***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 19:12
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 152.776.521 14.520.092 20.004.756 245.439
Satışların Maliyeti
12 -68.130.825 -2.716.704 -32.314 -95.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.645.696 11.803.388 19.972.442 149.645
BRÜT KAR (ZARAR)
84.645.696 11.803.388 19.972.442 149.645
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.776.404 -673.811 -1.892.434 -315.589
Pazarlama Giderleri
14 -102.413 -262.031 -4.867 -116.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 218.380.117 369.657.872 -241.156.310 -83.252.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.816.287 -148.833 -1.259.944 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
298.330.709 380.376.585 -224.341.113 -83.534.971
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
298.330.709 380.376.585 -224.341.113 -83.534.971
Finansman Gelirleri
15 21.584 0 0 0
Finansman Giderleri
15 -1.081.901 -1.165.365 -324.968 -597.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
297.270.392 379.211.220 -224.666.081 -84.132.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.108.116 -74.015.286 56.625.982 17.073.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -8.330.983 -126.615 -1.907.984 278.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -20.777.133 -73.888.671 58.533.966 16.794.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 18 8,93870000 10,17320000 -5,60130000 -2,23530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.799.453 -17.034.272
Dönem Karı (Zararı)
268.162.276 305.195.934
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
268.162.276 305.195.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-254.742.863 -306.113.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 122.537 85.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 27.119 971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.119 971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.936.426 1.060.987
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.989.649 -52.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.053.223 1.113.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -216.548.303 -369.615.685
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-216.548.303 -369.615.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 29.108.116 74.015.286
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.515.906 -11.660.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.259.622 -14.336.834
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-66.419.907 -3.692.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.075 -187.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.075 -187.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.480 -3.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.012 -41.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.436 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.576 -41.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
242.399 3.076
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.505 -9.999.839
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.505 161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.934 -415.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
77.934 -415.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-52.840.209 -15.254.707
Alınan Faiz
4.989.649 52.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -6.948.893 -1.831.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
88.047.138 7.192.184
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
131.646.731 14.377.575
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -19.430.464 -5.965.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-360.053 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -360.053 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-23.809.076 -1.219.403
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-23.809.076 -1.219.403
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.166.328 9.811.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 31.015.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 31.015.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.870.000 -20.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.870.000 -20.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.333 -90.000
Ödenen Faiz
15 -1.052.995 -1.113.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.357 -30.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.357 -30.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.675 30.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 105.032 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 105.032 23.675
Finansal Yatırımlar
88.149.317 20.761.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
88.149.317 20.761.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 88.149.317 20.761.707
Diğer Alacaklar
8 25.906.571 1.939.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 25.738.096 1.929.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168.475 10.400
Peşin Ödenmiş Giderler
27.480
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.480
Diğer Dönen Varlıklar
517.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
517.058
ARA TOPLAM
114.705.458 22.724.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.705.458 22.724.802
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
914.671.959 747.791.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
914.671.959 747.791.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 914.671.959 747.791.720
Maddi Duran Varlıklar
7 375.322 36.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
0 36.951
Taşıtlar
272.251 0
Mobilya ve Demirbaşlar
103.071 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 615.460 606.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 22.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
915.662.741 748.458.070
TOPLAM VARLIKLAR
1.030.368.199 771.182.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,17 292.093 31.423.512
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.673 128.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 138.673 128.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.420 31.295.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 153.420
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 31.295.400
Ticari Borçlar
244.378 162.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,17 77.686 16.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 166.692 146.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 300.187 57.788
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 2.121.588 739.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 4.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 4.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 56.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 0 56.505
ARA TOPLAM
2.958.246 32.444.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.958.246 32.444.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,17 301.989 579.467
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.989 579.467
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
301.989 579.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.206 11.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 35.206 11.929
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 152.712.784 131.956.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.049.979 132.547.768
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.008.225 164.992.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
874.359.974 606.190.472
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 12.528 5.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.528 5.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.528 5.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.474.115 7.461.624
Yasal Yedekler
11 35.474.115 7.461.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 540.689.948 110.216.298
Net Dönem Karı veya Zararı
268.162.276 458.486.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
874.359.974 606.190.472
TOPLAM KAYNAKLAR
1.030.368.199 771.182.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Transferler
4.982.012 78.781.520 -83.763.532
Dönem Karı (Zararı)
305.195.934 305.195.934 305.195.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-896 -896 -896
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 6.195 7.461.624 110.216.298 305.195.934 452.901.158 452.901.158
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Transferler
28.012.491 430.473.650 -458.486.141
Dönem Karı (Zararı)
268.162.276 268.162.276 268.162.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 12.528 35.474.115 540.689.948 268.162.276 874.359.974 874.359.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
268.162.276 305.195.934 -168.040.099 -67.059.431
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.226 -896 0 -854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.033 -1.149 0 -1.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.807 253 0 241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.807 253 0 241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.226 -896 0 -854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.169.502 305.195.038 -168.040.099 -67.060.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
268.169.502 305.195.038 -168.040.099 -67.060.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954233


BIST

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 0,00  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--142--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(01.07.2022 04:28:21-01.07.2022 04:28:21)