***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:36
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.084.885 2.252.445
Satışların Maliyeti
-1.852.285 -1.999.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.600 252.775
BRÜT KAR (ZARAR)
232.600 252.775
Genel Yönetim Giderleri
18 -98.865 -88.828
Pazarlama Giderleri
18 -74.875 -87.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.472 18.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.115 -10.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.217 84.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5.504 5.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 20.313 20.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.034 110.746
Finansman Giderleri
20 -79.827 -54.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.207 56.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.289 -9.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.694 -20.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 7.405 11.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.918 47.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.918 47.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-370 87
Ana Ortaklık Payları
28.288 47.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 22 0,13210000 0,21420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 22 0,13210000 0,21420000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -7.248 6.033 430.890 146.889 235.916 302.921 1.358.516 4.367 1.362.883
Transferler
79.120 223.801 -302.921 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-427 303 21.531 47.125 68.532 87 68.619
Dönem Karı (Zararı)
47.125 47.125 87 47.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-427 303 21.531 21.407 21.407
Kar Payları
-300.000 -300.000 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -7.675 6.336 452.421 226.009 159.717 47.125 1.127.048 4.454 1.131.502
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.090 883 -1.568 28.288 21.513 -370 21.143
Dönem Karı (Zararı)
28.288 28.288 -370 27.918
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.090 883 -1.568 -6.775 -6.775
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -13.726 6.691 468.096 446.283 177.131 28.288 1.135.604 4.252 1.139.856


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
558.452 67.341
Dönem Karı (Zararı)
27.918 47.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
124.234 117.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 20.824 14.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
655 606
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194 172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 461 434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.713 65.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.676 1.020
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.834 428
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.742 18.722
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32.461 45.334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.409 53.384
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-559 -106
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
78.968 53.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
161 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.313 -20.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.289 9.286
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.504 -5.675
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.504 -5.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
429.075 -59.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
515.947 191.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
322.378 91.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
193.569 100.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-423.842 -313.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.460 159.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.580 4.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
328.040 155.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.783 5.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.293 -102.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
581.227 104.852
Alınan Faiz
559 106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.394 -785
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-18.907 -17.806
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.033 -19.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-191.572 -24.303
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -4.255 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.974 19.607
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.974 19.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.291 -43.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.820 -39.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.471 -4.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-370.943 -70.934
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.251 639.527
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.131.846 -671.240
Ödenen Faiz
-61.348 -37.604
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.063 -27.896
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-336 577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.399 -27.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 89.098 71.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 84.699 44.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.918 47.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.090 -427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.613 -534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.523 107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 1.523 107
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-685 21.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
883 303
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.557 21.381
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 -1.557 21.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 -89 1.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78 -1.069
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 78 -1.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.775 21.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.143 68.619
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-370 87
Ana Ortaklık Payları
21.513 68.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 84.699 89.098
Ticari Alacaklar
697.645 1.213.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.3 476.993 799.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 220.652 414.415
Diğer Alacaklar
79.148 95.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.4 0 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 79.148 95.740
Stoklar
10 2.074.341 1.650.960
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 93.679 21.955
Diğer Dönen Varlıklar
17.671 68.837
ARA TOPLAM
3.047.183 3.140.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.047.183 3.140.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
548.793 550.350
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 548.793 550.350
Diğer Alacaklar
518 514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
518 514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 330.465 305.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 19.706 19.809
Maddi Duran Varlıklar
12 957.438 780.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.582 26.226
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 17.439 20.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 13.619 7.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.915.560 1.711.456
TOPLAM VARLIKLAR
4.962.743 4.851.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.174.799 2.446.084
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 283.529 284.179
Ticari Borçlar
1.124.310 770.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.7 31.607 39.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.092.703 731.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.716 16.458
Ertelenmiş Gelirler
15.3 26.853 29.239
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 9.610 3.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.479 61.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 56.479 61.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 22.903 67.602
ARA TOPLAM
3.780.199 3.679.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.780.199 3.679.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 12.174 28.172
Ertelenmiş Gelirler
1.598 1.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.916 21.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.916 21.022
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 2.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.688 54.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.822.887 3.733.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.135.604 1.114.091
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -220.274 -220.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.726 -7.636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.726 -7.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.726 -7.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
474.787 475.472
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 6.691 5.808
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
468.096 469.664
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 468.096 469.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 446.283 446.283
Yasal Yedekler
156.314 156.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.274 220.274
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 177.131 -60.557
Net Dönem Karı veya Zararı
28.288 237.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 4.252 4.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.139.856 1.118.713
TOPLAM KAYNAKLAR
4.962.743 4.851.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606623


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--155--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 21:15:43-25.06.2022 21:15:43)