***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2022 02:34
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016
Transferler
6.867.661 -6.867.661 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.159 4.777.181 4.779.340 4.779.340
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.159 2.159 2.159
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
247.978 247.978 247.978
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 1.252 29.361.484 27.104.294 4.777.181 66.126.334 2.159 66.128.493
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -10.761 2.206.750 518 28.830.829 26.202.866 9.198.065 71.328.267 71.328.267
Transferler
9.198.065 -9.198.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.990 3.442.816 0 3.469.806
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -10.761 2.206.750 27.508 28.830.829 35.400.931 3.442.816 74.798.073 0 74.798.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.439.453 48.660
Dönem Karı (Zararı)
3.442.816 4.777.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.442.816 4.777.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
354.206 2.037.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.616.709 1.830.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.111 4.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 68.111 4.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-365.881 -44.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-964.733 247.978
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -964.733 247.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.616.475 -6.766.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.256.343 -3.406.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.256.343 -3.406.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.337.815 390.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.337.815 390.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-114.259.119 -11.536.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.597.521 6.738.490
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
132.597.521 6.738.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.036.349 1.047.339
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.036.349 1.047.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.819.453 48.660
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 380.000 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.463.051 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.594.242 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.594.242 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.191 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -131.191 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.598 48.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.598 48.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.726 22.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.324 71.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
38.324 14.726
Ticari Alacaklar
81.702.652 8.826.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
81.702.652 8.826.309
Diğer Alacaklar
883.428 882.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
883.428 882.215
Stoklar
114.259.119 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.548.494 7.710.170
Diğer Dönen Varlıklar
0 50.248.221
ARA TOPLAM
203.432.017 67.681.641
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.432.017 67.681.641
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
78.949 8.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.949 8.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.642.000 5.642.000
Maddi Duran Varlıklar
4.860.554 5.413.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.280.250 49.842.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.861.753 60.905.911
TOPLAM VARLIKLAR
262.293.770 128.587.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
132.731.192 133.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
132.731.192 133.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
135.277 179.562
Diğer Borçlar
1.327.117 1.532.152
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.327.117 244.869
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.287.283
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.881.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.881.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.808.728 2.459.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.987.609 2.987.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.987.609 2.987.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.777.253 1.683.076
ARA TOPLAM
141.767.176 10.856.369
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.767.176 10.856.369
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
43.100.000 43.100.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
43.100.000 43.100.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.999 15.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.999 15.626
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.578.522 3.287.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.728.521 46.402.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
187.495.697 57.259.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.798.073 71.328.267
Ödenmiş Sermaye
4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.761 -10.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.234.258 2.207.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.206.750 2.206.750
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27.508 518
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.830.829 28.830.829
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.400.931 26.202.866
Net Dönem Karı veya Zararı
3.442.816 9.198.065
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.798.073 71.328.267
TOPLAM KAYNAKLAR
262.293.770 128.587.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
71.375.501 192.350.782
Satışların Maliyeti
-64.526.931 -183.936.096
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.848.570 8.414.686
BRÜT KAR (ZARAR)
6.848.570 8.414.686
Genel Yönetim Giderleri
-1.713.162 -329.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.871.478 3.094.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.952.018 -5.247.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.054.868 5.933.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
964.733 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.019.601 5.933.391
Finansman Gelirleri
68.990 0
Finansman Giderleri
-11.656 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.076.935 5.933.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
365.881 -1.156.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-349.635 -1.200.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
715.516 44.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.442.816 4.777.181
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.442.816 4.777.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.442.816 4.777.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.738 2.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.738 2.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.748 -540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.748 -540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.748 -540
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.990 2.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.469.806 4.779.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.469.806 4.779.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031615


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--456--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(29.06.2022 21:55:31-29.06.2022 21:55:31)