***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 18:07
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.359.824 4.969.151 3.107.379 2.794.109
Satışların Maliyeti
-4.804.731 -4.428.219 -2.805.061 -2.520.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
555.093 540.932 302.318 273.574
BRÜT KAR (ZARAR)
555.093 540.932 302.318 273.574
Genel Yönetim Giderleri
18 -189.943 -139.523 -103.800 -74.100
Pazarlama Giderleri
18 -194.715 -164.554 -104.970 -98.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.034 29.992 16.813 15.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.001 -22.085 -14.088 -15.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.468 244.762 96.273 101.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.259 37.324 9.259 4.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 56.368 37.675 35.817 25.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
252.095 319.761 141.349 130.434
Finansman Giderleri
20 -124.291 -63.534 -70.043 -35.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127.804 256.227 71.306 95.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.635 -41.178 -5.349 -12.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -19.093 -42.880 1.652 -6.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.458 1.702 -7.001 -6.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.169 215.049 65.957 82.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.169 215.049 65.957 82.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
200 341 113 26
Ana Ortaklık Payları
112.969 214.708 65.844 82.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 22 0,51350000 0,97590000 0,29930000 0,37500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 22 0,51350000 0,97590000 0,29930000 0,37500000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -5.637 2.442 8.414 450.352 132.704 148.466 251.635 1.231.491 4.844 1.236.335
Transferler
14.185 237.450 -251.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-839 4.539 -8.414 4.311 214.708 214.305 341 214.646
Dönem Karı (Zararı)
214.708 214.708 341 215.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-839 4.539 -8.414 4.311 -403 -403
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -6.476 6.981 0 454.663 146.889 235.916 214.708 1.295.796 5.185 1.300.981
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -7.248 6.033 0 430.890 146.889 235.916 302.921 1.358.516 4.367 1.362.883
Transferler
79.120 223.801 -302.921 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334 195 3.646 112.969 117.144 200 117.344
Dönem Karı (Zararı)
112.969 112.969 200 113.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
334 195 3.646 4.175 4.175
Kar Payları
-300.000 -300.000 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -6.914 6.228 0 434.536 226.009 159.717 112.969 1.175.660 4.567 1.180.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.408 -340.128
Dönem Karı (Zararı)
113.169 215.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.579 96.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 30.291 22.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.305 633
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
78 234
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.227 399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.106 51.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.443 1.681
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.604 1.089
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 37.840 31.015
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.2 18.219 18.137
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.259 -11.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
121.364 60.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-582 -590
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
121.946 61.508
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27 -2.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 14.635 41.178
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.468 -3.259
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.468 -3.259
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-56.368 -63.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-206.994 -573.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.803 -230.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.768 -86.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.965 -143.925
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-667.316 -782.051
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
516.469 541.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.614 5.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
496.855 536.326
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.495 9.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.445 -111.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.754 -262.095
Alınan Faiz
582 590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.820 -1.286
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-37.961 -35.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.747 -42.106
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
600 43
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.464 91.189
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 91.303
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -1.380 -1.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.798 17.480
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.798 17.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.559 -57.032
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.543 -50.169
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.016 -6.863
Alınan Temettüler
44.677 40.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.792 250.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
801.780 1.409.045
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-444.797 -911.232
Ödenen Temettüler
-300.000 -150.000
Ödenen Faiz
-66.317 -96.960
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-458 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.848 1.914
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15 -9.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.863 -7.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 71.870 40.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 54.007 33.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
113.169 215.049 65.957 82.524
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
334 -839 761 719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
417 -1.049 951 898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-83 210 -190 -179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -83 210 -190 -179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.841 436 -17.993 -425
Yabancı Para Çevrim Farkları
195 4.539 -108 1.171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 3.622 4.242 -17.759 6.483
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3.622 4.242 -17.759 6.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 206 -8.172 -1.013 -7.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-182 -173 887 -324
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -182 -173 887 -324
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.175 -403 -17.232 294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.344 214.646 48.725 82.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
200 341 113 26
Ana Ortaklık Payları
117.144 214.305 48.612 82.792


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 54.007 71.870
Ticari Alacaklar
1.095.459 1.103.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.3 746.209 768.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
349.250 334.963
Diğer Alacaklar
48.391 43.716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.4 1.180 1.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.211 42.077
Stoklar
10 1.880.211 1.214.122
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 74.027 19.198
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.209 15.984
Diğer Dönen Varlıklar
1.751 20.403
ARA TOPLAM
3.156.055 2.489.232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.156.055 2.489.232
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
515.437 511.815
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 515.437 511.815
Diğer Alacaklar
377 260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
377 260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 261.546 239.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 20.016 20.222
Maddi Duran Varlıklar
12 716.140 664.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.081 20.848
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 26.177 28.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 8.102 5.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.570.876 1.490.671
TOPLAM VARLIKLAR
4.726.931 3.979.903
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.039.967 1.619.581
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 299.595 25.335
Ticari Borçlar
1.047.046 509.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.7 43.179 23.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.003.867 485.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.811 13.894
Ertelenmiş Gelirler
26.099 13.604
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 525 3.166
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.910 54.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 5.637 5.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 52.273 49.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 34.666 64.061
ARA TOPLAM
3.514.619 2.304.035
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.514.619 2.304.035
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 15.176 296.208
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.699 13.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.699 13.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 872 2.625
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.338 215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.085 312.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.546.704 2.617.020
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.175.660 1.358.516
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.914 -7.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.914 -7.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.914 -7.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
440.764 436.923
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 6.228 6.033
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
434.536 430.890
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 434.536 430.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 226.009 146.889
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 159.717 235.916
Net Dönem Karı veya Zararı
112.969 302.921
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.567 4.367
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.180.227 1.362.883
TOPLAM KAYNAKLAR
4.726.931 3.979.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553716


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--125--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 21:10:23-25.06.2022 21:10:23)