***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 18:10
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.168.781 -187.723.428
Dönem Karı (Zararı)
-73.448.619 -89.844.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-73.448.619 -89.844.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
210.042.930 181.113.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 109.765.936 94.777.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.281.519 2.336.795
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 485.635 779.875
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.795.884 1.556.920
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.917.398 9.542.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.875.189 8.316.083
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.042.209 1.226.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.918.359 91.996.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.218.130 -2.221.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 144.136.489 94.217.883
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.768.158 2.015.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -25.300.936 -19.555.952
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -42.307.504 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-242.917.993 -276.047.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.230.227 -11.890.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.303.926 -9.875.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.926.301 -2.015.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.709.007 -5.758.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.709.007 -5.758.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-425.073.957 -148.514.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.816.808 -35.753.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
358.001.877 -79.289.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.473.347 6.176.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
383.475.224 -85.466.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
60.464.113 20.589.253
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.536.141 -10.832.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.536.141 -10.832.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.909.875 -4.597.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.909.875 -4.597.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-106.323.682 -184.778.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -4.845.099 -2.945.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
129.863.740 -36.166.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.475.434 1.721.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.611.694 -37.888.141
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -35.504.329 -31.689.848
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.107.365 -6.198.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.898.609 -161.233.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.000.000 239.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 390.000.000 239.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.000.000 -275.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.000.000 -275.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -120.942.645 -98.988.100
Ödenen Faiz
-90.376.876 -28.466.858
Alınan Faiz
21 3.218.130 2.221.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.593.568 -385.123.439
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.768.158 -2.015.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.825.410 -387.138.921
DÖNE 3 935.804.363 526.714.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803
Transferler
-304.172.725 304.172.725
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.272.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.844.193 0 -98.117.170 0 -98.117.170
Dönem Karı (Zararı)
-89.844.193 -89.844.193 0 -89.844.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.272.977 -8.272.977 0 -8.272.977
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.563.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -89.844.193 0 -81.039.367 0 -81.039.367
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 97.694.296 -39.248.662 12.318.358 -1.252.610.010 -430.492.902 -394.893.724 -394.893.724
Transferler
-88.099.347 -342.393.555 430.492.902
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.637.211 -73.448.619 -73.448.619 -73.448.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.637.211 -24.637.211 -24.637.211
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 9.594.949 0 -63.885.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.595.003.565 -73.448.619 0 -492.979.554 0 -492.979.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 935.804.363 873.978.953
Ticari Alacaklar
176.075.331 140.330.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-25 19.165.902 3.861.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 156.909.429 136.468.763
Diğer Alacaklar
27.934.290 12.955.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.934.290 12.955.191
Stoklar
6 1.895.625.485 1.472.347.412
Peşin Ödenmiş Giderler
157.433.728 62.906.127
ARA TOPLAM
3.192.873.197 2.562.518.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.192.873.197 2.562.518.422
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
188.543.909 74.814.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
188.543.909 74.814.001
Maddi Duran Varlıklar
7 522.246.179 639.905.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 991.879.661 850.929.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
537.369.068 538.604.594
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 54.889.929 56.125.455
Peşin Ödenmiş Giderler
5.085.621 5.796.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 276.800.928 245.340.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.521.925.366 2.355.390.916
TOPLAM VARLIKLAR
5.714.798.563 4.917.909.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.431.912.189 1.189.855.947
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.515.000 119.181.667
Banka Kredileri
4-25 204.515.000 119.181.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.227.397.189 1.070.674.280
Banka Kredileri
4 1.227.397.189 1.070.674.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
211.837.948 156.759.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
211.837.948 156.759.646
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 211.837.948 156.759.646
Ticari Borçlar
3.066.292.460 2.701.531.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-25 45.918.660 64.633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.020.373.800 2.636.898.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 140.690.973 80.226.860
Diğer Borçlar
56.568.640 60.791.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 20.941.203 27.700.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.627.437 33.091.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.431.814 70.374.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.300.117 6.284.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 68.131.697 64.089.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 76.903.497 48.044.155
ARA TOPLAM
5.062.637.521 4.307.584.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.062.637.521 4.307.584.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
980.069.188 878.958.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
980.069.188 878.958.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 980.069.188 878.958.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
165.071.408 126.260.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 165.071.408 126.260.010
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.145.140.596 1.005.218.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.207.778.117 5.312.803.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-492.979.554 -394.893.724
Ödenmiş Sermaye
15 127.773.766 127.773.766
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006.480 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
411.664.950 411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.290.924 58.445.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.290.924 58.445.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 9.594.949 97.694.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -63.885.873 -39.248.662
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.595.003.565 -1.252.610.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-73.448.619 -430.492.902
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-492.979.554 -394.893.724
TOPLAM KAYNAKLAR
5.714.798.563 4.917.909.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.202.634.105 2.088.253.093
Satışların Maliyeti
16 -2.336.619.123 -1.503.594.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
866.014.982 584.658.916
BRÜT KAR (ZARAR)
866.014.982 584.658.916
Genel Yönetim Giderleri
17 -78.491.484 -47.435.993
Pazarlama Giderleri
17 -675.552.090 -465.394.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 20.463.496 21.202.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -132.791.239 -110.171.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-356.335 -17.141.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 42.307.504 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 217.635 -262.512
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.168.804 -17.403.694
Finansman Gelirleri
21 3.218.130 2.221.432
Finansman Giderleri
22 -144.136.489 -94.217.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-98.749.555 -109.400.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.300.936 19.555.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 25.300.936 19.555.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.448.619 -89.844.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.448.619 -89.844.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.448.619 -89.844.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,57480000 -0,70320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.637.211 -8.272.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.796.805 -10.341.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.159.594 2.068.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.159.594 2.068.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.637.211 -8.272.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-98.085.830 -98.117.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-98.085.830 -98.117.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025744


BIST

Canlı Borsa
2.371 18:05
Değişim :  -1,44% |  -34,73
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426
En Düşük
2.359
Açılış: 2.418
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.401 -2,91  
IPC MXX 48.036 0,61  
Shanghai Composite SHCOMP 3.404 -0,04  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--432--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(05.07.2022 21:11:48-05.07.2022 21:11:48)