleri
950.350 67.451.340 68.401.690 378.300 62.432.469 62.810.769
Swap Faiz Satım İşlemleri
950.350 67.451.340 68.401.690 378.300 62.432.469 62.810.769
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.143.802 12.554.245 16.698.047 4.814.654 13.201.733 18.016.387
Para Alım Opsiyonları
1.686.664 3.130.270 4.816.934 2.424.143 3.468.440 5.892.583
Para Satım Opsiyonları
2.141.717 2.537.125 4.678.842 2.329.757 3.351.807 5.681.564
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.426.275 3.426.275 0 3.190.743 3.190.743
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.426.275 3.426.275 0 3.190.743 3.190.743
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
164.122 17.150 181.272 24.499 0 24.499
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
151.299 17.150 168.449 36.255 0 36.255
Futures Para İşlemleri
596.574 495.309 1.091.883 54.833 64.219 119.052
Futures Para Alım İşlemleri
470.248 137.229 607.477 54.293 7.329 61.622
Futures Para Satım İşlemleri
126.326 358.080 484.406 540 56.890 57.430
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
110.595 6.917.349 7.027.944 105.041 3.555.462 3.660.503
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
678.899.965 791.348.492 1.470.248.457 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028
EMANET KIYMETLER
88.124.111 37.625.141 125.749.252 89.812.045 34.047.245 123.859.290
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
70.927.212 4.966.099 75.893.311 73.390.917 4.784.135 78.175.052
Tahsile Alınan Çekler
14.000.122 13.921.006 27.921.128 13.109.079 12.313.077 25.422.156
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.829.903 13.419.991 16.249.894 2.945.032 12.494.982 15.440.014
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
366.874 5.318.045 5.684.919 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
590.775.854 753.723.351 1.344.499.205 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738
Menkul Kıymetler
48.958.299 74.137.718 123.096.017 41.638.400 54.528.282 96.166.682
Teminat Senetleri
10.973.101 25.946.078 36.919.179 10.544.691 28.052.674 38.597.365
Emtia
115.093.744 46.188.623 161.282.367 113.783.813 36.392.061 150.175.874
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
326.602.864 369.251.002 695.853.866 318.041.884 336.610.047 654.651.931
Diğer Rehinli Kıymetler
89.147.846 238.199.930 327.347.776 83.765.382 193.221.504 276.986.886
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
859.277.527 1.235.766.826 2.095.044.353 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.627.519 629.712
Alınan Faizler
10.019.065 11.707.128
Ödenen Faizler
-4.250.077 -6.381.538
Alınan Temettüler
915 10.920
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.846.887 1.579.693
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.768.034 1.792.957
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
445.972 274.108
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.975.449 -1.988.767
Ödenen Vergiler
-1.065.829 -1.366.149
Diğer
838.001 -4.998.640
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.603.442 10.203.420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-105.072 -301.252
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.013.170 3.355.279
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-16.268.571 3.156.397
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.192.881 1.086.554
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
20.637 1.266.390
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.980.263 3.262.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.319.811 700.323
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.295.163 -2.322.991
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.077 10.833.132
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.941.128 -4.253.083
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-33.500 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-24.025 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-119.424 -50.516
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
47.138 45.273
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.929.537 -6.485.656
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.993.967 3.578.895
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.960.497 -3.665.824
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.279.219 2.394.332
Diğer
-194.469 -69.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.492.371 369.142
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.052.595 9.287.669
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.260.716 -8.650.976
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-190.292 -130.003
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-109.216 -137.548
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.709.135 1.282.409
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.284.455 8.231.600
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.738.608 34.639.188
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.023.063 42.870.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.624.306 1.475.734
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.976.633 -956.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.695 43.233
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-617
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-51.140 43.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.924.938 -999.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
71.759 91.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.245.854 -1.633.737
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-192.004 179.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
441.161 362.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-352.327 519.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.593.609 108.870.637 161.464.246 52.312.184 94.371.995 146.684.179
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.867.852 76.748.173 84.616.025 8.301.164 67.456.533 75.757.697
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 4.527.633 54.068.008 58.595.641 5.263.162 48.812.966 54.076.128
Bankalar
V-I-ç 3.039.466 22.558.692 25.598.158 1.988.674 18.565.357 20.554.031
Para Piyasalarından Alacaklar
312.699 164.500 477.199 1.058.871 120.577 1.179.448
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-11.946 -43.027 -54.973 -9.543 -42.367 -51.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 2.350.546 2.379.443 4.729.989 2.481.683 2.319.812 4.801.495
Devlet Borçlanma Senetleri
265.995 147.860 413.855 271.813 10.939 282.752
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
111.049 0 111.049 154.554 1.498 156.052
Diğer Finansal Varlıklar
1.973.502 2.231.583 4.205.085 2.055.316 2.307.375 4.362.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 42.314.227 20.923.781 63.238.008 41.263.642 19.750.078 61.013.720
Devlet Borçlanma Senetleri
40.600.479 18.480.209 59.080.688 39.332.002 17.666.968 56.998.970
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
182.046 410.369 592.415 158.784 423.727 582.511
Diğer Finansal Varlıklar
1.531.702 2.033.203 3.564.905 1.772.856 1.659.383 3.432.239
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 60.984 8.819.240 8.880.224 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
60.984 8.819.240 8.880.224 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
217.351.990 167.223.342 384.575.332 200.552.565 153.100.675 353.653.240
Krediler
V-I-e 196.459.121 162.425.009 358.884.130 179.157.891 149.081.976 328.239.867
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.607.452 4.193.070 5.800.522 1.605.008 3.899.070 5.504.078
Faktoring Alacakları
2.513.767 650.633 3.164.400 2.772.806 614.484 3.387.290
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 31.277.380 4.573.652 35.851.032 30.339.422 3.299.879 33.639.301
Devlet Borçlanma Senetleri
30.956.495 3.628.667 34.585.162 30.050.721 2.685.879 32.736.600
Diğer Finansal Varlıklar
320.885 944.985 1.265.870 288.701 614.000 902.701
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.505.730 -4.619.022 -19.124.752 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.202.108 10.581 1.212.689 1.178.529 11.691 1.190.220
Satış Amaçlı
1.202.108 10.581 1.212.689 1.178.529 11.691 1.190.220
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10.968.246 0 10.968.246 11.190.991 0 11.190.991
İştirakler (Net)
V-I-g 257.399 0 257.399 255.838 0 255.838
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
222.312 0 222.312 220.768 0 220.768
Konsolide Edilmeyenler
35.087 0 35.087 35.070 0 35.070
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 10.705.362 0 10.705.362 10.929.898 0 10.929.898
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.705.362 0 10.705.362 10.929.898 0 10.929.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 5.485 0 5.485 5.255 0 5.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.485 0 5.485 5.255 0 5.255
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.886.683 154.244 8.040.927 7.842.385 152.380 7.994.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.229.331 96.276 1.325.607 1.104.073 92.651 1.196.724
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
1.193.357 96.276 1.289.633 1.068.099 92.651 1.160.750
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.452.268 0 3.452.268 3.444.979 0 3.444.979
CARİ VERGİ VARLIĞI
90.263 5.324 95.587 21.145 2.501 23.646
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 810.153 1.364.069 2.174.222 1.141.900 809.097 1.950.997
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 32.798.276 9.843.800 42.642.076 31.560.267 6.161.830 37.722.097
VARLIKLAR TOPLAMI
328.382.927 287.568.273 615.951.200 310.349.018 254.702.820 565.051.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 124.247.433 193.240.447 317.487.880 128.979.347 173.811.857 302.791.204
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.988.446 73.021.396 77.009.842 4.742.038 67.564.942 72.306.980
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.914.603 1.224.242 14.138.845 1.286.893 1.743.442 3.030.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 11.645.551 36.258.240 47.903.791 9.114.208 30.177.570 39.291.778
Bonolar
9.032.041 97.704 9.129.745 7.506.622 0 7.506.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
189.003 0 189.003 138.244 0 138.244
Tahviller
2.424.507 36.160.536 38.585.043 1.469.342 30.177.570 31.646.912
FONLAR
2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
2.967 145.312 148.279 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.382.738 3.627.018 5.009.756 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.382.738 3.627.018 5.009.756 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 852.074 135.565 987.639 822.574 134.310 956.884
KARŞILIKLAR
V-II-g 16.686.706 2.703.228 19.389.934 15.281.940 2.578.645 17.860.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.422.741 2.468 1.425.209 1.353.611 2.420 1.356.031
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
8.738.619 2.354.361 11.092.980 8.209.952 2.264.775 10.474.727
Diğer Karşılıklar
6.525.346 346.399 6.871.745 5.718.377 311.450 6.029.827
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 929.960 32.122 962.082 1.549.792 36.760 1.586.552
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 59.533 0 59.533 75.379 913 76.292
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.276.339 19.623.173 21.899.512 2.281.084 13.095.892 15.376.976
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.276.339 19.623.173 21.899.512 2.281.084 13.095.892 15.376.976
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 39.228.981 6.855.638 46.084.619 39.770.069 3.511.942 43.282.011
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 66.843.531 -1.974.043 64.869.488 65.945.911 -244.444 65.701.467
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.122.899 0 1.122.899 1.126.870 0 1.126.870
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.519 0 39.519 39.250 0 39.250
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.083.380 0 1.083.380 1.087.620 0 1.087.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.769.122 100 4.769.222 4.790.255 100 4.790.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.159.517 -1.998.383 1.161.134 3.349.172 -388.660 2.960.512
Kar Yedekleri
43.933.537 4.619 43.938.156 36.840.268 4.619 36.844.887
Yasal Yedekler
5.312.641 1.930 5.314.571 4.896.373 1.930 4.898.303
Statü Yedekleri
172.264 0 172.264 135.606 0 135.606
Olağanüstü Yedekler
38.448.632 2.689 38.451.321 31.808.289 2.689 31.810.978
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.732.857 139.303 2.872.160 8.275.984 137.270 8.413.254
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.257.228 137.270 1.394.498 2.372.239 31.210 2.403.449
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.475.629 2.033 1.477.662 5.903.745 106.060 6.009.805
Azınlık Payları
V-II-ı 6.625.599 -119.682 6.505.917 7.063.362 2.227 7.065.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
281.058.862 334.892.338 615.951.200 270.532.920 294.518.918 565.051.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 11.350.349 12.120.082
Kredilerden Alınan Faizler
8.347.063 8.875.830
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 140.372
Bankalardan Alınan Faizler
132.340 186.067
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.598 120.030
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.632.732 2.498.541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22.857 22.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.559.736 1.496.072
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.050.139 980.442
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
122.442 122.145
Diğer Faiz Gelirleri
92.174 177.097
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -4.789.572 -7.179.447
Mevduata Verilen Faizler
-2.518.163 -4.785.639
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-656.117 -743.139
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-200.529 -354.124
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.204.038 -1.230.475
Kiralama Faiz Giderleri
-37.783 -40.172
Diğer Faiz Giderleri
-172.942 -25.898
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.560.777 4.940.635
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.227.324 1.052.571
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.846.887 1.579.693
Gayri Nakdi Kredilerden
262.985 268.992
Diğer
1.583.902 1.310.701
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-619.563 -527.122
Gayri Nakdi Kredilere
-1.158 -7.449
Diğer
-618.405 -519.673
TEMETTÜ GELİRLERİ
915 4.877
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -438.871 -547.167
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
41.532 112.332
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-44.154 2.197.085
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-436.249 -2.856.584
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 2.954.029 2.941.504
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.304.174 8.392.420
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.764.519 -2.488.269
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -468.979 -280.383
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.898.008 -1.287.561
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -3.455.008 -2.853.167
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.717.660 1.483.040
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
326.918 340.772
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.044.578 1.823.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -420.272 -348.078
Cari Vergi Karşılığı
-221.430 -221.334
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-943.667 -2.028.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
744.825 1.901.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.624.306 1.475.734
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.624.306 1.475.734
Grubun Karı (Zararı)
1.477.662 1.257.720
Azınlık Payları Karı (Zararı)
146.644 218.014
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,32836933 0,27949333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843800


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.743 0,46  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1126--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(04.07.2022 00:31:43-04.07.2022 00:31:43)