***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.09.2022 18:27
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.559.013 -154.910 4.948 71.083 1.047.563 76.790.927 159.318.624 -11.689 159.306.935
Transferler
76.790.927 -76.790.927 80 80
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.365 -54.187 29.290.071 28.803.519 25.099 28.828.618
Dönem Karı (Zararı)
29.290.071 29.290.071 25.099 29.315.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.365 -54.187 -486.552 -486.552
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.559.013 -587.275 -49.239 71.083 77.838.490 29.290.071 188.122.144 13.491 188.135.635
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 4.690.231 -654.641 -493.318 5.871.083 37.838.490 88.552.143 215.803.988 53.342 215.857.330
Transferler
88.552.143 -88.552.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-401.707 -1.054.699 84.986.556 83.530.150 29.973 83.560.123
Dönem Karı (Zararı)
84.986.556 84.986.556 29.973 85.016.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-401.707 -1.054.699 -1.456.406 -1.456.406
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 4.690.231 -1.056.348 -1.548.017 5.871.083 126.390.633 84.986.556 299.334.138 83.315 299.417.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.780.716 -14.845.209
Dönem Karı (Zararı)
85.016.529 29.315.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.016.529 29.315.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.066.086 26.856.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.425.996 1.918.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.661 103.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.285 170
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.376 103.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.871.354 205.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
995.552 371.182
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.875.802 -165.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.439.687 15.666.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.439.687 15.666.828
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.762.165 -387.692
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.762.165 -387.692
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.316.038 9.467.802
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-834.815 -117.679
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-834.815 -117.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-184.156.080 -62.503.594
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.709.703 13.722.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.709.703 13.722.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.185.927 -19.724.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.185.927 -19.724.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.642.086 -38.009.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.455.260 -5.569.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.455.260 -5.569.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.221.799 -13.488.355
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.221.799 -13.488.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
148.175 566.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.073.465 -6.331.710
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.998 -65.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.111.081 -8.250.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-594.172 -197.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.048.553 -1.545.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.713.266 209.350
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.713.266 209.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.761.819 -1.754.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.761.819 -1.754.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.649.172 -1.721.386
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.550.000 125.083.543
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 382.550.000 125.083.543
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-277.086.741 -114.669.870
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -277.086.741 -114.669.870
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -2.369.567 -991.036
Ödenen Faiz
5.1 -21.444.520 -11.144.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.819.903 -18.111.857
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.054.699 -54.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.765.204 -18.166.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.337.199 59.295.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.102.403 41.129.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.012.727 12.653.351
Ticari Alacaklar
438.265.885 333.567.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.13.1 1.097 1.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 438.264.788 333.565.695
Diğer Alacaklar
277.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
277.163
Türev Araçlar
1.762.165
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
17 1.762.165
Stoklar
6 290.280.846 168.713.135
Peşin Ödenmiş Giderler
13.346.036 4.245.394
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.346.036 4.245.394
Diğer Dönen Varlıklar
4.019.148 967.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 4.019.148 967.220
ARA TOPLAM
768.201.805 521.908.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
768.201.805 521.908.731
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
419.574 241.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
419.574 241.321
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.715.000 12.715.000
Maddi Duran Varlıklar
9 21.933.771 16.552.340
Arazi ve Arsalar
7.686.036 7.686.036
Binalar
839.607 871.749
Tesis, Makine ve Cihazlar
145.290 186.228
Taşıtlar
4.340.172 2.314.501
Mobilya ve Demirbaşlar
4.025.566 3.019.740
Özel Maliyetler
4.897.100 2.474.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.741.074 4.645.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.376 62.382
Bilgisayar Yazılımları
70.376 62.382
Peşin Ödenmiş Giderler
1.112.656 369.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.112.656 369.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
611.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.604.162 34.585.331
TOPLAM VARLIKLAR
810.805.967 556.494.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
248.377.813 123.977.959
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
248.377.813 123.977.959
Banka Kredileri
5.1 246.498.811 123.459.154
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 1.879.002 518.805
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.420.504 23.941.326
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.420.504 23.941.326
Banka Kredileri
5.1 16.464.184 23.334.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 956.320 607.268
Ticari Borçlar
210.746.415 152.291.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.13.1 161.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 210.746.415 152.129.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.570.569 336.313
Diğer Borçlar
410.632 347.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.13.1 123.590 154.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
287.042 193.434
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
206.462 58.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
206.462 58.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.177.786 13.156.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.868.542 3.214.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.164.634 387.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.703.908 2.827.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
357.142 1.998.363
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
357.142 1.998.363
ARA TOPLAM
496.135.865 319.321.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.135.865 319.321.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.814.343 16.411.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.814.343 16.411.960
Banka Kredileri
5.1 8.075.175 12.655.253
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 3.739.168 3.756.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.910.238 1.191.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.910.238 1.191.616
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.528.068 3.711.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.252.649 21.314.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
511.388.514 340.636.732
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.334.138 215.803.988
Ödenmiş Sermaye
12 80.000.000 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.633.883 4.035.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.633.883 4.035.590
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.690.231 4.690.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.056.348 -654.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.548.017 -493.318
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.548.017 -493.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.871.083 5.871.083
Yasal Yedekler
12 5.871.083 5.871.083
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 126.390.633 37.838.490
Net Dönem Karı veya Zararı
84.986.556 88.552.143
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 83.315 53.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.417.453 215.857.330
TOPLAM KAYNAKLAR
810.805.967 556.494.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 998.897.541 427.005.753 495.616.366 208.457.208
Satışların Maliyeti
14 -848.728.010 -364.793.950 -431.435.808 -180.404.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.169.531 62.211.803 64.180.558 28.052.826
BRÜT KAR (ZARAR)
150.169.531 62.211.803 64.180.558 28.052.826
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.539.569 -4.518.353 -4.573.563 -2.744.589
Pazarlama Giderleri
15 -19.093.384 -10.378.832 -10.185.741 -5.426.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
915.771 221.756 899.764 34.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-411.706 -35.256 -184.607 -22.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.040.643 47.501.118 50.136.411 19.894.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.503.039 365.430 1.796.321 128.749
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
4 -11.284 -170 -3.352 -170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.532.398 47.866.378 51.929.380 20.023.541
Finansman Gelirleri
16 8.892.473 4.671.404 5.842.917 2.875.706
Finansman Giderleri
16 -24.480.593 -13.754.810 -11.384.246 -6.880.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.944.278 38.782.972 46.388.051 16.018.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.927.749 -9.467.802 -11.057.786 -4.845.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.010.654 -8.203.524 -10.217.719 -4.607.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.082.905 -1.264.278 -840.067 -238.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.016.529 29.315.170 35.330.265 11.172.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.016.529 29.315.170 35.330.265 11.172.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.973 25.099 -15.211 18.501
Ana Ortaklık Payları
84.986.556 29.290.071 35.345.476 11.154.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-401.707 -432.365 -227.505 -36.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-502.134 -540.457 -284.381 -45.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.427 108.092 56.876 9.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100.427 108.092 56.876 9.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.054.699 -54.187 -1.202.153 4.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.054.699 -54.187 -1.202.153 4.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.456.406 -486.552 -1.429.658 -31.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.560.123 28.828.618 33.900.607 11.141.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.973 25.099 -15.211 18.501
Ana Ortaklık Payları
83.530.150 28.803.519 33.915.818 11.122.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061698


BIST

Canlı Borsa
4.960 17:59
Değişim :  1,49% |  72,89
Önceki Kapanış :  4.887  
En Yüksek
5.007
En Düşük
4.929
Açılış: 4.929
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.908 -0,41  
Nasdaq CCO 12.935 -0,63  
Xetra DAX DAX 15.664 -1,54  
IPC MXX 52.736 -1,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.205 0,00  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--683--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(01.06.2023 18:47:57-01.06.2023 18:47:57)