***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:10
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -488.774 12.318.358 -31.687.012 -432.167.297 374.512.367 0 374.512.367
Transferler
-432.167.297 432.167.297
Dönem Karı (Zararı)
-83.704.533 -83.704.533 -83.704.533
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -488.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -463.854.309 -83.704.533 0 290.807.834 0 290.807.834
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -601.338 12.318.358 -463.854.309 -305.808.897 68.590.906 0 68.590.906
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-305.808.897 305.808.897 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
265.407.158 265.407.158 265.407.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.805.707 8.805.707 8.805.707
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 8.204.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 265.407.158 0 342.803.771 0 342.803.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.253.515 -36.306.735
Dönem Karı (Zararı)
265.407.158 -83.704.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
265.407.158 -83.704.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-380.950.351 29.394.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 71.127.959 53.812.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.229.043 4.669.236
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.729.644 4.138.046
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.499.399 925.180
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -393.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.383.771 -11.825.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 26.280.718 20.808.430
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.664.489 -32.633.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.854.648 23.251.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 27.854.648 23.251.835
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.296.119 8.392.431
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 49.262.712 -27.617.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -569.337.061 -21.289.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.811.364 35.197.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.913.594 -2.102.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.371.736 2.694.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.541.858 -4.796.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.241.188 86.972.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.241.188 86.972.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.733.084 -43.056.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.306.647 -2.241.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.223.376 -46.319.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.437.423 -3.685.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.660.799 -42.633.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
50.837.012 35.239.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.003.347 4.869.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
55.003.347 4.869.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.079.330 1.835.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.079.330 1.835.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.731.829 -19.112.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -21.521.686 -17.194.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
876.455.383 19.139.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
918.372.674 48.828.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.160.960 -29.390.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -34.914.965 -20.848.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.245.995 -8.541.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -756.331 -298.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-267.366.291 7.572.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.260.000 864.448.906
Kredilerden Nakit Girişleri
4 123.260.000 864.448.906
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-370.110.407 -839.506.089
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-370.110.407 -839.506.089
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.515.884 -17.370.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.835.577 -9.594.814
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-187.497 -648.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.648.080 -10.243.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
511.632.900 274.877.489
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.064.280.980 264.634.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.064.280.980 511.632.900
Ticari Alacaklar
44.382.349 56.025.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 13.141.203 18.512.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.241.146 37.512.648
Diğer Alacaklar
3.877.867 16.341.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.877.867 16.341.311
Türev Araçlar
0 37.024.056
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 37.024.056
Stoklar
7 646.604.133 602.370.448
Peşin Ödenmiş Giderler
55.228.151 35.541.401
ARA TOPLAM
1.814.373.480 1.258.935.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.814.373.480 1.258.935.703
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
51.757.077 48.510.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.757.077 48.510.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 0 221.363.464
Maddi Duran Varlıklar
9 620.602.439 766.581.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
705.114.661 716.018.840
Şerefiye
11 632.678.869 632.678.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 72.435.792 83.339.971
Peşin Ödenmiş Giderler
14.634.418 15.014.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 167.421.139 218.885.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.559.529.734 1.986.373.944
TOPLAM VARLIKLAR
3.373.903.214 3.245.309.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
903.664.648 941.267.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4, 26 405.277.087 405.373.639
Banka Kredileri
405.277.087 405.373.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 498.387.561 535.893.975
Banka Kredileri
498.387.561 535.893.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
216.944.585 379.619.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4, 26 25.351.319 30.377.887
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.351.319 30.377.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 191.593.266 349.241.943
Banka Kredileri
189.776.362 347.644.121
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.816.904 1.597.822
Ticari Borçlar
1.242.310.506 1.257.607.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 26 32.040.838 30.677.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.210.269.668 1.226.930.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 76.627.999 25.790.987
Diğer Borçlar
80.534.596 25.457.208
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 7.965.862 7.891.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.568.734 17.565.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 88.110.351 116.176.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.845.935 8.247.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
78.264.416 107.928.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 15.341.336 13.262.003
ARA TOPLAM
2.623.534.021 2.759.182.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.623.534.021 2.759.182.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
364.075.191 366.200.003
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4, 26 26.565.459 29.421.926
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.565.459 29.421.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 337.509.732 336.778.077
Banka Kredileri
306.464.901 311.039.753
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.044.831 25.738.324
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 43.490.231 51.336.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.490.231 51.336.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.565.422 417.536.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.031.099.443 3.176.718.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.803.771 68.590.906
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 8.204.369 -601.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.204.369 -601.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.204.369 -601.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -769.663.206 -463.854.309
Net Dönem Karı veya Zararı
265.407.158 -305.808.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.803.771 68.590.906
TOPLAM KAYNAKLAR
3.373.903.214 3.245.309.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.388.045.210 2.157.890.001 1.239.653.151 1.109.927.677
Satışların Maliyeti
17 -1.808.751.907 -1.607.253.933 -944.846.286 -830.979.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
579.293.303 550.636.068 294.806.865 278.947.748
BRÜT KAR (ZARAR)
579.293.303 550.636.068 294.806.865 278.947.748
Genel Yönetim Giderleri
18 -82.496.537 -59.246.728 -37.674.789 -31.391.632
Pazarlama Giderleri
18 -577.899.777 -498.882.870 -290.158.162 -252.843.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 25.416.659 25.838.431 8.019.905 -53.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -83.879.457 -65.721.135 -50.510.089 -26.001.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.565.809 -47.376.234 -75.516.270 -31.341.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 569.337.061 21.289.283 518.249.646 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1.298.514 -3.155.698 -1.261.128 -1.644.640
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
428.472.738 -29.242.649 441.472.248 -32.986.435
Finansman Gelirleri
22 5.655.711 0 2.270.241 0
Finansman Giderleri
23 -119.458.579 -82.079.064 -60.206.796 -42.147.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
314.669.870 -111.321.713 383.535.693 -75.133.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.262.712 27.617.180 -65.028.622 14.319.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -49.262.712 27.617.180 -65.028.622 14.319.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
265.407.158 -83.704.533 318.507.071 -60.814.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
265.407.158 -83.704.533 318.507.071 -60.814.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
265.407.158 -83.704.533 318.507.071 -60.814.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazaç/(Zarar) 0,37920000 -0,11960000 0,45500000 -0,08690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.805.707 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.007.134 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.201.427 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.201.427 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.805.707 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.212.865 -83.704.533 318.507.071 -60.814.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
274.212.865 -83.704.533 318.507.071 -60.814.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701923


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--605--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(01.07.2022 23:28:40-01.07.2022 23:28:40)