***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 21:33
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -601.338 12.318.358 -463.854.309 -305.808.897 68.590.906 0 68.590.906
Transferler
-305.808.897 305.808.897 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 -53.099.914 -44.294.207 0 -44.294.207
Dönem Karı (Zararı)
-53.099.914 -53.099.914 0 -53.099.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 8.805.707 8.805.707
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 8.204.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 -53.099.914 0 24.296.699 0 24.296.699
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375
Transferler
-11.496.411 11.496.411 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-99.660.620 -99.660.620 0 -99.660.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -99.660.620 0 -46.411.245 0 -46.411.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.026.552 -134.993.374
Dönem Karı (Zararı)
-99.660.620 -53.099.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.660.620 -53.099.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.546.395 22.452.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 82.026.806 35.537.456
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.110.504 3.041.095
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.709.415 1.572.888
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 399.259 1.468.207
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.830 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.036.322 -16.900.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.578.262 11.309.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.541.940 -28.210.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.241.042 55.866.314
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.669.741 -3.385.470
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
106.910.783 59.251.784
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.943.002 11.761.009
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -26.925.277 -15.765.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -51.087.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.811.862 -98.331.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
932.285 6.582.765
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.408.628 1.309.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.476.343 5.273.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-428.353 12.533.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-428.353 12.533.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.327.539 -47.069.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.888.683 -16.544.253
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.297.797 -78.397.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.088.280 4.492.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.790.483 -82.889.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.519.092 30.770.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.402.008 -5.397.323
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.402.008 -5.397.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.514.453 -809.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.514.453 -809.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.073.913 -128.979.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -4.100.465 -6.014.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.780.709 130.535.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 145.619.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.780.709 -15.084.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -17.805.088 -12.246.275
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.975.621 -2.837.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.090.390 -244.111.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000 22.731.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 250.000.000 22.731.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.114.702 -253.140.098
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -66.114.702 -253.140.098
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -83.245.336 -9.335.487
Ödenen Faiz
-8.219.313 -7.752.631
Alınan Faiz
1.669.741 3.385.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.283.129 -248.569.693
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.191.416 -243.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.474.545 -248.813.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
487.581.005 511.632.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 565.055.550 262.819.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 565.055.550 487.581.005
Ticari Alacaklar
52.401.660 56.043.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 18.578.939 20.987.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.822.721 35.055.793
Diğer Alacaklar
2.169.939 1.207.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.169.939 1.207.744
Stoklar
6 693.102.046 639.173.766
Peşin Ödenmiş Giderler
60.973.200 36.668.599
ARA TOPLAM
1.373.702.395 1.220.674.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.373.702.395 1.220.674.474
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
56.127.250 56.661.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.127.250 56.661.092
Maddi Duran Varlıklar
7 610.475.304 633.413.074
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 840.975.543 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
538.840.180 545.056.101
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 56.361.041 62.576.962
Peşin Ödenmiş Giderler
12.904.641 13.320.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 206.682.493 179.757.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.266.005.411 1.428.208.043
TOPLAM VARLIKLAR
3.639.707.806 2.648.882.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
990.430.769 749.638.190
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
448.438.493 291.370.075
Banka Kredileri
4, 25 448.438.493 291.370.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
541.992.276 458.268.115
Banka Kredileri
4 541.992.276 458.268.115
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.441.797 57.578.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.677.139 21.282.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 25 23.677.139 21.282.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.764.658 36.295.451
Banka Kredileri
4 27.254.969 33.866.188
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 130.509.689 2.429.263
Ticari Borçlar
1.435.163.993 1.416.549.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 42.905.415 20.500.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.392.258.578 1.396.049.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 66.017.393 48.498.301
Diğer Borçlar
24.161.531 27.880.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 9.081.212 9.397.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.080.319 18.482.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 80.394.968 81.110.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.834.713 9.008.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
69.560.255 72.102.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 16.075.799 19.585.001
ARA TOPLAM
2.793.686.250 2.400.840.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.793.686.250 2.400.840.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
830.541.816 140.553.485
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.574.503 21.844.798
Banka Kredileri
4, 25 50.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 25 16.574.503 21.844.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
763.967.313 118.708.687
Banka Kredileri
4 35.837.711 83.497.728
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 728.129.602 35.210.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.890.985 54.239.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 61.890.985 54.239.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
892.432.801 194.793.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.686.119.051 2.595.633.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-46.411.245 53.249.375
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.446.458 -4.446.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.446.458 -4.446.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.446.458 -4.446.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -781.159.617 -769.663.206
Net Dönem Karı veya Zararı
-99.660.620 -11.496.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-46.411.245 53.249.375
TOPLAM KAYNAKLAR
3.639.707.806 2.648.882.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.376.494.377 1.148.392.059
Satışların Maliyeti
16 -997.743.797 -848.411.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
378.750.580 299.980.321
BRÜT KAR (ZARAR)
378.750.580 299.980.321
Genel Yönetim Giderleri
17 -42.039.787 -44.291.361
Pazarlama Giderleri
17 -325.212.906 -303.515.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.209.633 17.572.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -64.846.802 -33.369.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.139.282 -63.622.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 51.087.415
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -1.138.410 -464.049
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.277.692 -12.999.511
Finansman Gelirleri
21 25.602.578 3.385.470
Finansman Giderleri
22 -106.910.783 -59.251.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-126.585.897 -68.865.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.925.277 15.765.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 26.925.277 15.765.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.660.620 -53.099.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.660.620 -53.099.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-99.660.620 -53.099.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) -0,14240000 -0,07590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 8.805.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 11.007.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.201.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -2.201.427
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 8.805.707
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.660.620 -44.294.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-99.660.620 -44.294.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760079


BIST
Canlı Borsa
2.371 18:05
Değişim :  -1,44% |  -34,73
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426
En Düşük
2.359
Açılış: 2.418
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.401 -2,91  
IPC MXX 48.036 0,61  
Shanghai Composite SHCOMP 3.404 -0,04  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--214--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(05.07.2022 22:27:32-05.07.2022 22:27:32)