***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 01:57
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 -11.496.411 0 53.249.375 0 53.249.375
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-11.496.411 11.496.411 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.106.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.080.788 0 -355.187.657 0 -355.187.657
Dönem Karı (Zararı)
-343.080.788 -343.080.788 -343.080.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.106.869 -12.106.869 -12.106.869
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-13.760.534 -329.320.254 343.080.788 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.422.467 0 -7.736.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.172.725 0 -81.486.968 0 -81.486.968
Dönem Karı (Zararı)
-304.172.725 -304.172.725 -304.172.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.422.467 -7.736.710 222.685.757 222.685.757
Sermaye Arttırımı
23.529.412 376.973.641 400.503.053 400.503.053
Sermaye Azaltımı
-595.755.646 586.160.697 9.594.949 0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapı 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.110.479.871 -304.172.725 0 17.077.803 0 17.077.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
787.939.801 409.036.693
Dönem Karı (Zararı)
-304.172.725 -343.080.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-304.172.725 -343.080.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
788.183.802 670.172.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 368.108.769 340.702.780
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.193.765 6.347.424
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.230.092 3.760.592
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.720.676 126.187
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -757.003 2.460.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.109.006 9.815.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 20.556.640 21.478.991
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.447.634 -11.663.570
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
370.061.155 424.470.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.896.449 -5.773.740
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 376.957.604 430.243.926
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.120.158 -23.196.765
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 32.051.027 -87.966.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.460.078 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.460.078 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
315.844.863 95.014.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.343.156 -11.918.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.180.128 3.051.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.523.284 -14.970.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.694.474 6.456.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.694.474 6.456.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-266.413.297 -148.874.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.881.162 -83.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
512.490.338 273.567.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.014.140 31.742.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
506.476.198 241.825.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
57.927.029 -25.916.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.200.858 107.070
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.200.858 107.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.796.403 1.677.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.796.403 1.677.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
799.855.940 422.106.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -11.916.139 -13.069.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.033.875 -148.498.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.993.655 4.399.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.027.530 -152.352.279 -136.196.680
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.675.251 -16.702.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-240.485.182 -250.277.892
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 400.503.053 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
842.500.000 1.811.215.445
Kredilerden Nakit Girişleri
4 842.500.000 1.811.215.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-938.163.386 -1.490.785.522
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-938.163.386 -1.490.785.522
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -389.806.554 -345.384.814
Ödenen Faiz
-149.000.844 -217.247.109
Alınan Faiz
23 6.896.449 5.773.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.413.900 -13.849.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
397.420.744 10.259.832
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.531.999 9.060.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
406.952.743 19.320.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.901.093 487.581.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 913.853.836 506.901.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 913.853.836 506.901.093
Ticari Alacaklar
77.314.508 64.201.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 27 10.755.881 17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.558.627 46.265.435
Diğer Alacaklar
4.047.979 2.418.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.047.979 2.418.943
Stoklar
7 1.051.614.876 787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler
34.162.841 39.014.680
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.037.871 712.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.124.970 38.301.688
ARA TOPLAM
2.080.994.040 1.400.458.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.080.994.040 1 57.059.111 48.993.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 57.059.111 48.993.673
Maddi Duran Varlıklar
10 903.186.998 637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 798.062.124 794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
534.604.225 529.532.086
Şerefiye
12 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 52.125.086 47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.028.561 11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 203.053.516 270.750.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.504.994.535 2.292.794.050
TOPLAM VARLIKLAR
4.585.988.575 3.693.252.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.116.319.417 1.021.633.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
456.880.461 554.116.693
Banka Kredileri
4, 27 456.880.461 529.976.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 27 0 24.140.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
659.438.956 467.517.287
Banka Kredileri
4 659.438.956 467.517.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.992.486 143.003.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.992.486 143.003.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 153.992.486 143.003.917
Ticari Borçlar
2.189.055.991 1.688.130.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 27 44.705.723 50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.144.350.268 1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 80.508.594 22.581.565
Diğer Borçlar
60.739.162 29.973.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 27 22.948.907 11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 37.790.255 18.589.397
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 29.111.191 20.769.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
64.997.430 71.341.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.006.439 10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 56.990.991 60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.929.213 493.339
ARA TOPLAM
3.696.653.484 2.997.927.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.696.653.484 2.997.927.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.161.235 921.374.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 200.000.000
Banka Kredileri
4, 27 0 200.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.161.235 721.374.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 775.161.235 721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
97.096.053 75.888.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13, 25 97.096.053 75.888.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
872.257.288 997.263.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.568.910.772 3.995.190.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.077.803 -301.938.282
Ödenmiş Sermaye
17 127.773.766 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 678.006.480 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 411.664.950 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
201.966.845 -16.553.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
201.966.845 -16.553.327
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 226.256.882 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -24.290.037 -16.553.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
17 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.110.479.871 -781.159.617
Net Dönem Karı veya Zararı
-304.172.725 -343.080.788
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.077.803 -301.938.282
TOPLAM KAYNAKLAR
4.585.988.575 3.693.252.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.914.987.337 6.385.696.495
Satışların Maliyeti
18 -5.805.261.824 -4.647.591.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.109.725.513 1.738.104.509
BRÜT KAR (ZARAR)
2.109.725.513 1.738.104.509
Genel Yönetim Giderleri
19 -164.946.461 -162.338.168
Pazarlama Giderleri
19 -1.641.811.872 -1.369.225.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 58.864.899 34.112.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -266.626.247 -269.519.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.205.832 -28.866.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.460.078 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-606.295 -908.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.059.615 -29.774.221
Finansman Gelirleri
23 22.162.758 54.174.543
Finansman Giderleri
24 -394.344.071 -455.447.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-272.121.698 -431.047.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.051.027 87.966.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -32.051.027 87.966.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-304.172.725 -343.080.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
-304.172.725 -343.080.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-304.172.725 -343.080.788
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 26 -0,47550000 -0,49010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
222.685.757 -12.106.869
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 268.002.889 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -9.670.886 -15.133.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.646.246 3.026.718
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -37.580.422 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 1.934.176 3.026.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.685.757 -12.106.869
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.486.968 -355.187.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.486.968 -355.187.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909522


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--220--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 01:07:25-25.06.2022 01:07:25)