***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2017 18:13
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-430.717.435 -430.717.435 -430.717.435
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -1.437.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -31.687.012 -430.717.435 0 375.013.485 375.013.485
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 0 374.512.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-432.167.297 432.167.297 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-133.495.257 -133.495.257 -133.495.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -488.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -463.854.309 -133.495.257 0 241.017.110 0 241.017.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.115.741 -187.443.166
Dönem Karı (Zararı)
-133.495.257 -430.717.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-133.495.257 -430.717.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.726.902 262.510.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 81.862.802 88.373.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.151.349 142.075.891
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.122.000 6.726.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.641.771 58.873.172
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -555.455 71.936.678
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -56.967 4.539.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.185.430 90.213.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 26.545.449 35.246.194
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.730.879 54.967.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.837.193 29.400.186
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 41.837.193 29.400.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.184.302 16.557.763
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -39.834.031 -104.109.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.289.283 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.289.283 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
110.310.351 16.885.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.097.989 -13.666.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -729.412 1.383.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.368.577 -15.049.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.429.349 183.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.429.349 183.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.566.721 19.501.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.231.631 -11.452.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.502.116 30.192.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -543.029 -1.467.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.045.145 31.659.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
38.812.265 -8.894.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.344.509 1.295.020
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.344.509 1.295.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.192.529 -273.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.192.529 -273.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.541.996 -151.320.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -25.426.255 -36.122.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.576.184 -5.785.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.888.491 37.571.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.310.067 -42.627.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -43.350.276 -31.618.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.959.791 -11.009.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.154.608 -268.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-460.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.397.174 150.285.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
866.451.760 748.708.990
Kredilerden Nakit Girişleri
866.451.760 748.708.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-885.218.408 -577.056.802
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-885.218.408 -577.056.802
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.630.526 -21.366.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.857.617 -42.942.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.863.860 1.945.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.993.757 -40.997.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.877.489 274.088.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.883.732 233.091.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 255.883.732 274.877.489
Ticari Alacaklar
47.075.020 38.099.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 14.232.191 13.502.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 32.842.829 24.596.252
Diğer Alacaklar
2.436.028 84.971.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.436.028 84.971.036
Türev Araçlar
6 33.019.490 40.242.872
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
33.019.490 40.242.872
Stoklar
7 593.526.518 559.601.568
Peşin Ödenmiş Giderler
57.738.961 42.098.477
ARA TOPLAM
989.679.749 1.039.890.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
989.679.749 1.039.890.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
46.746.352 52.417.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.746.352 52.417.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 222.172.268 225.425.744
Maddi Duran Varlıklar
9 621.821.018 665.519.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
842.296.508 849.729.852
Şerefiye
11 774.396.869 774.396.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 67.899.639 75.332.983
Peşin Ödenmiş Giderler
16.444.636 17.853.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
212.253.038 172.419.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24 1.961.733.820 1.983.364.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.951.413.569 3.023.254.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
892.949.693 809.972.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
502.439 69.138.308
Banka Kredileri
4, 26 502.439 69.138.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
892.447.254 740.834.609
Banka Kredileri
4 892.447.254 740.834.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
385.287.788 86.895.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.629.187 34.916.359
Banka Kredileri
4, 26 0 4.905.363
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 26 32.629.187 30.010.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
352.658.601 51.978.707
Banka Kredileri
4 351.233.064 50.822.076
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.425.537 1.156.631
Ticari Borçlar
1.071.898.631 1.030.651.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 21.409.066 25.206.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.050.489.565 1.005.444.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 64.214.370 25.402.105
Diğer Borçlar
24.342.364 22.432.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 10.382.081 7.127.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.960.283 15.304.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 104.546.632 135.053.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.884.585 7.660.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
97.662.047 127.392.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.397.365 14.589.894
ARA TOPLAM
2.555.636.843 2.124.996.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.555.636.843 2.124.996.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
104.743.944 475.625.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.392.759 71.159.123
Banka Kredileri
4, 26 0 15.574.066
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 26 31.392.759 55.585.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.351.185 404.466.137
Banka Kredileri
4 49.158.517 383.342.597
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 24.192.668 21.123.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.015.672 48.120.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.015.672 48.120.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.759.616 523.746.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.710.396.459 2.648.742.619
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.017.110 374.512.367
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.774 -488.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.774 -488.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -488.774 -488.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -463.854.309 -31.687.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-133.495.257 -432.167.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.017.110 374.512.367
TOPLAM KAYNAKLAR
2.951.413.569 3.023.254.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.347.205.655 3.387.312.684 1.190.791.660 1.153.097.337
Satışların Maliyeti
17 -2.486.114.349 -2.653.277.096 -879.151.932 -904.965.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
861.091.306 734.035.588 311.639.728 248.132.074
BRÜT KAR (ZARAR)
861.091.306 734.035.588 311.639.728 248.132.074
Genel Yönetim Giderleri
18 -94.420.008 -92.008.989 -34.068.178 -30.273.254
Pazarlama Giderleri
18 -759.403.081 -805.449.665 -259.654.105 -260.096.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.797.915 39.924.479 2.959.484 4.066.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -97.059.926 -302.082.763 -31.338.791 -128.083.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.993.794 -425.581.350 -10.461.862 -166.255.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.289.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.704.511 -425.581.350 -10.461.862 -166.255.028
Finansman Giderleri
23 -133.624.777 -109.130.772 -51.545.714 -38.190.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-173.329.288 -534.712.122 -62.007.576 -204.445.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.834.031 103.994.687 12.216.851 40.278.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 39.834.031 103.994.687 12.216.851 40.278.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638967


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--262--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.06.2022 02:13:19-25.06.2022 02:13:19)