***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 18:30
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.386.363 16.852.805
Satışların Maliyeti
13 -25.439.667 -12.452.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.946.696 4.400.246
BRÜT KAR (ZARAR)
4.946.696 4.400.246
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.020.290 -2.984.173
Pazarlama Giderleri
13 -476.701 -115.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.425.925 1.300.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.795.289 -1.393.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-919.659 1.207.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.692 454.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-904.967 1.662.102
Finansman Gelirleri
7.025.943 1.359.458
Finansman Giderleri
-721.582 -409.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.399.394 2.612.457
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.378.779 367.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.302.793 -957.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -75.986 1.325.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.020.615 2.979.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 4.020.615 2.979.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.020.615 2.979.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 0,06300000 0,07100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.984.338 -463.587
Dönem Karı (Zararı)
15 4.020.615 2.979.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.213.475 1.359.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.204.629 696.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
74.529 184.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.529 184.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
923.620 1.838.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
703.620 1.502.213
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 220.000 336.454
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.104.702 -630.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.514.702 -1.016.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
410.000 386.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.378.779 -367.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.692 -453.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
324.362 90.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.197.779 -1.410.417
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.839.248 -23.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.940.716 -1.452.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 162.874 -423.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.103.590 -1.029.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
434 -2.140.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
434 -2.140.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-992.346 -1.512.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.303.595 1.779.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.071.800 387.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.231.795 1.392.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -93.925 1.068.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.553 9.574
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.408 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.961 9.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.621.613 1.005.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228.633 -145.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-431.309 -61.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -797.324 -83.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.390.639 2.928.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -593.699 -99.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.292.795
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.635.987 -3.564.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.725 453.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.725 453.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.647.712 -4.017.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.622.712 -4.017.978
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.794.652 662.774
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-648.034 -328.078
Ödenen Faiz
-14.545 1.011.590
Alınan Faiz
5.457.231 -20.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.825.673 -3.365.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.825.673 -3.365.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.370.440 36.304.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.544.767 32.939.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 128.592.079 135.685.136
Finansal Yatırımlar
8.022.913 1.173.505
Ticari Alacaklar
33.038.789 27.172.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-16 13.900.019 14.062.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.138.770 13.109.709
Diğer Alacaklar
210.756 189.778
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
210.756 189.778
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.453.586 1.461.240
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.535.158 1.245.604
Diğer Dönen Varlıklar
10 141.755 0
ARA TOPLAM
173.995.036 166.927.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.995.036 166.927.865
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
592.985 614.397
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
592.985 614.397
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 3.226.200 3.212.700
Maddi Duran Varlıklar
7 19.791.344 15.068.622
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.950.254 4.074.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
328.570 339.429
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.797.325 3.655.328
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.686.678 26.965.010
TOPLAM VARLIKLAR
206.681.714 193.892.875
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.024.292 815.223
Ticari Borçlar
10.869.580 5.565.985
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-16 1.347.375 275.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.522.205 5.290.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.226.252 3.320.177
Diğer Borçlar
32.787 61.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.660 252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.127 61.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.891.081 1.280.468
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.302.793 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.483.547 7.501.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 7.483.547 7.501.100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.239.421 2.036.745
ARA TOPLAM
28.069.753 20.581.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.069.753 20.581.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.218.868 5.515.816
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.480.790 10.043.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.768.166 8.550.777
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.712.624 1.492.624
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.710.658 15.559.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.780.411 36.140.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.901.303 157.752.620
Ödenmiş Sermaye
11 64.000.000 64.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 4.531.788 4.531.788
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
89.000.000 89.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.931.184 -4.059.252
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.931.184 -4.059.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -4.931.184 -4.059.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 710.548 710.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.569.536 -6.939.720
Net Dönem Karı veya Zararı
15 4.020.615 10.509.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.901.303 157.752.620
TOPLAM KAYNAKLAR
206.681.714 193.892.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 4.531.788 9.800.000 -2.619.981 39.452 -18.625.019 12.356.395 47.482.635 47.482.635
Transferler
12.356.395 -12.356.395
Dönem Karı (Zararı)
15 2.979.872 2.979.872 2.979.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.491.297 1.491.297 1.491.297
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
671.096 -671.096
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 4.531.788 9.800.000 -1.128.684 710.548 -6.939.720 2.979.872 51.953.804 51.953.804
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 4.531.788 89.000.000 -4.059.252 710.548 -6.939.720 10.509.256 157.752.620 157.752.620
Transferler
10.509.256 -10.509.256
Dönem Karı (Zararı)
15 4.020.615 4.020.615 4.020.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-871.932
Canlı Borsa
2.412 17:07
Değişim :  0,41% |  9,81
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1432--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(30.06.2022 17:23:08-30.06.2022 17:23:08)