***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 19:12
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.719.275 2.084.885
Satışların Maliyeti
-2.395.051 -1.852.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
324.224 232.600
BRÜT KAR (ZARAR)
324.224 232.600
Genel Yönetim Giderleri
18 -95.600 -98.865
Pazarlama Giderleri
18 -93.308 -74.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.420 38.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.725 -13.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.011 84.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 7.253 5.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 29.318 20.313
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
193.582 110.034
Finansman Giderleri
20 -95.394 -79.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.188 30.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.900 -2.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -25.910 -9.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 9.010 7.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.288 27.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.288 27.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -370
Ana Ortaklık Payları
81.275 28.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 22 0,41050000 0,13210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 22 0,41050000 0,13210000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.090 883 -1.568 28.288 21.513 -370 21.143
Dönem Karı (Zararı)
28.288 28.288 -370 27.918
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.090 883 -1.568 -6.775 -6.775
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -13.726 6.691 468.096 446.283 177.131 28.288 1.135.604 4.252 1.139.856
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-770 1.511 -1.541 81.275 80.475 13 80.488
Dönem Karı (Zararı)
81.275 81.275 13 81.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-770 1.511 -1.541 -800 -800
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3 3 -3 -3 -3
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.291 -18.784 13.596 497.251 460.405 203.241 81.275 1.259.808 5.122 1.264.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
619.617 558.452
Dönem Karı (Zararı)
81.288 27.918
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.591 124.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 21.013 20.824
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
693 655
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7 194
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 700 461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.877 47.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.354 1.676
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.079 2.834
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.654 10.742
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35.790 32.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.679 78.409
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
89.679 78.968
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -29.318 -20.313
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 16.900 2.289
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.253 -5.504
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.253 -5.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
421.308 429.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
434.613 515.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
378.472 322.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.141 193.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-558.783 -423.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.544 320.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
134 -7.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
506.410 328.040
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.032 -2.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.902 19.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
656.187 581.227
Alınan Faiz
0 559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.817 -1.394
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-27.326 -18.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.427 -3.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.302 -191.572
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -4.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.744 25.974
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.744 25.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.046 -213.291
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.098 -207.820
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.948 -5.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-668.659 -370.943
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
681.716 822.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.264.379 -1.131.846
Ödenen Faiz
-85.993 -61.348
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.344 -4.063
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-917 -336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.261 -4.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 156.266 89.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 92.005 84.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
81.288 27.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-770 -6.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-963 -7.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193 1.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 193 1.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30 -685
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.511 883
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.530 -1.557
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 -1.530 -1.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 -87 -89
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76 78
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 76 78
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-800 -6.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.488 21.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -370
Ana Ortaklık Payları
80.475 21.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 92.005 156.266
Ticari Alacaklar
940.728 1.375.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.1 733.103 1.111.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 207.625 263.759
Diğer Alacaklar
119.564 189.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 119.564 189.901
Stoklar
10 1.983.427 1.425.344
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 43.118 28.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 445
Diğer Dönen Varlıklar
15.4 13.019 18.429
ARA TOPLAM
3.191.861 3.194.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.191.861 3.194.267
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
577.747 579.277
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 577.747 579.277
Diğer Alacaklar
536 524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
536 524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 381.554 352.323
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 21.163 21.266
Maddi Duran Varlıklar
12 980.293 975.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.554 31.731
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 6.626 10.608
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 10.817 1.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.012.290 1.972.615
TOPLAM VARLIKLAR
5.204.151 5.166.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.386.189 2.959.896
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.156 3.836
Ticari Borçlar
1.175.188 633.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.4 44.752 44.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.130.436 588.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.414 24.602
Diğer Borçlar
143.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.5 143.000 0
Ertelenmiş Gelirler
15.3 35.908 32.644
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 24.865 5.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
65.007 68.597
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 65.007 68.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 43.057 63.115
ARA TOPLAM
3.889.784 3.792.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.889.784 3.792.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.900 11.106
Ertelenmiş Gelirler
1.946 1.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.591 35.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.591 35.091
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.437 47.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.939.221 3.839.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.259.808 1.322.336
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -220.291 -220.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.784 -18.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.784 -18.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.784 -18.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.847 510.877
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 13.596 12.085
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
497.251 498.792
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 497.251 498.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 460.405 446.297
Yasal Yedekler
170.419 156.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.291 220.288
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 203.241 177.117
Net Dönem Karı veya Zararı
81.275 183.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 5.122 5.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.264.930 1.327.445
TOPLAM KAYNAKLAR
5.204.151 5.166.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682555


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1100--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 05:26:21-25.06.2022 05:26:21)