***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:21
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.502.717 7.961.137 3.287.458 2.601.313
Satışların Maliyeti
-7.615.702 -7.151.472 -2.938.204 -2.346.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
887.015 809.665 349.254 254.572
BRÜT KAR (ZARAR)
887.015 809.665 349.254 254.572
Genel Yönetim Giderleri
18 -297.620 -287.715 -101.895 -92.761
Pazarlama Giderleri
18 -290.901 -284.198 -105.527 -94.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
68.030 71.839 17.858 38.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-43.049 -46.830 -14.331 -21.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
323.475 262.761 145.359 83.894
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 22.232 20.004 4.735 3.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 65.874 74.549 20.420 18.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
411.581 357.314 170.514 105.219
Finansman Giderleri
20 -249.747 -196.018 -83.121 -71.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.834 161.296 87.393 33.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.530 -18.737 -14.748 -4.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -32.743 -37.014 -27.254 -17.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 13.213 18.277 12.506 13.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
142.304 142.559 72.645 29.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
142.304 142.559 72.645 29.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58 189 138 -11
Ana Ortaklık Payları
142.246 142.370 72.507 29.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 22 0,66420000 0,65220000 0,33850000 0,13680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 22 0,66420000 0,65220000 0,33850000 0,13680000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 0 -7.248 6.033 430.890 146.889 235.916 302.921 1.358.516 4.367 1.362.883
Transferler
79.120 223.801 -302.921 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306 929 5.557 142.370 148.550 189 148.739
Dönem Karı (Zararı)
142.370 142.370 189 142.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-306 929 5.557 6.180 6.180
Kar Payları
-300.000 -300.000 -300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-130.119 130.119 -130.119 -130.119 -130.119
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -130.119 -7.554 6.962 436.447 356.128 29.598 142.370 1.076.947 4.556 1.081.503
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.302 1.385 -1.860 142.246 134.469 58 134.527
Dönem Karı (Zararı)
142.246 142.246 58 142.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.302 1.385 -1.860 -7.777 -7.777
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10 10 -10 -10 -10
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.284 -14.938 7.193 467.804 446.293 177.121 142.246 1.248.550 4.680 1.253.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
607.276 -89.372
Dönem Karı (Zararı)
142.304 142.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
360.129 296.658
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 61.744 47.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.134 1.013
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
198 -464
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.936 1.477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
124.834 133.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.962 3.387
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.170 2.986
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 60.192 60.875
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
56.510 66.155
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.927 -9.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
237.993 191.197
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.632 -863
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
240.625 192.060
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -65.874 -74.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 19.530 18.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.305 -10.745
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -13.305 -10.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
186.180 -460.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
168.139 345.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.871 208.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
153.268 137.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-180.801 -1.201.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
207.129 447.677
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.998 15.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
220.127 432.422
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 6.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.298 -59.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
688.613 -21.223
Alınan Faiz
2.632 863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.787 -2.237
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-67.523 -58.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.874 -8.438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
215 11
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.306 -63.655
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 5.880 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -4.255 -1.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.218 48.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.218 48.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-287.703 -155.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.761 -141.514
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.942 -14.235
Alınan Temettüler
43.554 44.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-438.566 144.462
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10 -130.119
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.384.866 2.277.014
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.584.689 -1.516.841
Ödenen Temettüler
0 -300.000
Ödenen Faiz
-238.733 -185.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.596 -8.565
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
370 -2.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.226 -11.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 89.098 71.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 74.872 60.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
142.304 142.559 72.645 29.390
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.302 -306 -898 -640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.128 -382 -1.123 -799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.826 76 225 159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 1.826 76 225 159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-475 6.486 -5.318 2.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.385 929 -323 734
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.848 5.518 -4.961 1.896
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 -1.848 5.518 -4.961 1.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 -105 315 -282 109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93 -276 248 -94
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 93 -276 248 -94
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.777 6.180 -6.216 2.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.527 148.739 66.429 31.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58 189 138 -11
Ana Ortaklık Payları
134.469 148.550 66.291 31.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 74.872 89.098
Ticari Alacaklar
1.045.234 1.128.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.3 784.500 799.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
260.734 329.239
Diğer Alacaklar
109.861 180.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.4 0 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 109.861 180.916
Stoklar
10 1.827.825 1.650.960
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 45.346 21.955
Diğer Dönen Varlıklar
8.751 68.837
ARA TOPLAM
3.111.889 3.140.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.111.889 3.140.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
548.502 550.350
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 548.502 550.350
Diğer Alacaklar
497 514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
497 514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 335.503 305.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 19.499 19.809
Maddi Duran Varlıklar
12 963.154 780.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.236 26.226
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 10.177 20.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 20.585 7.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.928.153 1.711.456
TOPLAM VARLIKLAR
5.040.042 4.851.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.549.176 2.446.084
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 5.527 284.179
Ticari Borçlar
1.034.420 770.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.7 26.189 39.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.008.231 731.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.112 16.458
Ertelenmiş Gelirler
15.3 30.392 29.239
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 22.902 3.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.651 61.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 57.651 61.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 29.093 67.602
ARA TOPLAM
3.743.273 3.679.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.743.273 3.679.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.523 28.172
Ertelenmiş Gelirler
853 1.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.323 21.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.323 21.022
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 840 2.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.539 54.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.786.812 3.733.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.248.550 1.114.091
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -220.284 -220.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.938 -7.636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.938 -7.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.938 -7.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
474.997 475.472
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 7.193 5.808
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
467.804 469.664
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 467.804 469.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 446.293 446.283
Yasal Yedekler
156.314 156.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.284 220.274
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 177.121 -60.557
Net Dönem Karı veya Zararı
142.246 237.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.680 4.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.253.230 1.118.713
TOPLAM KAYNAKLAR
5.040.042 4.851.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640534


BIST

Canlı Borsa
2.553 11:28
Değişim :  0,93% |  23,64
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.544
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1284--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(28.06.2022 11:45:07-28.06.2022 11:45:07)