***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 22:05
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282
Transferler
-343.080.788 343.080.788 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.094.082 0 -95.094.082 0 -95.094.082
Dönem Karı (Zararı)
-95.094.082 -95.094.082 -95.094.082
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.124.240.405 -95.094.082 0 -397.032.364 0 -397.032.364
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803
Transferler
-304.172.725 304.172.725
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.272.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.844.193 0 -98.117.170 0 -98.117.170
Dönem Karı (Zararı)
-89.844.193 -89.844.193 0 -89.844.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.272.977
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.563.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -89.844.193 0 -81.039.367 0 -81.039.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.051.732 14.896.802
Dönem Karı (Zararı)
-89.844.193 -95.094.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-89.844.193 -95.094.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
181.785.177 179.599.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 94.777.919 90.098.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.336.794 1.582.311
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 779.875 1.125.935
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.556.919 1.112.628
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 9 0 -656.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.542.787 11.675.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.316.083 12.419.026
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.226.704 -743.117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.996.451 95.341.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.221.432 -1.450.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 94.217.883 96.791.710
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.015.482 808.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -19.555.952 -20.579.265
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
671.696 672.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-276.047.679 -68.687.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.890.521 -16.237.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.875.282 -9.718.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.015.239 -6.519.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.758.427 -11.298.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.758.427 -11.298.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-148.514.731 -185.571.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.753.823 -30.050.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.289.786 106.701.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.176.743 866.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.466.529 105.834.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.589.253 57.841.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.832.000 9.546.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.832.000 9.546.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.597.644 381.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.597.644 381.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-184.106.695 15.818.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.945.037 -921.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.838.181 -29.742.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.049.960 251.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.888.141 -29.994.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -31.689.848 -24.523.834
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.198.293 -5.470.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.233.526 62.519.876
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.000.000 365.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 239.000.000 365.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-275.000.000 -170.727.995
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-275.000.000 -170.727.995
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -98.988.100 -94.389.146
Ödenen Faiz
-28.466.858 -38.813.336
Alınan Faiz
20 2.221.432 1.450.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-385.123.439 47.674.209
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.015.482 4.424.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-387.138.921 52.098.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
913.853.836 506.901.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 526.714.915 558.999.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 526.714.915 913.853.836
Ticari Alacaklar
88.425.154 77.314.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 24 20.631.163 10.755.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 67.793.991 66.558.627
Diğer Alacaklar
4.902.988 4.047.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.902.988 4.047.979
Stoklar
6 1.198.572.689 1.051.614.876
Peşin Ödenmiş Giderler
71.013.456 34.162.841
ARA TOPLAM
1.889.629.202 2.080.994.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.889.629.202 2.080.994.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
61.962.529 57.059.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.962.529 57.059.111
Maddi Duran Varlıklar
7 901.356.260 903.186.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 854.498.066 798.062.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
534.521.076 534.604.225
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 52.041.937 52.125.086
Peşin Ödenmiş Giderler
7.931.769 9.028.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 224.677.712 203.053.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.584.947.412 2.504.994.535
TOPLAM VARLIKLAR
4.474.576.614 4.585.988.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.089.200.444 1.116.319.417
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
262.062.819 456.880.461
Banka Kredileri
4, 24 262.062.819 456.880.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
827.137.625 659.438.956
Banka Kredileri
4 827.137.625 659.438.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.989.256 153.992.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.989.256 153.992.486
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 168.989.256 153.992.486
Ticari Borçlar
2.119.071.270 2.189.055.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 24 60.187.531 44.705.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.058.883.739 2.144.350.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 101.097.847 80.508.594
Diğer Borçlar
40.602.097 60.739.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 13.643.842 22.948.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.958.255 37.790.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.792.028 64.997.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 8.574.333 8.006.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 58.217.695 56.990.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 26.442.761 31.040.404
ARA TOPLAM
3.612.195.703 3.696.653.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.612.195.703 3.696.653.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
831.179.852 775.161.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
831.179.852 775.161.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 831.179.852 775.161.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.240.426 97.096.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 112.240.426 97.096.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
943.420.278 872.257.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.555.615.981 4.568.910.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-81.039.367 17.077.803
Ödenmiş Sermaye
15 127.773.766 127.773.766
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006.480 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
411.664.950 411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.693.868 201.966.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.693.868 201.966.845
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 226.256.882 226.256.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -32.563.014 -24.290.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.414.652.596 -1.110.479.871
Net Dönem Karı veya Zararı
-89.844.193 -304.172.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-81.039.367 17.077.803
TOPLAM KAYNAKLAR
4.474.576.614 4.585.988.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.088.253.093 1.770.808.757
Satışların Maliyeti
16 -1.502.849.254 -1.300.851.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
585.403.839 469.957.312
BRÜT KAR (ZARAR)
585.403.839 469.957.312
Genel Yönetim Giderleri
17 -49.008.670 -46.337.241
Pazarlama Giderleri
17 -463.600.145 -396.982.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 20.235.509 12.822.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -110.171.715 -58.470.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.141.182 -19.010.627
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -262.512 -512.988
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.403.694 -19.523.615
Finansman Gelirleri
20 2.221.432 5.891.493
Finansman Giderleri
21 -94.217.883 -102.041.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-109.400.145 -115.673.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.555.952 20.579.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 19.555.952 20.579.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.844.193 -95.094.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.844.193 -95.094.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.844.193 -95.094.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,70320000 -0,13580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.272.977 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.341.221 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.068.244 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.068.244 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.272.977 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-98.117.170 -95.094.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-98.117.170 -95.094.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933823


BIST
Canlı Borsa
2.426 18:05
Değişim :  0,72% |  17,41
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429
En Düşük
2.404
Açılış: 2.412
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.038 0,23  
Nasdaq CCO 11.362 0,35  
Xetra DAX DAX 12.843 1,97  
IPC MXX 47.722 0,46  
Shanghai Composite SHCOMP 3.364 0,27  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--976--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(07.07.2022 20:38:25-07.07.2022 20:38:26)