***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 20:07
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 45.293.210 35.657.596
Satışların Maliyeti
12 -6.449.878 -10.270.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.843.332 25.387.094
BRÜT KAR (ZARAR)
38.843.332 25.387.094
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.175.232 -689.922
Pazarlama Giderleri
13 -395.101 -33.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 532.130.695 84.580.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -181.205 -420.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
568.222.489 108.822.923
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
568.222.489 108.822.923
Finansman Gelirleri
17 0 0
Finansman Giderleri
17 -2.589.465 -6.604.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
565.633.024 102.218.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.146.883 -18.455.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.313.684 -1.563.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -105.833.199 -16.891.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
458.486.141 83.763.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
458.486.141 83.763.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
458.486.141 83.763.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 15,28290000 2,79210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.477.056 -15.031.936
Dönem Karı (Zararı)
458.486.141 83.763.532
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 458.486.141 83.763.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-437.406.290 -84.959.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 168.626 42.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.668 2.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.668 2.433
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.835 27.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 94.835 27.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-531.253.698 -84.557.914
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -531.253.698 -84.557.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 105.093.074 18.455.324
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.521.795 -18.929.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.556.907 -13.835.704
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23 -18.586.802 -2.071.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.320 -1.761.115
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 74.742 -1.761.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -235.062 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.115 48.245
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -1.450 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 98.565 30.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 39.521 13.562
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.946.421 -10.020.708
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -10.000.000 -10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 53.579 -20.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -44.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5 0 -35.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5 0 -8.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.477.056 -15.031.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.257.255 21.125.806
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 21.155.593
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
23 -4.242.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.038 -29.787
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -15.038 -29.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.727.861 -6.070.992
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.907.861 -6.025.992
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 11.907.861 -6.025.992
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -180.000 -45.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.450 22.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.450 22.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 30.125 7.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 23.675 30.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.28 23.675 30.125
Finansal Yatırımlar
20.761.707 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.761.707 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23 20.761.707 2.174.905
Diğer Alacaklar
1.939.420 1.779.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.929.020 1.779.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.400 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 71.410
ARA TOPLAM
22.724.802 4.055.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.724.802 4.055.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
747.791.720 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
747.791.720 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
23 747.791.720 200.774.010
Maddi Duran Varlıklar
36.951 28.708
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 36.951 28.708
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 606.871 783.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 22.528 5.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
748.458.070 201.591.866
TOPLAM VARLIKLAR
771.182.872 205.647.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.295.400 19.387.539
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.295.400 19.387.539
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 31.295.400 19.387.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.112 86.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.112 86.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 128.112 86.671
Ticari Borçlar
162.366 65.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 16.250 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 146.116 47.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 57.788 18.267
Diğer Borçlar
56.505 10.002.926
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 56.505 2.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 739.498 1.551.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.963 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.963
ARA TOPLAM
32.444.632 31.111.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.444.632 31.111.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
579.467 720.792
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
579.467 720.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 579.467 720.792
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.929 1.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.929 1.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 131.956.372 26.106.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.547.768 26.829.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.992.400 57.941.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
606.190.472 147.706.120
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.302 7.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.302 7.091
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 5.302 7.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.461.624 2.479.612
Yasal Yedekler
11 7.461.624 2.479.612
Diğer Yedekler
11 1.620.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
108.596.043 30.514.523
Net Dönem Karı veya Zararı
21 458.486.141 83.763.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
606.190.472 147.706.120
TOPLAM KAYNAKLAR
771.182.872 205.647.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350
Transferler
11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18 7.188 83.763.532 83.770.720 83.770.720
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.000 -8.950 -13.950 -13.950
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 4.982.012 700.000 78.081.520 -83.763.532 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -1.789 458.486.141 458.484.352 458.484.352
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 1.620.255 108.596.043 458.486.141 606.190.472 606.190.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
458.486.141 83.763.532
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.789 7.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.236 9.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
447 -2.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 447 -2.028
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.789 7.188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.484.352 83.770.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
458.484.352 83.770.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906810


BIST

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 0,00  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--831--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(01.07.2022 04:38:32-01.07.2022 04:38:32)