***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 18:26
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 156.723.002 14.621.499 3.946.481 101.407
Satışların Maliyeti
12 -68.130.825 -2.716.705 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.592.177 11.904.794 3.946.481 101.407
BRÜT KAR (ZARAR)
88.592.177 11.904.794 3.946.481 101.407
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.485.615 -1.277.440 -2.709.211 -603.629
Pazarlama Giderleri
14 -127.688 -298.930 -25.275 -36.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 137.500.854 351.944.634 -80.879.263 -17.713.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.474.357 -148.833 -5.658.070 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
213.005.371 362.124.225 -85.325.338 -18.252.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.005.371 362.124.225 -85.325.338 -18.252.360
Finansman Gelirleri
15 25.769 0 4.185 0
Finansman Giderleri
15 -1.153.900 -1.890.108 -71.999 -724.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
211.877.240 360.234.117 -85.393.152 -18.977.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.161.731 -70.319.426 16.946.385 3.695.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -8.644.683 -7.679 -313.700 118.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -3.517.048 -70.311.747 17.260.085 3.576.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 18 6,65720000 9,66380000 2,28160000 0,50940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.732.302 -14.230.223
Dönem Karı (Zararı)
199.715.509 289.914.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
199.715.509 289.914.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-188.063.332 -291.030.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 248.542 128.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 40.343 5.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.343 5.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -7.227.053 1.761.733
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.312.141 -128.375
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.085.088 1.890.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -129.770.989 -351.584.855
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-129.770.989 -351.584.855
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 12.161.731 70.319.426
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.515.906 -11.660.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.679.136 -11.683.666
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-59.994.067 -833.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.065 -154.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-188.065 -154.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.463 -1.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.797 257.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.250 -1.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.547 259.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
289.800 12.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.505 -9.912.441
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.505 87.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-640.039 -1.052.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-640.039 -1.052.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.026.959 -12.799.886
Alınan Faiz
8.312.141 128.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -9.017.484 -1.558.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
83.447.819 4.355.184
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
131.646.731 14.377.575
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -25.030.509 -7.176.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-360.053 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -360.053 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.808.350 -2.845.929
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.808.350 -2.845.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.490.109 9.844.914
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.885.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 50.885.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.870.000 -39.015.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.870.000 -39.015.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-535.365 -135.000
Ödenen Faiz
15 -1.084.744 -1.890.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.408 -30.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.408 -30.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.675 30.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 249.083 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 249.083 23.675
Finansal Yatırımlar
82.456.554 20.761.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
82.456.554 20.761.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 82.456.554 20.761.707
Diğer Alacaklar
8 8.356.897 1.939.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 8.158.432 1.929.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
198.465 10.400
Peşin Ödenmiş Giderler
53.463 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.463 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.264.411 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.264.411 0
ARA TOPLAM
92.380.408 22.724.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.380.408 22.724.802
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
832.761.613 747.791.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
832.761.613 747.791.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 832.761.613 747.791.720
Diğer Alacaklar
8 16.578.938 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,17 16.578.938 0
Maddi Duran Varlıklar
7 353.215 36.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.951
Taşıtlar
258.169
Mobilya ve Demirbaşlar
95.046
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 959.303 606.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 22.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
850.653.069 748.458.070
TOPLAM VARLIKLAR
943.033.477 771.182.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 277.643 31.423.512
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.153 128.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 147.153 128.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.490 31.295.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
130.490
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 31.295.400
Ticari Borçlar
125.569 162.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,17 0 16.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 125.569 146.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 347.588 57.788
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 366.697 739.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 4.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 4.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 0 56.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 56.505
ARA TOPLAM
1.117.497 32.444.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.117.497 32.444.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
501.528 579.467
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,17 378.913 579.467
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
378.913 579.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 122.615
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.546 11.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 48.546 11.929
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 135.452.699 131.956.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.002.773 132.547.768
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.120.270 164.992.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
805.913.207 606.190.472
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 12.528 5.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.528 5.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.528 5.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 35.474.115 7.461.624
Yasal Yedekler
35.474.115 7.461.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 540.689.948 110.216.298
Net Dönem Karı veya Zararı
199.715.509 458.486.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
805.913.207 606.190.472
TOPLAM KAYNAKLAR
943.033.477 771.182.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Transferler
4.982.012 78.781.520 -83.763.532 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.127 289.914.691 289.912.564 289.912.564
Dönem Karı (Zararı)
289.914.691 289.914.691 289.914.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.127 -2.127 -2.127
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 4.964 7.461.624 110.216.298 289.914.691 437.618.684 437.618.684
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Transferler
28.012.491 430.473.650 -458.486.141 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
199.715.509 199.722.735 199.722.735
Dönem Karı (Zararı)
199.715.509 199.715.509 199.715.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 12.528 35.474.115 540.689.948 199.715.509 805.913.207 805.913.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
199.715.509 289.914.691 -68.446.767 -15.281.243
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.226 -2.127 0 -1.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.033 -2.727 0 -1.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.807 600 0 347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.807 600 0 347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.226 -2.127 0 -1.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.722.735 289.912.564 -68.446.767 -15.282.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
199.722.735 289.912.564 -68.446.767 -15.282.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972968


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1028--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(27.06.2022 21:45:03-27.06.2022 21:45:03)