***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:14
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-93.983.075 -93.983.075 -93.983.075
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -1.437.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -31.687.012 -93.983.075 0 711.747.845 711.747.845
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 374.512.367
Transferler
-432.167.297 432.167.297 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-22.890.239 -22.890.239 -22.890.239
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -488.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -463.854.309 -22.890.239 0 351.622.128 351.622.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.157.723 -13.567.890
Dönem Karı (Zararı)
-22.890.239 -93.983.075
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.890.239 -93.983.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.523.570 79.200.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 26.607.168 29.411.884
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.350.040 4.801.191
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.172.887 3.941.816
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 212.657 1.344.287
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -962.072 -674.689
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -73.432 189.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.080.052 31.812.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 14.202.533 17.302.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.282.585 14.510.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.037.673 39.668.011
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 64.037.673 39.668.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.195.567 -4.864.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-13.297.543 -21.629.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.289.283 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.289.283 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.388.095 16.543.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.426.004 -9.120.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -4.015.728 2.130.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.410.276 -11.251.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73.594.829 8.129.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
73.594.829 8.129.866
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.967.422 -52.992.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.256.192 -13.893.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.741.691 80.377.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -636.930 8.801.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.104.761 71.576.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.175.644 3.317.492
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.747.167 2.094.826
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.747.167 2.094.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.020.092 -1.370.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.020.092 -1.370.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.245.236 1.760.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -12.087.513 -15.328.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.711.975 -11.792.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.335.157 7.639.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.443.182 -18.954.179
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.653.282 -16.890.716
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.789.900 -2.063.463
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -180.000 -18.001
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -460.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.314.883 -143.773.061
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.317.513 46.589.521
Kredilerden Nakit Girişleri
171.317.513 46.589.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.210.162 -183.221.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.210.162 -183.221.575
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.422.234 -7.141.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.445.185 -169.133.760
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-658.326 -20.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.103.511 -169.154.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.877.489 274.088.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
244.773.978 104.934.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 244.773.978 274.877.489
Ticari Alacaklar
43.352.148 38.099.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 17.518.507 13.502.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.833.641 24.596.252
Diğer Alacaklar
4.338.584 84.971.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.338.584 84.971.036
Türev Araçlar
46.018.075 40.242.872
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 46.018.075 40.242.872
Stoklar
7 574.356.333 559.601.568
Peşin Ödenmiş Giderler
52.656.783 42.098.477
ARA TOPLAM
965.495.901 1.039.890.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
965.495.901 1.039.890.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
53.679.731 52.417.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.679.731 52.417.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 224.137.959 225.425.744
Maddi Duran Varlıklar
9 625.463.913 665.519.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
847.078.478 849.729.852
Şerefiye
11 774.396.869 774.396.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 72.681.609 75.332.983
Peşin Ödenmiş Giderler
17.551.375 17.853.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 185.716.550 172.419.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.953.628.006 1.983.364.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.919.123.907 3.023.254.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
839.524.074 809.972.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4, 26 63.032.878 69.138.308
Banka Kredileri
63.032.878 69.138.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 776.491.196 740.834.609
Banka Kredileri
776.491.196 740.834.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.431.172 86.895.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 26 31.466.091 34.916.359
Banka Kredileri
0 4.905.363
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.466.091 30.010.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 53.965.081 51.978.707
Banka Kredileri
52.722.371 50.822.076
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.242.710 1.156.631
Ticari Borçlar
951.317.789 1.030.651.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 24.978.130 25.206.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 926.339.659 1.005.444.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 55.577.749 25.402.105
Diğer Borçlar
20.276.741 22.432.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 6.719.116 7.127.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.557.625 15.304.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 106.617.787 135.053.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.507.446 7.660.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
98.110.341 127.392.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.569.802 14.589.894
ARA TOPLAM
2.071.315.114 2.124.996.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.071.315.114 2.124.996.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.798.028 475.625.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 26 49.503.499 71.159.123
Banka Kredileri
0 15.574.066
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
49.503.499 55.585.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 397.294.529 404.466.137
Banka Kredileri
374.189.353 383.342.597
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.105.176 21.123.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.388.637 48.120.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 49.388.637 48.120.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.186.665 523.746.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.567.501.779 2.648.742.619
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
351.622.128 374.512.367
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.774 -488.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.774 -488.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -488.774 -488.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -463.854.309 -31.687.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.890.239 -432.167.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
351.622.128 374.512.367
TOPLAM KAYNAKLAR
2.919.123.907 3.023.254.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.046.673.040 1.097.689.513
Satışların Maliyeti
17 -776.312.726 -825.835.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.360.314 271.853.578
BRÜT KAR (ZARAR)
270.360.314 271.853.578
Genel Yönetim Giderleri
18 -27.855.096 -29.669.628
Pazarlama Giderleri
18 -252.554.307 -279.701.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 25.891.924 17.928.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -33.388.332 -61.572.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.545.497 -81.161.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.289.283 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.743.786 -81.161.755
Finansman Giderleri
23 -39.931.568 -34.335.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.187.782 -115.497.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.297.543 21.514.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.297.543 21.514.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.890.239 -93.983.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.890.239 -93.983.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.890.239 -93.983.075
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 25 -0,03270000 -0,13430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.890.239 -93.983.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.890.239 -93.983.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603563


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--764--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(02.07.2022 06:02:42-02.07.2022 06:02:42)