***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 20:15
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -16.553.327 12.318.358 -781.159.617 -343.080.788 -301.938.282 -301.938.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-343.080.788 343.080.788 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230.422.466 -227.091.564 3.330.902 3.330.902
Dönem Karı (Zararı)
-227.091.564 -227.091.564 -227.091.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.422.466 230.422.466 230.422.466
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 230.422.466 -16.553.327 12.318.358 -1.124.240.405 -227.091.564 -298.607.380 -298.607.380
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 226.256.882 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-304.172.725 304.172.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.256.241 -311.942.585 0 -319.198.826 0 -319.198.826
Dönem Karı (Zararı)
-311.942.585 -311.942.585 0 -311.942.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.256.241 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.123.902 97.123.902 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 129.132.980 -31.546.278 12.318.358 -1.317.528.694 -311.942.585 -302.121.023 -302.121.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.322.548 463.626.625
Dönem Karı (Zararı)
-311.942.585 -227.091.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-311.942.585 -227.091.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
582.574.646 536.640.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8, 9 286.621.905 272.820.094
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.070.157 3.132.806
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.357.398 1.679.326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.712.759 2.110.285
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 9 0 -656.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.733.213 19.896.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 34.778.148 22.890.784
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.955.065 -2.994.433
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
330.313.423 285.594.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.467.919 -3.073.256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 332.781.342 288.667.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.298.780 2.315.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -80.964.880 -47.597.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-130.128 479.145
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -367.824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.704.384 162.044.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.504.925 -23.374.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.105.311 -13.364.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.399.614 -10.010.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.914.961 -13.029.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.914.961 -13.029.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.043.809 -140.355.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.213.337 -29.511.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.841.024 216.127.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.094.224 9.220.814
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.935.248 206.907.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19.470.570 94.489.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.543.893 56.760.741
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.543.893 56.760.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.791 937.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-200.791 937.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.927.677 471.593.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -33.250.225 -7.967.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.502.149 -119.073.331
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
212.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.942.588 581.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.440.439 -119.655.184
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -102.396.004 -99.408.018
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.044.435 -20.247.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-461.896.589 -310.130.516
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
731.800.000 782.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 731.800.000 782.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-881.077.432 -799.718.108
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-881.077.432 -799.718.108
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -307.153.644 -286.641.258
Ödenen Faiz
-7.933.432 -9.344.406
Alınan Faiz
21 2.467.919 3.073.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-365.716.988 34.422.778
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.298.783 9.613.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.015.771 44.036.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
913.853.836 506.901.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 544.838.065 550.937.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 544.838.065 913.853.836
Ticari Alacaklar
136.462.036 77.314.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 27.861.192 10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 108.600.844 66.558.627
Diğer Alacaklar
13.377.317 4.047.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.377.317 4.047.979
Stoklar
6 1.132.945.928 1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler
54.441.851 34.162.841
ARA TOPLAM
1.882.065.197 2.080.994.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.882.065.197 2.080.994.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
50.165.986 57.059.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.165.986 57.059.111
Maddi Duran Varlıklar
7 674.639.339 903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 822.343.449 798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
533.984.706 534.604.225
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 51.505.567 52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler
6.962.888 9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 311.614.201 203.053.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.399.710.569 2.504.994.535
TOPLAM VARLIKLAR
4.281.775.766 4.585.988.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.125.265.988 1.116.319.417
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
415.352.495 456.880.461
Banka Kredileri
4, 25 415.352.495 456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
709.913.493 659.438.956
Banka Kredileri
4 709.913.493 659.438.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
160.110.237 153.992.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
160.110.237 153.992.486
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 160.110.237 153.992.486
Ticari Borçlar
2.101.569.868 2.189.055.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 57.369.917 44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.044.199.951 2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 99.979.164 80.508.594
Diğer Borçlar
63.713.085 60.739.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 24.378.937 22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.334.148 37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.911.280 64.997.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.965.224 8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 58.946.056 56.990.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 34.212.501 31.040.404
ARA TOPLAM
3.646.762.123 3.696.653.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.646.762.123 3.696.653.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
824.399.175 775.161.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
824.399.175 775.161.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 824.399.175 775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.735.491 97.096.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 112.735.491 97.096.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
937.134.666 872.257.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.583.896.789 4.568.910.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-302.121.023 17.077.803
Ödenmiş Sermaye
15 127.773.766 127.773.766
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006.480 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 411.664.950 411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 97.586.702 201.966.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.586.702 201.966.845
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 129.132.980 226.256.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -31.546.278 -24.290.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.317.528.694 -1.110.479.871
Net Dönem Karı veya Zararı
-311.942.585 -304.172.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-302.121.023 17.077.803
TOPLAM KAYNAKLAR
4.281.775.766 4.585.988.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.633.321.957 5.673.257.941 2.428.057.968 2.047.654.899
Satışların Maliyeti
16 -4.803.862.779 -4.176.727.906 -1.755.269.971 -1.501.361.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.829.459.178 1.496.530.035 672.787.997 546.293.188
BRÜT KAR (ZARAR)
1.829.459.178 1.496.530.035 672.787.997 546.293.188
Genel Yönetim Giderleri
17 -147.024.617 -128.236.856 -48.121.363 -41.063.303
Pazarlama Giderleri
17 -1.431.504.438 -1.227.699.012 -495.978.372 -425.111.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 49.890.764 45.788.739 13.625.663 22.556.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -360.458.047 -172.807.119 -132.449.198 -63.339.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.637.160 13.575.787 9.864.727 39.335.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 367.824 0 367.824 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-3.324.706 -354.851 -735.437 -114.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-62.594.042 13.220.936 9.497.114 39.221.756
Finansman Gelirleri
21 2.467.919 15.022.003 6.150 3.741.656
Finansman Giderleri
22 -332.781.342 -302.931.841 -126.268.754 -97.046.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-392.907.465 -274.688.902 -116.765.490 -54.082.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
80.964.880 47.597.338 13.018.795 8.115.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 80.964.880 47.597.338 13.018.795 8.115.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-311.942.585 -227.091.564 -103.746.695 -45.967.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
-311.942.585 -227.091.564 -103.746.695 -45.967.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-311.942.585 -227.091.564 -103.746.695 -45.967.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -2,44140000 -0,32440000 -0,81200000 -0,06570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.256.241 230.422.466 837.063 230.422.466
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 0 268.002.889 0 268.002.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -9.070.300 0 1.046.329 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.814.059 -37.580.423 -209.266 -37.580.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.814.059 0 -209.266 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 0 -37.580.423 0 -37.580.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.256.241 230.422.466 837.063 230.422.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-319.198.826 3.330.902 -102.909.632 184.454.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-319.198.826 3.330.902 -102.909.632 184.454.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973799


BIST
Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--281--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(03.07.2022 00:00:31-03.07.2022 00:00:31)