***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2017 18:12
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.421.625 678.006.480 34.691.309 2.882.523 6.273.158 -28.898.470 100.501.369 906.877.994 0 906.877.994
Transferler
6.045.200 94.456.169 -100.501.369 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.320.041 -31.687.012 -36.007.053 -36.007.053
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
417.678 417.678 0 417.678
Kar Payları
-65.557.699 -65.557.699 0 -65.557.699
Dönem Sonu Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
948.744 -432.167.297 -431.218.553 -431.218.553
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 374.512.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.963.830 -35.056.941
Dönem Karı (Zararı)
-432.167.297 -31.687.012
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-432.167.297 -31.687.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.729.687 21.608.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 114.890.216 91.468.678
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.317.335 21.740.927
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 7.662.882 3.705.404
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.510.688 227.711
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 74.143.765 17.807.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.899.032 28.515.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 42.018.631 33.925.615
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 41.880.401 -5.410.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.026.917 39.569.465
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 57.026.917 39.569.465
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.761.135 1.856.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -102.008.306 -25.582.198
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -60.156.642 -135.960.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
108.213.030 -8.637.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.407.686 -8.487.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.682.361 1.795.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.725.325 -10.282.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.372.647 4.723.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.372.647 4.723.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
47.935.476 -172.353.056
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.943.826 -28.531.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.071.794 190.748.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.520.969 11.468.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
119.550.825 179.279.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.457.388 13.600.637
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.249.879 -11.826.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.249.879 -11.826.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.637.186 3.489.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.637.186 3.489.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-104.224.580 -18.715.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -41.739.250 -16.341.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.761.961 -757.053.257
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -545.058.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.665.482 217.604.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.350.514 -429.015.179
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -47.362.668 -352.912.465
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.987.846 -76.102.714
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -616.579 -584.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-460.350 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.926.820 970.091.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
801.467.691 1.041.682.642
Kredilerden Nakit Girişleri
801.467.691 947.687.081
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 93.995.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-606.673.150 -5.089.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-606.673.150 -5.089.444
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.867.721 -943.641
Ödenen Temettüler
0 -65.557.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.201.029 177.981.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-412.519 1.404.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
788.510 179.385.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.088.979 94.702.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.877.489 274.088.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 274.877.489 274.088.979
Ticari Alacaklar
38.099.031 30.354.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 28 13.502.779 11.820.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 24.596.252 18.533.809
Diğer Alacaklar
84.971.036 12.536.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 84.971.036 12.536.331
Türev Araçlar
40.242.872 372.706
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 40.242.872 372.706
Stoklar
8 559.601.568 614.047.732
Peşin Ödenmiş Giderler
42.098.477 48.537.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 42.098.477 48.537.947
ARA TOPLAM
1.039.890.473 979.937.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.039.890.473 979.937.922
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
52.417.311 45.988.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 52.417.311 45.988.705
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 225.425.744 230.770.949
Maddi Duran Varlıklar
11 665.519.110 834.685.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
849.729.852 860.679.476
Şerefiye
13 774.396.869 773.936.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 75.332.983 86.742.957
Peşin Ödenmiş Giderler
17.853.489 3.470.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.853.489 3.470.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 172.419.007 70.647.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.983.364.513 2.046.242.984
TOPLAM VARLIKLAR
3.023.254.986 3.026.180.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
809.972.917 519.082.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4, 28 69.138.308 179.658.213
Banka Kredileri
69.138.308 179.658.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 740.834.609 339.424.636
Banka Kredileri
740.834.609 339.424.636
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.895.066 64.292.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 28 34.916.359 26.892.288
Banka Kredileri
4.905.363 3.352.474
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.010.996 23.539.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 51.978.707 37.400.446
Banka Kredileri
50.822.076 36.431.884
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.156.631 968.562
Ticari Borçlar
1.030.651.232 908.479.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 28 25.206.812 22.801.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.005.444.420 885.677.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 25.402.105 31.859.493
Diğer Borçlar
22.432.156 23.565.973
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 28 7.127.364 6.011.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 15.304.792 17.554.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 135.053.231 94.748.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.660.305 9.235.941
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
127.392.926 85.512.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.589.894 12.952.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 14.589.894 12.952.708
ARA TOPLAM
2.124.996.601 1.654.981.764
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.124.996.601 1.654.981.764
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
475.625.260 517.800.592
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 28 71.159.123 87.997.236
Banka Kredileri
15.574.066 17.541.078
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
55.585.057 70.456.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 404.466.137 429.803.356
Banka Kredileri
383.342.597 410.848.261
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.123.540 18.955.095
Ticari Borçlar
0 215.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 215.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.120.758 47.451.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 48.120.758 47.451.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
523.746.018 565.468.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.648.742.619 2.220.449.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.512.367 805.730.920
Ödenmiş Sermaye
18 700.000.000 113.839.303
Sermaye Düzeltme Farkları
18 91.845.783 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.774 -1.437.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.774 -1.437.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -488.774 -1.437.518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.687.012 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-432.167.297 -31.687.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.512.367 805.730.920
TOPLAM KAYNAKLAR
3.023.254.986 3.026.180.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.492.266.037 3.932.513.778
Satışların Maliyeti
19 -3.487.496.763 -2.924.607.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.004.769.274 1.007.906.473
BRÜT KAR (ZARAR)
1.004.769.274 1.007.906.473
Genel Yönetim Giderleri
20 -121.486.478 -134.473.298
Pazarlama Giderleri
20 -1.062.982.081 -888.448.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 86.663.483 32.778.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -353.195.113 -105.845.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446.230.915 -88.082.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 60.156.642 135.960.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-386.074.273 47.878.308
Finansman Giderleri
25 -147.986.242 -79.238.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-534.060.515 -31.359.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
101.893.218 -327.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -212.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 101.893.218 -114.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-432.167.297 -31.687.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
-432.167.297 -31.687.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-432.167.297 -31.687.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
948.744 -4.320.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 948.744 -4.320.041
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
948.744 -4.320.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-431.218.553 -36.007.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-431.218.553 -36.007.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587256


BIST

Canlı Borsa
2.426 18:05
Değişim :  0,72% |  17,41
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429
En Düşük
2.404
Açılış: 2.412
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.038 0,23  
Nasdaq CCO 11.362 0,35  
Xetra DAX DAX 12.595 1,56  
IPC MXX 47.722 0,46  
Shanghai Composite SHCOMP 3.364 0,27  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--590--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(07.07.2022 19:50:30-07.07.2022 19:50:30)