***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

03.11.2016 17:56
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.421.625 678.006.480 34.691.309 2.882.523 6.273.158 -28.898.470 100.501.369 906.877.994 0 906.877.994
Transferler
6.045.200 94.456.169 -100.501.369 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-688.840 61.151.645 60.462.805 -648.784 59.814.021
Kar Payları
-65.557.699 -65.557.699 -65.557.699
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
545.023 545.023
Dönem Sonu Bakiyeler
113.421.625 678.006.480 34.691.309 2.882.523 12.318.358 0 61.151.645 901.783.100 -103.761 901.679.339
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-430.717.435 -430.717.435 -430.717.435
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 91.845.783 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 -31.687.012 -430.717.435 375.013.485 375.013.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.443.166 -107.664.616
Dönem Karı (Zararı)
-430.717.435 60.524.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-430.717.435 60.524.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
262.510.945 -37.459.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 88.373.517 62.773.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
142.075.891 8.046.381
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.726.043 2.623.671
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 58.873.172 2.917.169
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 76.476.676 2.505.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.213.363 5.718.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 35.246.194 15.900.406
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 54.967.169 -10.182.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.400.186 18.951.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 29.400.186 18.951.143
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.557.764 -375.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -104.109.776 6.127.707
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 -138.700.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.885.726 -119.970.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.666.031 -21.482.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 1.383.212 4.245.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.049.243 -25.728.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
183.699 -21.140.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
183.699 -21.140.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.501.153 -147.270.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.452.120 -21.793.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.192.164 49.710.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -1.467.464 4.856.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.659.628 44.853.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.894.586 7.750.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.295.020 27.817.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.295.020 27.817.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.573 6.440.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-273.573 6.440.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-151.320.764 -96.905.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.122.402 -10.759.010
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.785.130 -623.247.430
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -543.552.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.571.092 216.845.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.627.647 -296.688.657
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -31.618.182 -232.763.547
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.009.465 -63.925.110
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -268.225 -397.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -460.350 545.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.285.638 737.993.342
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
748.708.990 809.316.873
Kredilerden Nakit Girişleri
748.708.990 809.316.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-577.056.802 -5.089.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-577.056.802 -5.089.444
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.366.550 -676.388
Ödenen Temettüler
0 -65.557.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.942.658 7.081.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.945.356 1.288.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.997.302 8.370.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.088.979 94.702.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
233.091.677 103.073.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 233.091.677 274.088.979
Ticari Alacaklar
37.294.215 30.354.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10.437.206 11.820.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.857.009 18.533.809
Diğer Alacaklar
5.141.703 12.536.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.141.703 12.536.331
Türev Araçlar
7.402.817 372.706
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 7.402.817 372.706
Stoklar
7 535.673.407 614.047.732
Peşin Ödenmiş Giderler
43.815.066 48.537.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.815.066 48.537.947
ARA TOPLAM
862.418.885 979.937.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
862.418.885 979.937.922
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
46.169.523 45.988.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.169.523 45.988.705
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 226.644.366 230.770.949
Maddi Duran Varlıklar
9 694.652.837 834.685.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
845.773.934 860.679.476
Şerefiye
11 774.396.869 773.936.519
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 71.377.065 86.742.957
Peşin Ödenmiş Giderler
19.645.194 3.470.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.645.194 3.470.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 174.757.662 70.647.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.007.643.516 2.046.242.984
TOPLAM VARLIKLAR
2.870.062.401 3.026.180.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
756.603.305 519.082.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 93.346.788 179.658.213
Banka Kredileri
93.346.788 179.658.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 663.256.517 339.424.636
Banka Kredileri
663.256.517 339.424.636
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.658.356 64.292.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 31.787.405 26.892.288
Banka Kredileri
4.336.963 3.352.474
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27.450.442 23.539.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 43.870.951 37.400.446
Banka Kredileri
42.905.110 36.431.884
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
965.841 968.562
Ticari Borçlar
937.289.117 908.479.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 19.951.853 22.801.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 917.337.264 885.677.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 22.964.907 31.859.493
Diğer Borçlar
26.243.580 23.565.973
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 7.393.890 6.011.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.849.690 17.554.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 147.704.919 94.748.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.225.225 9.235.941
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
140.479.694 85.512.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.679.134 12.952.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.679.134 12.952.708
ARA TOPLAM
1.979.143.318 1.654.981.764
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.979.143.318 1.654.981.764
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
467.103.460 517.800.592
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 66.741.320 87.997.236
Banka Kredileri
15.149.484 17.541.078
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.591.836 70.456.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 400.362.140 429.803.356
Banka Kredileri
380.998.314 410.848.261
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.363.826 18.955.095
Ticari Borçlar
215.959 215.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 215.959 215.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.586.179 47.451.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 48.586.179 47.451.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.905.598 565.468.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.495.048.916 2.220.449.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
375.013.485 805.730.920
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 113.839.303
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.437.518 -1.437.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.437.518 -1.437.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.437.518 -1.437.518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -31.687.012 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-430.717.435 -31.687.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
375.013.485 805.730.920
TOPLAM KAYNAKLAR
2.870.062.401 3.026.180.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.386.236.302 2.751.096.345 1.152.701.947 1.111.385.892
Satışların Maliyeti
17 -2.659.278.153 -2.032.918.731 -907.123.126 -818.358.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
726.958.149 718.177.614 245.578.821 293.027.524
BRÜT KAR (ZARAR)
726.958.149 718.177.614 245.578.821 293.027.524
Genel Yönetim Giderleri
18 -90.787.343 -89.797.915 -29.854.133 -37.226.513
Pazarlama Giderleri
18 -820.215.274 -618.484.927 -264.969.160 -248.551.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 39.924.479 20.361.353 4.066.168 5.783.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -281.470.760 -60.511.821 -121.076.884 -17.930.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-425.590.749 -30.255.696 -166.255.188 -4.897.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 138.700.907 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0 0 -1.670.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-425.590.749 108.445.211 -166.255.188 -6.567.334
Finansman Giderleri
23 -109.121.373 -41.793.339 -38.190.805 -28.241.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-534.712.122 66.651.872 -204.445.993 -34.808.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
103.994.687 -6.127.707 40.278.672 2.077.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -178.471 0 7.613.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 103.994.687 -5.949.236 40.278.672 -5.535.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-430.717.435 60.524.165 -164.167.321 -32.731.087
DÖNEM KARI (ZARARI)
-430.717.435 60.524.165 -164.167.321 -32.731.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -627.480 0 0
Ana Ortaklık Payları
-430.717.435 61.151.645 -164.167.321 -32.731.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,61530000 0,08650000 -0,23450000 -0,04680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -710.144 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -710.144 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -710.144 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-430.717.435 59.814.021 -164.167.321 -32.731.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -648.784 0 0
Ana Ortaklık Payları
-430.717.435 60.462.805 -164.167.321 -32.731.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566043


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--313--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(30.06.2022 00:39:42-30.06.2022 00:39:42)