***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.02.2020 18:59
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 597.006 -67.697 373.541 433.535 -1.404.444 271.301 0 0 6.769.085 6.972.327
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 82 -521.266 0 0 0 0 0 0 0 150.877 0 -370.307
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 5.993.184 6.769.085 49.720.624
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -17.224 -59.091 156.552 220.557 2.207.429 665.823 0 0 6.067.587 9.241.633
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 282 -3.888 0 0 0 0 0 0 0 -85.186 0 -88.792
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 5.907.998 6.067.587 58.873.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 149.796.339 290.959.998 440.756.337 142.340.703 259.264.460 401.605.163
GARANTİ VE KEFALETLER
31.903.241 61.085.821 92.989.062 32.415.624 58.907.288 91.322.912
Teminat Mektupları
31.795.897 38.451.496 70.247.393 32.331.131 37.823.956 70.155.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
576.475 976.230 1.552.705 817.618 2.615.819 3.433.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.935.615 15.107.009 17.042.624 1.764.875 12.986.188 14.751.063
Diğer Teminat Mektupları
29.283.807 22.368.257 51.652.064 29.748.638 22.221.949 51.970.587
Banka Kredileri
0 6.504.495 6.504.495 0 4.379.607 4.379.607
İthalat Kabul Kredileri
0 111.643 111.643 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 6.392.852 6.392.852 0 4.174.045 4.174.045
Akreditifler
107.344 13.482.177 13.589.521 84.493 14.408.070 14.492.563
Belgeli Akreditifler
95.025 9.693.110 9.788.135 68.660 11.010.797 11.079.457
Diğer Akreditifler
12.319 3.789.067 3.801.386 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.647.653 2.647.653 0 2.295.655 2.295.655
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
57.195.362 12.394.658 69.590.020 51.793.450 15.296.152 67.089.602
Cayılamaz Taahhütler
56.523.318 8.259.675 64.782.993 51.091.005 9.034.855 60.125.860
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
926.022 1.770.544 2.696.566 1.684.678 2.982.764 4.667.442
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.588 0 3.588 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.930.150 691.460 19.621.610 15.747.394 363.639 16.111.033
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.673.042 0 2.673.042 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.261 0 23.261 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.090.963 0 31.090.963 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
113.842 0 113.842 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.762.450 5.797.671 8.560.121 3.449.295 5.688.452 9.137.747
Cayılabilir Taahhütler
672.044 4.134.983 4.807.027 702.445 6.261.297 6.963.742
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
587.044 4.134.983 4.722.027 602.445 6.261.297 6.863.742
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
60.697.736 217.479.519 278.177.255 58.131.629 185.061.020 243.192.649
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.697.736 217.479.519 278.177.255 58.131.629 185.061.020 243.192.649
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.471.564 16.739.104 22.210.668 6.078.339 11.507.343 17.585.682
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.941.784 8.195.147 11.136.931 3.096.081 5.697.656 8.793.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.529.780 8.543.957 11.073.737 2.982.258 5.809.687 8.791.945
Para ve Faiz Swap İşlemleri
51.678.508 186.651.608 238.330.116 46.758.472 157.606.624 204.365.096
Swap Para Alım İşlemleri
4.648.644 61.491.754 66.140.398 7.172.559 55.102.408 62.274.967
Swap Para Satım İşlemleri
46.073.264 18.992.170 65.065.434 39.308.113 22.725.522 62.033.635
Swap Faiz Alım İşlemleri
478.300 53.083.842 53.562.142 138.900 39.889.347 40.028.247
Swap Faiz Satım İşlemleri
478.300 53.083.842 53.562.142 138.900 39.889.347 40.028.247
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.547.664 11.745.692 15.293.356 5.294.818 10.184.275 15.479.093
Para Alım Opsiyonları
1.980.082 2.565.449 4.545.531 2.806.159 3.959.008 6.765.167
Para Satım Opsiyonları
1.567.582 2.766.699 4.334.281 2.488.659 4.202.091 6.690.750
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.206.772 3.206.772 0 1.011.588 1.011.588
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.206.772 3.206.772 0 1.011.588 1.011.588
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.343.115 2.343.115 0 5.762.778 5.762.778
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
547.916.565 414.540.975 962.457.540 491.949.787 327.020.029 818.969.816
EMANET KIYMETLER
41.199.588 32.346.684 73.546.272 43.264.171 28.855.646 72.119.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.209.839 3.179.363 28.389.202 23.784.677 2.719.469 26.504.146
Tahsile Alınan Çekler
12.690.407 12.294.549 24.984.956 16.174.536 10.659.413 26.833.949
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.932.325 12.417.721 15.350.046 2.932.823 11.834.457 14.767.280
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
367.017 4.455.051 4.822.068 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
506.716.977 382.194.291 888.911.268 448.685.616 298.164.383 746.849.999
Menkul Kıymetler
39.135.450 5.890 39.141.340 24.313.343 0 24.313.343
Teminat Senetleri
2.977.525 15.525.296 18.502.821 3.093.867 14.537.333 17.631.200
Emtia
92.058.677 19.501.597 111.560.274 84.861.294 9.093.066 93.954.360
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
314.369.096 270.300.149 584.669.245 294.240.086 221.288.415 515.528.501
Diğer Rehinli Kıymetler
58.176.229 76.861.359 135.037.588 42.177.026 53.245.569 95.422.595
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
697.712.904 705.500.973 1.403.213.877 634.290.490 586.284.489 1.220.574.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.690.936 16.772.613
Alınan Faizler
40.743.322 35.943.972
Ödenen Faizler
470.493 506.006
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.940.115 5.381.025
Elde Edilen Diğer Kazançlar
730.481 231.027
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
908.016 514.719
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.108.597 -6.003.038
Ödenen Vergiler
-2.308.000 -964.352
Diğer
V-VI -5.818.608 1.831.092
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.205.225 12.338.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-271.746 -274.456
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.077.291 8.314.359
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.188.922 -17.755.475
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.727.554 -3.543.691
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-461.278 -547.800
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
38.477.867 31.774.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.533.986 1.909.221
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI -7.466.973 -7.538.370
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.896.161 29.111.116
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.837.471 -5.827.445
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-8.500 -157.802
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-248.842 -299.593
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
494.844 178.431
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.850.009 -13.712.263
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.196.027 9.478.503
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.142.522 -4.675.254
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.299.543 3.737.743
Diğer
V-VI -578.012 -377.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-528.663 -7.611.461
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.975.887 9.768.383
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.983.203 -15.170.365
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.679.172
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-521.347 0
Diğer
V-VI 0 -530.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 787.421 67.856
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.317.448 15.740.066
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.559.853 14.819.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.877.301 30.559.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.067.587 6.769.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.174.046 203.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.237 902.850
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-19.137 663.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.864 -84.621
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
156.552 373.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.686 -49.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.093.809 -699.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
220.557 433.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.771.653 -1.775.683
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
665.823 271.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-564.224 371.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.241.633 6.972.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.873.366 81.575.604 125.448.970 36.272.160 60.855.328 97.127.488
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.941.992 60.217.752 66.159.744 6.811.741 41. V-I-ç 683.360 12.270.949 12.954.309 393.655 7.989.485 8.383.140
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.898 -23.908 -27.806 -2.901 -14.750 -17.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.475.121 1.897.655 3.372.776 574.413 2.144.087 2.718.500
Devlet Borçlanma Senetleri
258.360 10.939 269.299 428.905 15.465 444.370
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
137.669 0 137.669 144.203 0 144.203
Diğer Finansal Varlıklar
1.079.092 1.886.716 2.965.808 1.305 2.128.622 2.129.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 36.236.812 15.635.533 51.872.345 28.443.983 12.370.140 40.814.123
Devlet Borçlanma Senetleri
35.822.081 14.488.127 50.310.208 28.289.459 12.060.157 40.349.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
63.903 369.921 433.824 53.409 229.248 282.657
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 777.485 1.128.313 101.115 80.735 181.850
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 219.441 3.824.664 4.044.105 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
219.441 3.824.664 4.044.105 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
190.990.350 113.653.733 304.644.083 170.438.350 114.351.238 284.789.588
Krediler
V-I-e 175.565.322 113.678.236 289.243.558 154.439.244 114.941.809 269.381.053
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 28.041.103 2.847.252 30.888.355 24.754.084 1.973.879 26.727.963
Devlet Borçlanma Senetleri
27.752.402 2.361.186 30.113.588 24.433.190 1.605.742 26.038.932
Diğer Finansal Varlıklar
288.701 486.066 774.767 320.894 368.137 689.031
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.616.075 -2.871.755 -15.487.830 -8.754.978 -2.564.450 -11.319.428
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 1.100.815 1.366 1.102.181 243.350 0 243.350
Satış Amaçlı
1.100.815 1.366 1.102.181 243.350 0 243.350
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
19.109.551 1.961.003 21.070.554 16.018.971 1.619.749 17.638.720
İştirakler (Net)
V-I-g 250.459 0 250.459 206.775 0 206.775
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
250.459 0 250.459 206.775 0 206.775
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 18.859.092 1.961.003 20.820.095 15.812.196 1.619.749 17.431.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
7.954.699 1.961.003 9.915.702 6.635.993 1.619.749 8.255.742
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.904.393 0 10.904.393 9.176.203 0 9.176.203
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 6.430.266 32.301 6.462.567 5.121.510 8.804 5.130.314
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 912.885 624 913.509 622.662 632 623.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
912.885 624 913.509 622.662 632 623.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 1.038.789 792.319 1.831.108 1.201.504 291.402 1.492.906
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-o 2.468.498 4.118.001 6.586.499 4.964.920 4.377.024 9.341.944
VARLIKLAR TOPLAMI
265.924.520 202.134.951 468.059.471 234.883.427 181.504.177 416.387.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 131.290.175 164.631.827 295.922.002 113.054.647 132.214.199 245.268.846
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.856.265 38.394.368 40.250.633 2.198.903 42.593.665 44.792.568
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
739.089 448.671 1.187.760 5.207.327 3.864.566 9.071.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 6.423.545 24.693.665 31.117.210 5.087.889 24.357.192 29.445.081
Bonolar
5.231.941 0 5.231.941 4.386.277 0 4.386.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.191.604 24.693.665 25.885.269 701.612 24.357.192 25.058.804
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 349.231 1.785.132 2.134.363 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
349.231 1.785.132 2.134.363 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-f 1.348.114 48.149 1.396.263 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 6.772.459 269.898 7.042.357 6.129.827 126.635 6.256.462
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.237.995 0 1.237.995 1.003.364 0 1.003.364
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.534.464 269.898 5.804.362 5.126.463 126.635 5.253.098
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 1.194.439 28.346 1.222.785 1.472.739 16.218 1.488.957
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 2.281.084 11.265.847 13.546.931 1.136.214 10.022.587 11.158.801
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.281.084 11.265.847 13.546.931 1.136.214 10.022.587 11.158.801
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 12.844.278 2.521.424 15.365.702 12.919.797 2.559.085 15.478.882
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 59.249.365 -375.900 58.873.465 50.919.858 -1.199.234 49.720.624
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.043.623 204 1.043.827 1.047.229 204 1.047.433
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.610 204 5.814 5.328 204 5.532
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.038.013 0 1.038.013 1.041.901 0 1.041.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.370.921 -617 4.370.304 4.290.573 -506 4.290.067
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.351.446 -375.487 2.975.959 1.081.082 -1.198.932 -117.850
Kar Yedekleri
34.007.790 0 34.007.790 27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
4.372.235 0 4.372.235 4.034.962 0 4.034.962
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
29.635.555 0 29.635.555 23.203.743 0 23.203.743
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.975.585 0 11.975.585 12.762.269 0 12.762.269
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.907.998 0 5.907.998 5.993.184 0 5.993.184
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.067.587 0 6.067.587 6.769.085 0 6.769.085
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
224.348.044 243.711.427 468.059.471 199.375.492 217.012.112 416.387.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 43.042.350 38.840.381
Kredilerden Alınan Faizler
33.059.553 30.681.126
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
384.820 506.694
Bankalardan Alınan Faizler
267.376 137.604
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.158 1.118
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.277.804 7.488.713
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
49.775 38.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.393.805 4.676.798
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.834.224 2.773.564
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
51.639 25.126
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -23.183.222 -21.788.130
Mevduata Verilen Faizler
-16.704.769 -13.498.140
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.800.967 -1.715.612
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-900.764 -3.580.712
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.466.414 -2.955.352
Kiralama Faiz Giderleri
-238.843 0
Diğer Faiz Giderleri
-71.465 -38.314
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.859.128 17.052.251
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.569.128 4.405.201
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.948.594 5.385.351
Gayri Nakdi Kredilerden
1.061.821 864.065
Diğer
5.886.773 4.521.286
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.379.466 -980.150
Gayri Nakdi Kredilere
-998 -294
Diğer
-1.378.468 -979.856
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 9.098 6.425
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -6.397.400 -4.071.660
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
149.234 93.630
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.870.570 -3.269.401
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-676.064 -895.889
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 3.146.751 1.912.307
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.186.705 19.304.524
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -7.778.690 -6.332.961
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -547.216 -10.713
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.283.744 -3.675.519
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -5.508.800 -4.364.202
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.068.255 4.921.129
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.806.196 2.808.736
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 6.874.451 7.729.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -806.864 -960.780
Cari Vergi Karşılığı
-1.692.604 -1.194.393
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-587.078 -486.494
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.472.818 720.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 6.067.587 6.769.085
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 6.067.587 6.769.085
Grubun Karı (Zararı)
6.067.587 6.769.085
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,34835267 1,50424111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817746


BIST

Canlı Borsa
2.463 14:44
Değişim :  -1,10% |  -27,49
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.447
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2132--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(29.06.2022 15:01:56-29.06.2022 15:01:56)