***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 18:46
***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 61.153.539 40.838.898 29.904.149 15.891.929
Satışların Maliyeti
12 -50.402.453 -34.409.599 -24.511.968 -13.027.970
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.751.086 6.429.299 5.392.181 2.863.959
BRÜT KAR (ZARAR)
10.751.086 6.429.299 5.392.181 2.863.959
Genel Yönetim Giderleri
13.a -1.938.355 -1.227.926 -941.747 -487.554
Pazarlama Giderleri
13.b -3.661.113 -1.918.549 -1.946.129 -776.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.a 9.266.697 2.651.172 1.809.529 997.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.b -3.310.821 -820.232 -689.686 536.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.107.494 5.113.764 3.624.148 3.134.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 533.140 57.545 163.696 27.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.640.634 5.171.309 3.787.844 3.161.720
Finansman Gelirleri
17.a 70.172 0 0 0
Finansman Giderleri
17.b -257.611 -268.221 -121.834 -136.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.453.195 4.903.088 3.666.010 3.024.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.460.055 -1.081.039 -918.321 -661.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18.a -2.460.686 -1.193.803 -1.146.342 -502.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.a 631 112.764 228.021 -159.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.993.140 3.822.049 2.747.689 2.362.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.993.140 3.822.049 2.747.689 2.362.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.993.140 3.822.049 2.747.689 2.362.915
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.339.263 -1.516.893
Dönem Karı (Zararı)
8.993.140 3.822.049
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.993.140 3.822.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.614.575 2.125.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 548.248 301.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-207.799 425.317
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -365.670 175.211
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 157.871 250.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.881 24.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 185.881 24.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-171.810 292.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16-17 -345.207 -14.891
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15-17 173.397 307.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.a 2.460.055 1.081.039
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -200.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.282.879 -6.113.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.150.885 8.240.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.938 150.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.136.192 -1.516.118
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.292 625.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.929.340 -11.863.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.595.050 -1.990.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.806 240.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.890.594 -165.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.c -26.970 -10.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.524.361 -1.340.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.924 -169.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-177.943 -184.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.700 -181.692
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.243 -3.006
Alınan Faiz
201.867 14.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.516.435 3.644.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.000 12.332.372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.969.764 -8.308.543
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.969.764 -8.308.543
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.723 -201.431
Ödenen Temettüler
-456.367 0
Ödenen Faiz
-159.581 -177.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.846.752 1.957.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.846.752 1.957.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.373.791 12.746.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.220.543 14.704.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.220.543 21.373.791
Ticari Alacaklar
35.046.004 44.836.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.a 307.094 242.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.738.910 44.593.733
Diğer Alacaklar
35.824 1.217.830
Stoklar
5 16.439.272 13.460.951
Peşin Ödenmiş Giderler
117.298 92.006
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
117.298 92.006
Diğer Dönen Varlıklar
50.162 56.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
50.162 56.968
ARA TOPLAM
80.909.103 81.037.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.909.103 81.037.716
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 568.543 2.034.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
435.000 470.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.826 45.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.b 1.091.009 1.055.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.205.378 3.605.419
TOPLAM VARLIKLAR
83.114.481 84.643.135
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 2.002.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.035.164 1.961.012
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.035.164 1.961.012
Banka Kredileri
7 1.643.933 1.641.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 391.231 319.267
Ticari Borçlar
18.897.048 20.899.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.c 0 984.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 18.897.048 19.915.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.a 462.490 291.007
Diğer Borçlar
987.754 2.681.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
987.754 2.681.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.578.682 4.025.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.578.682 4.025.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.a 1.129.084 2.192.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
219.948 108.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.b 219.948 108.649
ARA TOPLAM
28.310.170 34.162.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.310.170 34.162.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.869.330 2.512.029
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.869.330 2.512.029
Banka Kredileri
7 1.460.058 2.184.936
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 409.272 327.093
Uzun Vadeli Karşılıklar
982.168 769.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.c 982.168 769.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.851.498 3.281.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.161.668 37.444.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.952.813 47.198.760
Ödenmiş Sermaye
11.a 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-744.566 -628.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.b 1.573.902 196.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.c 10.130.337 398.784
Net Dönem Karı veya Zararı
8.993.140 15.231.553
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.952.813 47.198.760
TOPLAM KAYNAKLAR
83.114.481 84.643.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -672.775 -672.775 196.595 25.428.525 6.470.259 31.922.604 31.922.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.470.259 -6.470.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.586 -5.586 3.822.049 3.816.463 3.816.463
Dönem Karı (Zararı)
3.822.049 3.822.049 3.822.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.586 -5.586 -5.586 -5.586
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--131--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(26.06.2022 02:11:25-26.06.2022 02:11:25)