***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 22:42
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 13.220.361 11.925.176
Satışların Maliyeti
20 -11.919.377 -10.772.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.984 1.152.876
BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.984 1.152.876
Genel Yönetim Giderleri
21 -414.673 -394.690
Pazarlama Giderleri
21 -433.374 -415.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 90.078 157.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -68.981 -74.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
474.034 425.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 25.602 23.024
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24.2 -5.288 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 80.940 98.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
575.288 547.829
Finansman Giderleri
25 -349.159 -272.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
226.129 275.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.410 -37.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -38.188 -40.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.222 3.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
183.719 237.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
183.719 237.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
487 255
Ana Ortaklık Payları
183.232 237.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 27 0,92540000 1,10980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 27 0,92540000 1,10980000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 220.000 23.115 -7.248 6.033 430.890 146.889 235.916 302.921 1.358.516 4.367 1.362.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
79.120 223.801 -302.921 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-388 -225 38.774 237.688 275.849 255 276.104
Dönem Karı (Zararı)
237.688 237.688 255 237.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-388 -225 38.774 38.161 38.161
Kar Payları
-300.000 -300.000 -300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-220.274 220.274 -220.274 -220.274 -220.274
Dönem Sonu Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.378 6.277 29.128 183.232 208.259 487 208.746
Dönem Karı (Zararı)
183.232 183.232 487 183.719
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.378 6.277 29.128 25.027 25.027
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14 14 -14 -14 -14
Dönem Sonu Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
403.125 122.069
Dönem Karı (Zararı)
183.719 237.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
470.520 348.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14, 21.2, 22 82.249 65.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.932 889
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 249 48
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 518 841
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.165 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
109.556 97.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.003 4.693
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 4.541 6.036
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 98.012 87.089
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 -8.927 -9.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
335.915 267.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.1 -24 -428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 335.939 267.528
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -80.940 -98.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 42.410 37.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.675 -13.765
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24.1 -16.675 -13.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.847 -355.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.017 -109.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-312.204 -30.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.187 -79.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
225.098 -437.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.352 261.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.431 15.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.783 245.508
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.588 15.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.164 -84.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
540.392 230.634
Alınan Faiz
24 428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.906 -3.286
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15.1 -95.766 -81.105
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.839 -24.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 220 52
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-207.751 -114.284
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 5.880 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -4.255 -1.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.417 68.589
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.417 68.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.346 -226.170
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -305.351 -206.334
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.995 -19.836
Alınan Temettüler
43.553 44.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.845 17.308
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -14 -220.274
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.745.850 2.327.248
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.615.506 -1.563.539
Ödenen Temettüler
19 0 -300.000
Ödenen Faiz
-262.175 -224.078
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.529 25.093
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.639 -7.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.168 17.228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 89.098 71.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 156.266 89.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
183.719 237.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.378 -388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -12.972 -485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.594 97
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 2.594 97
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.405 38.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.277 -225
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.927 38.535
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 28.927 38.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 1.648 2.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.447 -1.926
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -1.447 -1.926
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.027 38.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.746 276.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
487 255
Ana Ortaklık Payları
208.259 275.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 156.266 89.098
Ticari Alacaklar
1.375.334 1.128.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.3 1.111.575 799.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 263.759 329.239
Diğer Alacaklar
189.901 180.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.4 0 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 189.901 180.916
Stoklar
10 1.425.344 1.650.960
Peşin Ödenmiş Giderler
17.1 28.548 21.955
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 445 0
Diğer Dönen Varlıklar
17.4 18.429 68.837
ARA TOPLAM
3.194.267 3.140.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.194.267 3.140.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
579.277 550.350
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 579.277 550.350
Diğer Alacaklar
524 514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
524 514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 352.323 305.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 21.266 19.809
Maddi Duran Varlıklar
12 975.348 780.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.731 26.226
Peşin Ödenmiş Giderler
17.2 10.608 20.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.538 7.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.972.615 1.711.456
TOPLAM VARLIKLAR
5.166.882 4.851.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.959.896 2.446.084
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.836 284.179
Ticari Borçlar
633.545 770.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.7 44.618 39.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 588.927 731.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.602 16.458
Ertelenmiş Gelirler
17.3 32.644 29.239
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.827 3.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.597 61.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.1 68.597 61.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 63.115 67.602
ARA TOPLAM
3.792.062 3.679.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.792.062 3.679.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.106 28.172
Ertelenmiş Gelirler
1.178 1.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.091 21.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 35.091 21.022
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 2.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.375 54.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.839.437 3.733.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.322.336 1.114.091
Ödenmiş Sermaye
19 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -220.288 -220.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.014 -7.636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.014 -7.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.014 -7.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.877 475.472
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 12.085 5.808
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
498.792 469.664
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 498.792 469.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 446.297 446.283
Yasal Yedekler
156.314 156.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.288 220.274
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 177.117 -60.557
Net Dönem Karı veya Zararı
183.232 237.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 5.109 4.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.327.445 1.118.713
TOPLAM KAYNAKLAR
5.166.882 4.851.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664210


BIST
Canlı Borsa
5.554 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  5.554  
En Yüksek
5.594
En Düşük
5.459
Açılış: 5.550
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.834 0,50  
Nasdaq CCO 13.239 1,02  
Xetra DAX DAX 15.990 0,18  
IPC MXX 54.338 0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.214 0,03  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--444--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(09.06.2023 07:43:58-09.06.2023 07:43:58)