***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2017 18:12
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-266.550.114 -266.550.114 -266.550.114
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -1.437.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -31.687.012 -266.550.114 0 539.180.806 0 539.180.806
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 0 374.512.367
Transferler
-432.167.297 432.167.297 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-83.704.533 -83.704.533 0 -83.704.533
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -488.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -463.854.309 -83.704.533 0 290.807.834 0 290.807.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.917.882 -132.191.181
Dönem Karı (Zararı)
-83.704.533 -266.550.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-83.704.533 -266.550.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.783.438 193.124.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 53.812.626 59.270.732
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.669.236 60.021.107
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.138.046 4.693.853
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 925.180 44.766.614
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -349.116 10.590.452
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -44.874 -29.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.825.080 77.455.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 20.808.430 28.063.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -32.633.510 49.392.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.251.835 59.015.277
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 23.251.835 59.015.277
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.781.284 1.192.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -27.617.180 -63.831.103
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.289.283 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.289.283 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.197.499 -34.127.871
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.102.147 -14.451.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 2.694.565 4.021.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.796.712 -18.473.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.972.480 8.156.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
86.972.480 8.156.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.056.503 -88.033.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.241.456 -2.449.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.319.158 63.120.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -3.685.668 180.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.633.490 62.939.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
35.239.091 -2.983.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.869.460 780.801
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.869.460 780.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.835.732 1.732.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.835.732 1.732.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.723.596 -107.553.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -17.194.286 -24.637.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.139.670 -15.671.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.828.306 18.220.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.390.139 -33.229.145
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.848.451 -27.641.383
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.541.688 -5.587.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -298.497 -202.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -460.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.572.251 -58.884.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
897.548.668 154.026.553
Kredilerden Nakit Girişleri
897.548.668 154.026.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-872.605.851 -198.564.006
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-872.605.851 -198.564.006
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.370.566 -14.347.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.205.961 -206.747.065
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.962.713 280.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.243.248 -206.466.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.877.489 274.088.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.634.241 67.622.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 264.634.241 274.877.489
Ticari Alacaklar
36.063.132 38.099.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10.808.214 13.502.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.254.918 24.596.252
Diğer Alacaklar
3.601.186 84.971.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.601.186 84.971.036
Türev Araçlar
34.649.258 40.242.872
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 34.649.258 40.242.872
Stoklar
7 601.732.891 559.601.568
Peşin Ödenmiş Giderler
45.147.579 42.098.477
ARA TOPLAM
985.828.287 1.039.890.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
985.828.287 1.039.890.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
52.408.295 52.417.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.408.295 52.417.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 222.787.922 225.425.744
Maddi Duran Varlıklar
9 621.624.550 665.519.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
844.993.211 849.729.852
Şerefiye
11 774.396.869 774.396.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 70.596.342 75.332.983
Peşin Ödenmiş Giderler
17.045.843 17.853.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 200.036.187 172.419.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.958.896.008 1.983.364.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.944.724.295 3.023.254.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
905.236.241 809.972.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4, 26 233.345.994 69.138.308
Banka Kredileri
233.345.994 69.138.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 671.890.247 740.834.609
Banka Kredileri
671.890.247 740.834.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.875.268 86.895.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 26 32.547.805 34.916.359
Banka Kredileri
0 4.905.363
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.547.805 30.010.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 52.327.463 51.978.707
Banka Kredileri
51.013.480 50.822.076
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.313.983 1.156.631
Ticari Borçlar
984.288.808 1.030.651.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 21.477.878 25.206.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 962.810.930 1.005.444.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 60.641.196 25.402.105
Diğer Borçlar
27.344.882 22.432.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 7.170.630 7.127.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.174.252 15.304.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 103.836.703 135.053.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.077.287 7.660.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
94.759.416 127.392.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 16.425.626 14.589.894
ARA TOPLAM
2.182.648.724 2.124.996.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.182.648.724 2.124.996.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.949.817 475.625.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 26 37.999.650 71.159.123
Banka Kredileri
0 15.574.066
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.999.650 55.585.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 382.950.167 404.466.137
Banka Kredileri
359.567.800 383.342.597
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.382.367 21.123.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.317.920 48.120.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.317.920 48.120.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.267.737 523.746.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.653.916.461 2.648.742.619
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
290.807.834 374.512.367
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.774 -488.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.774 -488.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -488.774 -488.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -463.854.309 -31.687.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-83.704.533 -432.167.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
290.807.834 374.512.367
TOPLAM KAYNAKLAR
2.944.724.295 3.023.254.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.156.413.995 2.234.215.347 1.109.740.955 1.136.525.834
Satışların Maliyeti
17 -1.606.962.417 -1.748.311.833 -830.649.691 -922.475.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
549.451.578 485.903.514 279.091.264 214.049.936
BRÜT KAR (ZARAR)
549.451.578 485.903.514 279.091.264 214.049.936
Genel Yönetim Giderleri
18 -60.351.830 -61.735.735 -32.496.734 -32.066.107
Pazarlama Giderleri
18 -499.748.976 -545.353.056 -253.526.310 -272.318.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 25.838.431 35.858.311 -53.493 17.929.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -65.721.135 -173.999.356 -26.001.161 -105.759.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.531.932 -259.326.322 -32.986.434 -178.164.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.289.283 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.242.649 -259.326.322 -32.986.434 -178.164.567
Finansman Giderleri
23 -82.079.064 -70.939.807 -42.147.496 -36.604.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-111.321.713 -330.266.129 -75.133.930 -214.768.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.617.180 63.716.015 14.319.637 42.201.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 27.617.180 63.716.015 14.319.637 42.201.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.704.533 -266.550.114 -60.814.293 -172.567.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.704.533 -266.550.114 -60.814.293 -172.567.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.704.533 -266.550.114 -60.814.293 -172.567.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,11960000 -0,38080000 -0,08690000 -0,24650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.704.533 -266.550.114 -60.814.293 -172.567.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.704.533 -266.550.114 -60.814.293 -172.567.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624981


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--220--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(02.07.2022 05:10:54-02.07.2022 05:10:55)