***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

02.02.2022 19:04
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Kuruluşu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
252.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onayları takiben tamamlanacak.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Açıklamada yer alan yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde detaylar yer almaktadır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
54.991.547,35
Beher Payın Alış Fiyatı
4,5635
Toplam Tutar
250.953.489,89
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%21,82
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%84,87
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%84,87
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%26,61
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%554,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Erhan TOPAÇ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/02/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Alış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz, 2014 yılındaki nevi değişikliği sonrasında sürekli olarak iştirak portföyünü geliştirmeye başlamıştır. Yatırım ve çıkış stratejisi "Doğru Zaman ve Doğru Değer" olan şirketimiz, son durum itibariyle, Şirketimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin şirket sermayesinin %63,04'üne sahip bulunmaktadır.  Şirketimiz, ülkemizin Sermaye Piyasaları' nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklemektedir. Şirketimiz, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç' a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varmıştır. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı %84,87 olacaktır.  Bahse konu Gedik Yatırım paylarının alımına ilişkin yapılacak ödemelerin, gerekli izinlerin de alınması dahil, toplamda en fazla 48 aya kadar sürecek bir vadede yapılması öngörülmekte olup, şirketimizin ödeme vadelerindeki finansal durumuna bağlı olarak, şirketimize ait likit kaynaklar, kısa vadeli dış kaynak, iştiraklerden elde edilecek temettü geliri veya iştiraklerden elde edilecek hisse satış gelirinden biri veya birden fazlası ilgili vadedeki ödeme için kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.  Yönetim Kurulumuzun 02.02.2022 tarih ve 601 sayılı toplantısında özetle 1.Şirketimizin ana faaliyet konusu ile uyumlu olarak, iştiraki olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi içindeki pay oranının %63,04'ten %84,87'e çıkarılmasına,  2.Bu kapsamda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %21,82'sine sahip olan Erhan Topaç'ın 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarının tamamını (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki payı: %21,82) 250.953.489,89 TL (beher payın alış fiyatı 4.5635 TL) karşılığında satın alınmasına, 3.Devre konu paylara ilişkin ödeme planının aşağıdaki şekilde olmasına, Ödeme Adedi Ödeme Miktarı (TL) Ödeme Vadesi

1.Ödeme 25.953.489,89 Gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp, hisse devir işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) İş Günü içinde

2.Ödeme 25.000.000,00 1. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde

3.Ödeme 25.000.000,00 2. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde

4.Ödeme 35.000.000,00 3. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
5.Ödeme 35.000.000,00 4. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
6.Ödeme 35.000.000,00 5. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
7.Ödeme 35.000.000,00 6. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
8.Ödeme 35.000.000,00 7. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
  * Şirketimiz bir defaya mahsus olmak üzere, ilk iki ödeme hariç herhangi bir ödemeyi altı ay ileri erteleyebilecektir. 
4.Pay alımlarının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,  5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben pay edinim işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 6.Bahse konu pay devir işlemlerinden sonra Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinde bir değişiklik önerisinde bulunulmamasına,  7.İş bu alım işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmadığından, söz konusu Tebliğ kapsamında herhangi bir işlem ya da değerlendirme yapılmasına gerek olmadığına, 8.Bu meyanda, devre konu paylara ilişkin ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999082


BIST

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--356--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(01.07.2022 03:53:23-01.07.2022 03:53:24)