***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 19:02
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375
Transferler
-11.496.411 11.496.411
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.820.566 -199.820.566 -199.820.566
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -781.159.617 -199.820.566 -146.571.191 -146.571.191
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -16.553.327 12.318.358 -781.159.617 -343.080.788 -301.938.282 -301.938.282
Transferler
-343.080.788 343.080.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-181.123.924 -181.123.924 -181.123.924
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -16.553.327 12.318.358 -1.124.240.405 -181.123.924 -483.062.206 -483.062.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.967.241 223.995.346
Dönem Karı (Zararı)
-181.123.924 -199.820.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-181.123.924 -199.820.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
361.680.918 325.787.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 180.574.466 166.382.842
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.217.749 3.629.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.202.707 3.256.077
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.671.848 467.038
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -656.806 -93.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.208.061 17.550.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 20.974.125 21.491.816
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.233.936 -3.941.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
193.308.975 211.427.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.495.345 -4.348.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 195.804.320 215.776.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.296.434 -17.453.122
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -39.482.304 -54.543.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
557.537 -1.205.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.511.946 106.333.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.958.117 -4.671.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.509.872 8.187.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.448.245 -12.858.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.371.223 7.910.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.371.223 7.910.498
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108.077.273 -68.594.078
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.096.927 -12.047.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.102.700 140.734.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.628.221 16.683.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.474.479 124.050.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
105.713.903 28.759.039
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.586.429 19.538.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.586.429 19.538.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.612.454 -5.296.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.612.454 -5.296.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
245.068.940 232.300.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.101.699 -8.305.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.267.345 -54.055.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.483 2.411.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.672.828 -56.467.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -56.950.094 -51.426.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.722.734 -5.040.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.998.412 -204.819.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
555.000.000 390.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 555.000.000 390.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.690.714 -327.130.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.690.714 -327.130.545
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -189.146.707 -173.714.186
Ödenen Faiz
-86.656.336 -98.323.533
Alınan Faiz
20 2.495.345 4.348.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.298.516 -34.879.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.449.774 7.311.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-848.742 -27.567.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.901.093 487.581.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 506.052.351 460.013.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 506.052.351 506.901.093
Ticari Alacaklar
68.956.853 64.201.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 24 21.445.881 17.936.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.510.972 46.265.435
Diğer Alacaklar
4.648.876 2.418.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.648.876 2.418.943
Stoklar
6 894.327.681 787.922.256
Peşin Ödenmiş Giderler
80.684.262 39.014.680
ARA TOPLAM
1.554.670.023 1.400.458.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.554.670.023 1.400.458.416
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
54.134.963 48.993.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.134.963 48.993.673
Maddi Duran Varlıklar
7 632.188.487 637.778.625
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 801.047.396 794.680.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.231.327 529.532.086
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 45.752.188 47.052.947
Peşin Ödenmiş Giderler
9.485.229 11.057.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 310.233.093 270.750.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.335.320.495 2.292.794.050
TOPLAM VARLIKLAR
3.889.990.518 3.693.252.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.318.542.666 1.021.633.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
704.743.464 554.116.693
Banka Kredileri
4, 24 689.968.324 529.976.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 24 14.775.140 24.140.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
613.799.202 467.517.287
Banka Kredileri
4 613.799.202 467.517.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.996.684 143.003.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.996.684 143.003.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 152.996.684 143.003.917
Ticari Borçlar
1.730.336.007 1.688.130.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 24 61.987.458 50.256.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.668.348.549 1.637.874.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 128.295.468 22.581.565
Diğer Borçlar
102.457.079 29.973.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 19.281.253 11.383.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
83.175.826 18.589.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
75.033.496 71.341.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.360.935 10.902.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 62.672.561 60.438.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 26.875.171 21.262.716
ARA TOPLAM
3.534.536.571 2.997.927.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.534.536.571 2.997.927.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
748.213.557 921.374.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 200.000.000
Banka Kredileri
4, 24 0 200.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
748.213.557 721.374.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 748.213.557 721.374.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
90.302.596 75.888.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 90.302.596 75.888.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
838.516.153 997.263.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.373.052.724 3.995.190.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-483.062.206 -301.938.282
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.553.327 -16.553.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.553.327 -16.553.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -16.553.327 -16.553.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.124.240.405 -781.159.617
Net Dönem Karı veya Zararı
-181.123.924 -343.080.788
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-483.062.206 -301.938.282
TOPLAM KAYNAKLAR
3.889.990.518 3.693.252.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.625.603.042 2.938.016.194 1.854.794.285 1.561.521.817
Satışların Maliyeti
16 -2.676.536.666 -2.127.145.824 -1.374.928.614 -1.129.402.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
949.066.376 810.870.370 479.865.671 432.119.790
BRÜT KAR (ZARAR)
949.066.376 810.870.370 479.865.671 432.119.790
Genel Yönetim Giderleri
17 -87.173.553 -85.552.347 -40.836.312 -43.512.560
Pazarlama Giderleri
17 -801.249.205 -666.737.513 -406.789.740 -341.524.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 23.064.139 18.418.665 12.008.308 9.209.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -109.467.852 -142.071.863 -50.997.152 -77.225.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.760.095 -65.072.688 -6.749.225 -20.933.407
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -240.724 -1.124.874 272.264 13.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.000.819 -66.197.562 -6.476.961 -20.919.871
Finansman Gelirleri
20 11.280.347 42.090.168 5.388.854 9.617.895
Finansman Giderleri
21 -205.885.756 -230.256.920 -103.844.531 -116.476.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-220.606.228 -254.364.314 -104.932.638 -127.778.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.482.304 54.543.748 18.903.039 27.618.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 39.482.304 54.543.748 18.903.039 27.618.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 23 -0,25870000 -0,28550000 -0,12290000 -0,14310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867555


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.349 -0,01  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--406--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(27.06.2022 04:32:30-27.06.2022 04:32:30)