***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 18:50
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.240.156 6.195.463
Satışların Maliyeti
-5.790.195 -5.433.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.449.961 762.270
BRÜT KAR (ZARAR)
1.449.961 762.270
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -185.789 -131.031
Pazarlama Giderleri
17.1 -124.758 -109.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
236.514 31.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.034 -52.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.312.894 500.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 25.073 12.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 147.192 94.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.485.159 607.911
Finansman Gelirleri
19 1.641 12.739
Finansman Giderleri
19 -205.987 -129.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.280.813 491.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-276.069 -83.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -344.876 -115.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 68.807 31.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.744 408.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.744 408.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.075 1.488
Ana Ortaklık Payları
996.669 406.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 5,03370000 2,05320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 5,03370000 2,05320000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-383.973 -363.342
Dönem Karı (Zararı)
1.004.744 408.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
545.823 297.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2, 24 61.364 40.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-587 269
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-74 -7
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -513 276
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194.536 186.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.016 3.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.054 1.784
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.949 39.406
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
145.517 141.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
166.205 93.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.641 -12.739
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 167.846 106.668
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.357 149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -147.192 -94.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 276.069 83.465
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.929 -12.034
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.929 -12.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.632.587 -1.010.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-865.385 -439.722
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-674.178 -476.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-191.207 36.379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.293.973 -652.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
696.415 223.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.316 84.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
724.731 138.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
42.454 12.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.098 -153.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.020 -304.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.981 -834
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-37.496 -28.967
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-260.476 -28.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.199 143.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.352 15.993
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.352 15.993
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.556 -57.575
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -148.224 -44.774
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.332 -12.801
Alınan Temettüler
72.005 185.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.660 74.172
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.024.637 1.343.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-902.141 -1.153.652
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.749 -18.866
Ödenen Faiz
-139.048 -109.301
Alınan Faiz
1.641 12.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-507.832 -145.737
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.095 113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-503.737 -145.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.409.576 655.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.905.839 509.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.905.839 3.409.576
Finansal Yatırımlar
6.1 244.625 0
Ticari Alacaklar
1.876.275 1.010.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 1.330.203 656.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 546.072 354.791
Diğer Alacaklar
208.544 150.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 6.623 6.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 201.921 143.405
Stoklar
10 3.263.967 1.969.481
Peşin Ödenmiş Giderler
112.717 39.858
Diğer Dönen Varlıklar
4.700 3.214
ARA TOPLAM
8.616.667 6.583.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.616.667 6.583.292
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
831.804 831.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.2 831.804 831.804
Diğer Alacaklar
1.813 1.372
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.417 975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
396 397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 955.422 880.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 120.278 121.463
Maddi Duran Varlıklar
12 1.206.936 1.096.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 159.858 109.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
101.641 89.645
Peşin Ödenmiş Giderler
7.417 18.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 59.006 22.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.444.175 3.171.307
TOPLAM VARLIKLAR
12.060.842 9.754.599
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.699.745 2.705.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 312.505 232.254
Ticari Borçlar
2.102.028 1.231.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 85.007 113.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 2.017.021 1.117.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.270 38.116
Diğer Borçlar
1.250.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.6 1.250.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
89.009 59.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 344.020 259.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
364.202 396.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 364.202 396.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 340.499 164.700
ARA TOPLAM
7.518.278 5.086.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.518.278 5.086.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 215.632 90.669
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.992 35.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.963 142.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
94.889 72.217
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
74.074 70.445
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 35.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
432.587 304.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.950.865 5.390.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.088.644 4.350.425
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -220.411 -220.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.446 -28.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.446 -28.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.446 -28.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
766.477 762.398
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 12.661 8.582
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
753.816 753.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 753.816 753.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 547.213 423.295
Yasal Yedekler
323.363 199.463
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.411 220.393
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.439 3.439
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.797.027 839.364
Net Dönem Karı veya Zararı
996.669 2.331.581
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 21.333 13.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.109.977 4.363.683
TOPLAM KAYNAKLAR
12.060.842 9.754.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734
Transferler
63.227 974.107 -1.037.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.854 3.114 406.533 407.793 1.488 409.281
Dönem Karı (Zararı)
406.533 406.533 1.488 408.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.854 3.114 1.260 1.260
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.325 -23.934 5.192 481.437 469.053 733.673 406.533 2.094.744 10.271 2.105.015
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.393 -28.935 8.582 753.816 423.295 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683
Transferler
123.900 2.207.681 -2.331.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.511 4.079 996.669 988.237 8.075 996.312
Dönem Karı (Zararı)
-8.432 -8.432
Kar Payları
-1.250.000 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18 18 -18
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.411 -41.446 12.661 753.816 547.213 1.797.027 996.669 4.088.644 21.333 4.109.977


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.744 408.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.511 -1.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.639 -2.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.128 463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 3.128 463
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.079 3.114
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.079 3.114
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.432 1.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
996.312 409.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.075 1.488
Ana Ortaklık Payları
988.237 407.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028749


BIST

Canlı Borsa
2.466 15:04
Değişim :  -0,99% |  -24,71
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.447
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1911--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(29.06.2022 15:20:37-29.06.2022 15:20:37)