***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 22:27
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -601.338 12.318.358 -463.854.309 -305.808.897 68.590.906 0 68.590.906
Transferler
-305.808.897 305.808.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 265.407.158 274.212.865 274.212.865
Dönem Karı (Zararı)
265.407.158 265.407.158 265.407.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 8.805.707 8.805.707
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 8.204.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 265.407.158 0 342.803.771 0 342.803.771
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 -11.496.411 0 53.249.375 0 53.249.375
Transferler
-11.496.411 11.496.411
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.820.566 -199.820.566 -199.820.566
Dönem Karı (Zararı)
-199.820.566 -199.820.566 -199.820.566
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -199.820.566 0 -146.571.191 0 -146.571.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
226.611.353 29.694.706
Dönem Karı (Zararı)
-199.820.566 265.407.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-199.820.566 265.407.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
327.197.838 -295.002.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 166.382.842 71.127.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.833.569 6.229.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.256.077 2.729.644
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 467.038 3.499.399
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
110.454 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.550.436 -3.383.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.491.816 26.280.718
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.941.380 -29.664.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
211.427.861 113.802.868
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.348.419 -5.655.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 215.776.280 119.458.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.453.122 37.296.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -54.543.748 49.262.712
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -569.337.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
107.539.201 80.811.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.671.344 8.913.594
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.187.560 5.371.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.858.904 3.541.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.910.498 46.241.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.910.498 46.241.188
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68.594.078 -47.733.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.047.374 -19.306.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.734.371 -15.223.376
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.683.960 1.437.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
124.050.411 -16.660.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.759.039 50.837.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.538.535 55.003.347
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.538.535 55.003.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.090.446 2.079.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.090.446 2.079.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
234.916.473 51.216.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -8.305.120 -21.521.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.467.089 876.455.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 918.372.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.467.089 -41.160.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -51.426.487 -34.914.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.040.602 -6.245.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -756.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.819.845 -353.314.511
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.000.000 123.260.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 390.000.000 123.260.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.130.545 -336.563.295
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.130.545 -336.563.295
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.714.186 -20.515.884
Ödenen Faiz
-98.323.533 -125.151.043
Alınan Faiz
21 4.348.419 5.655.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.675.581 552.835.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.107.883 -187.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.567.698 552.648.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
487.581.005 511.632.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 460.013.307 1.064.280.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 460.013.307 487.581.005
Ticari Alacaklar
57.458.627 56.043.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 12.800.007 20.987.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.658.620 35.055.793
Diğer Alacaklar
2.036.665 1.207.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.036.665 1.207.744
Stoklar
6 707.300.806 639.173.766
Peşin Ödenmiş Giderler
44.979.118 36.668.599
ARA TOPLAM
1.271.788.523 1.220.674.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.271.788.523 1.220.674.474
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
47.921.673 56.661.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.921.673 56.661.092
Maddi Duran Varlıklar
7 616.059.219 633.413.074
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 825.396.023 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
533.600.797 545.056.101
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 51.121.658 62.576.962
Peşin Ödenmiş Giderler
12.263.960 13.320.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 234.300.965 179.757.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.269.542.637 1.428.208.043
TOPLAM VARLIKLAR
3.541.331.160 2.648.882.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
900.176.586 749.638.190
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
561.222.177 291.370.075
Banka Kredileri
4, 25 561.222.177 291.370.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
338.954.409 458.268.115
Banka Kredileri
4 338.954.409 458.268.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
189.016.287 57.578.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.109.696 21.282.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 25 22.109.696 21.282.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.906.591 36.295.451
Banka Kredileri
4 34.864.927 33.866.188
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 132.041.664 2.429.263
Ticari Borçlar
1.556.430.050 1.416.549.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 36.330.578 20.500.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.520.099.472 1.396.049.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 77.257.340 48.498.301
Diğer Borçlar
48.272.591 27.880.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 10.251.729 9.397.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.020.862 18.482.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 79.944.543 81.110.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.783.728 9.008.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
68.160.815 72.102.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 15.507.166 19.585.001
ARA TOPLAM
2.866.604.563 2.400.840.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.866.604.563 2.400.840.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
756.646.919 140.553.485
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.977.693 21.844.798
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 25 12.977.693 21.844.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
743.669.226 118.708.687
Banka Kredileri
4 20.025.406 83.497.728
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 723.643.820 35.210.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.650.869 54.239.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 64.650.869 54.239.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
821.297.788 194.793.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.687.902.351 2.595.633.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-146.571.191 53.249.375
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.446.458 -4.446.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.446.458 -4.446.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.446.458 -4.446.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -781.159.617 -769.663.206
Net Dönem Karı veya Zararı
-199.820.566 -11.496.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-146.571.191 53.249.375
TOPLAM KAYNAKLAR
3.541.331.160 2.648.882.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.938.016.194 2.388.045.210 1.561.521.817 1.239.653.151
Satışların Maliyeti
16 -2.127.145.824 -1.773.864.175 -1.129.402.027 -925.452.437
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
810.870.370 614.181.035 432.119.790 314.200.714
BRÜT KAR (ZARAR)
810.870.370 614.181.035 432.119.790 314.200.714
Genel Yönetim Giderleri
17 -85.552.347 -81.383.356 -43.512.560 -37.091.995
Pazarlama Giderleri
17 -666.737.513 -614.501.793 -341.524.607 -310.986.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 18.418.665 26.017.762 9.209.032 8.444.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -142.071.863 -83.879.457 -77.225.062 -50.510.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-65.072.688 -139.565.809 -20.933.407 -75.942.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 569.337.061 0 518.249.646
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -1.124.874 -1.298.514 13.536 -834.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-66.197.562 428.472.738 -20.919.871 441.472.250
Finansman Gelirleri
21 27.609.528 5.655.711 2.006.950 2.270.241
Finansman Giderleri
22 -215.776.280 -119.458.579 -108.865.497 -60.206.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-254.364.314 314.669.870 -127.778.418 383.535.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.543.748 -49.262.712 27.618.471 -65.028.622
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 54.543.748 -49.262.712 27.618.471 -65.028.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-199.820.566 265.407.158 -100.159.947 318.507.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-199.820.566 265.407.158 -100.159.947 318.507.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-199.820.566 265.407.158 -100.159.947 318.507.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) -0,28550000 0,37920000 -0,14310000 0,45500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 8.805.707 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 11.007.134 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.201.427 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -2.201.427 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 8.805.707 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.820.566 274.212.865 -100.159.947 318.507.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-199.820.566 274.212.865 -100.159.947 318.507.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780351


BIST
Canlı Borsa
2.556 13:00
Değişim :  1,06% |  26,71
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.544
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.409 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2215--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 13:17:08-28.06.2022 13:17:08)