***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2018 18:55
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 0 374.512.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-432.167.297 432.167.297 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133.495.257 0 -133.495.257 -133.495.257
Dönem Karı (Zararı)
-133.495.257 -133.495.257 -133.495.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -488.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -463.854.309 -133.495.257 0 241.017.110 0 241.017.110
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -601.338 12.318.358 -463.854.309 -305.808.897 68.590.906 68.590.906
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-305.808.897 305.808.897 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.805.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.317.806 0 213.123.513 213.123.513
Dönem Karı (Zararı)
204.317.806 204.317.806 204.317.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 8.805.707 8.805.707
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 8.204.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 204.317.806 0 281.714.419 0 281.714.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.333.688 28.115.741
Dönem Karı (Zararı)
204.317.806 -133.495.257
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
204.317.806 -133.495.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-278.037.062 76.726.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 105.824.645 81.862.802
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.654.841 7.151.349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.684.578 5.122.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.970.263 2.641.771
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -555.455
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -56.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.923.623 -3.185.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 28.845.110 26.545.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -34.768.733 -29.730.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.457.469 41.837.193
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.390.000 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 58.847.469 41.837.193
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
94.258.552 10.184.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 37.028.115 -39.834.031
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -569.337.061 -21.289.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.227.098 110.310.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
662.592 -14.097.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.853.727 -729.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.516.319 -13.368.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.445.643 95.429.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.445.643 95.429.349
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.761.374 -36.566.721
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.525.595 -14.231.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.005.216 44.502.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.173.080 -543.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.832.136 45.045.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25.022.757 38.812.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.751.889 -1.344.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.751.889 -1.344.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
685.984 -2.192.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
685.984 -2.192.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.946.354 53.541.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -26.387.334 -25.426.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
854.028.621 -5.576.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
919.711.500 51.888.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.926.548 -56.310.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -55.842.206 -43.350.276
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.084.342 -12.959.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -756.331 -1.154.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-756.513.137 -44.397.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.260.000 833.352.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 123.260.000 833.352.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-644.244.224 -852.118.648
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-644.244.224 -852.118.648
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.528.913 -25.630.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-200.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.818.204 -21.857.617
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
525.486 2.863.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.292.718 -18.993.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
511.632.900 274.877.489
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 477.340.182 255.883.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 477.340.182 511.632.900
Ticari Alacaklar
50.678.417 56.025.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 20.366.666 18.512.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.311.751 37.512.648
Diğer Alacaklar
220.478.827 16.341.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
212.390.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.088.827 16.341.311
Türev Araçlar
0 37.024.056
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 37.024.056
Stoklar
7 612.161.559 602.370.448
Peşin Ödenmiş Giderler
49.097.565 35.541.401
ARA TOPLAM
1.409.756.550 1.258.935.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.409.756.550 1.258.935.703
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
62.341.662 48.510.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.341.662 48.510.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 0 221.363.464
Maddi Duran Varlıklar
9 613.814.859 766.581.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
699.632.317 716.018.840
Şerefiye
11 632.678.869 632.678.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 66.953.448 83.339.971
Peşin Ödenmiş Giderler
13.983.952 15.014.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 179.655.736 218.885.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.569.428.526 1.986.373.944
TOPLAM VARLIKLAR
2.979.185.076 3.245.309.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
833.847.469 941.267.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4, 26 421.585.667 405.373.639
Banka Kredileri
421.585.667 405.373.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 412.261.802 535.893.975
Banka Kredileri
412.261.802 535.893.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.960.899 379.619.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 26 25.066.280 30.377.887
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.066.280 30.377.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 41.894.619 349.241.943
Banka Kredileri
39.208.102 347.644.121
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.686.517 1.597.822
Ticari Borçlar
1.201.230.451 1.257.607.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 26 19.132.120 30.677.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.182.098.331 1.226.930.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 50.813.744 25.790.987
Diğer Borçlar
23.077.575 25.457.208
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.264.077 7.891.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.813.498 17.565.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 80.284.064 116.176.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.123.892 8.247.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
73.160.172 107.928.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 13.947.988 13.262.003
ARA TOPLAM
2.270.162.190 2.759.182.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.270.162.190 2.759.182.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
383.397.449 366.200.003
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 26 30.553.063 29.421.926
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.553.063 29.421.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 352.844.386 336.778.077
Banka Kredileri
312.713.064 311.039.753
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
40.131.322 25.738.324
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 43.911.018 51.336.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.911.018 51.336.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.308.467 417.536.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.697.470.657 3.176.718.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.714.419 68.590.906
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 8.204.369 -601.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.204.369 -601.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.204.369 -601.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -769.663.206 -463.854.309
Net Dönem Karı veya Zararı
204.317.806 -305.808.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
281.714.419 68.590.906
TOPLAM KAYNAKLAR
2.979.185.076 3.245.309.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.787.168.366 3.349.319.984 1.399.123.156 1.191.429.983
Satışların Maliyeti
17 -2.857.151.398 -2.487.219.265 -1.048.399.491 -879.965.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
930.016.968 862.100.719 350.723.665 311.464.652
BRÜT KAR (ZARAR)
930.016.968 862.100.719 350.723.665 311.464.652
Genel Yönetim Giderleri
18 -117.057.984 -93.427.905 -34.561.447 -34.181.177
Pazarlama Giderleri
18 -874.806.580 -757.552.180 -296.906.803 -258.669.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 46.880.405 28.797.915 21.463.746 2.959.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -133.128.472 -97.059.926 -49.249.015 -31.338.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-148.095.663 -57.141.377 -8.529.854 -9.765.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 569.337.061 21.289.283 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-777.114 -3.852.417 521.400 -696.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
420.464.284 -39.704.511 -8.008.454 -10.461.861
Finansman Gelirleri
22 39.401.951 0 33.746.240 0
Finansman Giderleri
23 -218.520.314 -133.624.777 -99.061.735 -51.545.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
241.345.921 -173.329.288 -73.323.949 -62.007.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.028.115 39.834.031 12.234.597 12.216.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -37.028.115 39.834.031 12.234.597 12.216.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
204.317.806 -133.495.257 -61.089.352 -49.790.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
204.317.806 -133.495.257 -61.089.352 -49.790.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.317.806 -133.495.257 -61.089.352 -49.790.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazaç/(Zarar) 25 0,29190000 -0,19070000 -0,08730000 -0,07110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.805.707 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.007.134 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.201.427 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.201.427 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.805.707 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.123.513 -133.495.257 -61.089.352 -49.790.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
213.123.513 -133.495.257 -61.089.352 -49.790.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716818


BIST

Canlı Borsa
2.413 15:57
Değişim :  0,48% |  11,52
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1935--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(30.06.2022 16:14:14-30.06.2022 16:14:14)