ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

08.11.2017 11:22
Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Ülker’in operasyonel marjları beklenenden daha iyi
Ülker 3Ç17’de 64 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam yıllık bazda
%17 gibi bir artışa işaret ederken tahminleri de aştı. Tahminlerden
sapmanın genelde operasyonel marjlardan kaynaklandığı görülüyor. Satış
rakamı 1 milyar TL olurken beklentileri hafif aştı. Satışlar yıllık
bazda da genelde hacim tarafındaki güçlü performans ile %20 yükseldi.
Özellikle FAVÖK marjının %13,5 olarak gerçekleşerek tahminlerin 60-70
baz puan üzerinde kaldığı görülüyor. Geçen yıla göre de 50 baz puanlık
bir iyileşme gözlemleniyor. Bu gelişimin ana unsuru ise özellikle yurt
dışı tarafta yakalanan brüt marjlar oldu. Bu VAFÖK marjı sayesinde
FAVÖK yıllık bazda %25 artmış oldu. Beklentilerden iyi gerçekleşen
operasyonel marjların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratmasını
bekliyoruz.

Trakya Cam’dan güçlü net kar performansı

Trakya Cam 3Ç17’de 134 milyonTL’lik beklentilerin %20 üstünde 161
milyon TL net kar açıkladı. Yurtiçinde artan satış hacmi, Avrupa ve
Rusya operasyonlarından gelen yüksek katkı ve İtalyan Sangalli’nin
satın alımının olumlu etkisi sayesinde geçen seneye kıyasla %44 artan
ciro beklentileri ile uyumlu. Beklenenden düşük gelen faaliyet
giderleri sayesinde %3 yüksek kaydedilen FAVÖK ve faaliyet dışı
finansal gelirler net kar performansındaki olumlu tabloyu açıklamakta.
Ancak son 2 ayda %14 relatif getiri sağlayan hisse için memnuniyet
verici sonuçların etkisi kısa vadede sınırlı kalabilir. (Kaynak: Deniz
Yatırım Araştırma, KAP)

Soda Sanayi’de beklentilerden iyi operasyonel performans

Soda Sanayi 3Ç17’de 139 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa
beklentilerinin %10 üzerinde olan net kar rakamındaki olumlu sapmanın
esas nedeni güçlü ¬/$ ve buhar kazanındaki yakıt tasarrufundaki yüksek
verim nedeniyle beklentilerden iyi gelen FAVÖK marjı açıklayabilir.
Lira’nın geçen seneye kıyasla döviz sepetine kıyasla yaklaşık %20
değer kaybetmesine rağmen düşen soda külü ve krom kimyasalları
fiyatları nedeniyle yıllık bazda satışlar %16 FAVÖK ise ancak %11
artmış olsa da, liradaki mevcut zayıf seyrin dördüncü çeyrek
sonuçlarında yaratabileceği ilave pozitif sürpriz ihtimali nedeniyle
sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratabileceğini söyleyebiliriz.
(Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma, KAP)

Anadolu Cam’da net kar beklentilerin hayli üstünde

Anadolu Cam 3Ç17’de 56 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam 29
milyon TL’lik piyasa beklentilerinin neredeyse iki katı. Ancak
beklentilere kıyasla FAVÖK rakamında görülen sınırlı pozitif sapmayı
göz önüne aldığımızda, net kar performansındaki olumlu tablo daha çok
faaliyet dışı faktörler olan finansal ve ertelenmiş vergi gelirler ile
açıklanabilir. Yine de fiyat artışlarına kıyasla sınırlı ölçüde
yükselen maliyetler neticesinde FAVÖK marjında gözlenen olumlu seyir
ve güçlü kar performansı hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratabiir.
(Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma, KAP)

Tukaş’ın 3Ç17 rakamları heyecan yaratmadı

Tukaş 3Ç17’de 4 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam yıllık bazda
%51 oranında bir daralmaya işaret ediyor. Daralmanın daha ziyade
finansal borçlardan kaynaklı döviz açık pozisyonundan kaynaklandığı
görülüyor. Operasyonel performans olarak ise yıllık değişimler sınırlı
kaldı. Satışlar %9 büyürken FAVÖK büyümesi ise %7 oldu. FAVÖK marjı
ise geçtiğimiz yıla göre sınırlı ölçüde daraldı. Sonuçları fazla
heyecan verici bulmadığımız için hisse üzerinde olumlu bir etki
yaratmasını beklemiyoruz.

Kerevitaş’ın operasyonel marjlarında olumlu gelişmeler var

Kerevitaş 3Ç17’de 15 milyon net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl
üçüncü çeyrekteki net zarar 13 milyon TL idi. Net zarar artış gösterse
de operasyonel performanstaki başarılı seyir dikkat çekiyor. Satışlar
yıllık bazda %39 büyüdü. Burada özellikle ilk yarı gözlenen büyümenin
devam ettiğini görüyoruz. Satışlardaki büyümenin marjlarda da
yansımasını görüyoruz. Özellikle brüt kar marjındaki yıllık bazda 3
puanlık iyileşmeyi olumlu karşılıyoruz. Ana olarak bu marj
iyileşmesinden kaynaklı olarak FAVÖK marjı da 3Ç16’da %6,9 iken
3Ç17’de %11,5’a yükseldi. Böylece FAVÖK yıllık bazda %151 büyüdü.
3Ç17’deki güçlü operasyonel performansın hisseye olumlu yansımasını
bekliyoruz.

Kron Telekom’un 3Ç17 performansı zayıf

Kron Telekom 3Ç17’de 1 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam
3Ç16’da 2 milyon TL idi. 3Ç17’de operasyonel performanstaki zayıflama
göze çarpıyor. Satışlar yıllık bazda %22 gerilerken, VAFÖK marjı da
3Ç16’da %53,6 iken 3Ç17’de %26,1’e geriledi. Bu da FAVÖK rakamında
yıllık bazda %62’lik bir daralmaya işaret ediyor.
3Ç17 sonuçlarını hisse için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Penguen Gıda’nın 3Ç17 yıllık satış büyümesi tatminkar, marjlarda
ise daralma var

Penguen Gıda 3Ç17’de 1 milyon TL net zarar açıkladı. Bu durum daha
ziyade operasyonel olmayan kalemlerden kaynaklanırken özellikle satış
büyümesini tatminkar bulduk. Satışlar yıllık bazda %39 büyüdü ve 57
milyon TL oldu. Öte yandan FAVÖK marjı ise yıllık olarak 1 puan
geriledi ve yıllık bazdaki büyüme %20 oranında kaldı. Böylece satış
büyümesi marjlardaki daralmanın olumsuz etkisini gidermiş oldu.
Genel itibariyle 3Ç17 sonuçlarının dengeli operasyonel görüntü
nedeniyle hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Cirosunu yıllık bazda neredeyse ikiye katlayan Yataş’ın 3Ç17
sonuçları beklentilerin üzerinde geldi.

KDV indiriminin Eylül sonu itibariyle bitecek olması nedeniyle
talep artışından faydalanan Yataş’ın cirosu, düşük bazın da desteği
ile, 3Ç17’de yıllık bazda %86 artış ile 245 mln TL’ye ulaşırken son
dönemde yakaladığı operasyonel karlılığındaki iyileşmenin etkisiyle
FAVÖK marjı 3Ç16’da %12.5 iken 3Ç17’de %19.4’e yükseldi ve 47 mln TL
olarak gerçekleşen FAVÖK, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %189
yükseliş kaydetmiş oldu. Şirket’in 3Ç17 cirosu beklentilerin %13
üzerinde gerçekleşirken, operasyonel karlılığın da piyasa öngörüsünü
aşması sayesinde, FAVÖK 29 mln TL olan konsensusun %64 üzerinde gelmiş
oldu. Operasyonel karın artışına bağlı olarak 3Ç16’daki 5 mln TL olan
net kar 3Ç17’de 30 mln TL’ye yükseldi ve 16 mln TL olan piyasa
beklentisini aşmış oldu. 3Ç17 sonuçları tepeden aşağı piyasa
beklentilerini aştığı için, hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını
bekliyoruz. Ancak, son 3 aylık dönemde %104 getiri ile piyasanın %97
üzerinde performans gösteren ve son 4 çeyreklik verilere göre 8.4
FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gören hissede yükselişin orta vadede
sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. (Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma,
KAP)

Selçuk Ecza Deposu’nun 3Ç17 sonuçları beklentileri karşılayamadı

Selçuk Ecza’nın 3Ç17 cirosu geçtiğimiz yıla göre %28 artış
göstermesine rağmen, operasyonel karlılığın yılın ilk yarısında
yakaladığı toparlama trendinden çıkarak yeniden düşmesi nedeniyle 62
mln TL gelen FAVÖK, geçtiğimiz yıla göre %15 düşmüş oldu. Piyasa
beklentisiyle karşılaştırıldığında, ciro öngörüleri %7 aşarken,
operasyonel karlılıktaki düşüş beklentilerin üzerinde gelmesiyle
piyasa tahmini olan 82 mln TL FAVÖK’ün altında kalmış oldu. Buna bağlı
olarak, 50 mln TL olan net kar da 83 mln TL piyasa beklentisinin
oldukça altında kaldı. Son dönemde karlılığındaki toparlama trendini
bozarak beklentileri karşılayamayan sonuçların hisse üzerinde olumsuz
bir etki yapabileceğini düşünüyoruz. (Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma,
KAP)

Data Gate’in 3Ç17 operasyonel performansında çeyreksel bazda bir
miktar düşüş yaşandı

Şirket’in 3Ç17 cirosundaki bir önceki çeyreğe göre %22’lik düşüş
nedeniyle FAVÖK’ü %17 gerileyerek 8 mln TL olarak gerçekleşti. Yıllık
bazda ise %11 ciro artışı ve karlılıktaki bir miktar iyileşmeye bağlı
olarak FAVÖK’ü %40 artış kaydetti. Net kar da buna paralel olarak %61
yükselerek 7 mln TL’ye ulaştı (çeyreksel bazda %2 artış). Sonuçların
hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. (Kaynak: Deniz Yatırım
Araştırma, KAP)

Indeks Bilgisayar’ın 3Ç17 sonuçları çeyreksel olarak yatay,
geçtiğimiz yıla göre ise güçlü artış gösterdi

Indeks’in 3Ç17 cirosu 1.03 mlr TL ile bir önceki çeyreğe göre
sadece %1 yukarı gelirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %34’lük
bir artış göstermiş oldu. FAVÖK de benzer şekilde çeyreksel olarak %2,
yıllık bazda ise %27 artış ile 24 mln TL olarak gerçekleşmiş oldu. Net
kar ise finansal giderlerin bir miktar gerilemesi sayesinde bir önceki
çeyreğe göre %16 artış ile 12 mln TL’ye ulaştı. Sonuçların hisse
üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. (Kaynak: Deniz Yatırım
Araştırma, KAP)

Borusan Boru’nun 3Ç17 net karı ciro düşüşüne ve ertlenmiş vergi
geliri olmamasına bağlı olarak çeyreksel bazda düşmüş oldu

Borusan Boru’nun 699 mln TL olan 3Ç17 cirosu bir önceki çeyreğe
göre %10 azalış, geçtiğimiz yıla göre ise doların TL karşısındaki
değer kazanımı ve yeni proje alımları sayesinde %62 artışa işaret
etmektedir. Çeyreksel bazda operasyonel karlılıkta çok büyük
değişiklik olmaması nedeniyle FAVÖK ciroya paralel %12 azalarak 107
mln TL’ye geriledi. Diğer taraftan FAVÖK yıllık bazda ise %79 artış
kaydetmiş oldu. Operasyonel karda bir önceki çeyreğe göre bir miktar
gerileme ve 2Ç17’deki 11 mln TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 1 mln
TL’ye düşmesi nedeniyle 102 mln TL’den 65 mln TL’ye düştü (3Ç16’da 22
mln TL). Sonuçlar hisse üzerinde hafif olumsuz etki yapabilir.
(Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma, KAP)

Parsan’ın 3Ç17 net karı vergi gideri artışı nedeniyle çeyreksel
bazda düşüş gösterdi

Parsan’ın üçüncü çeyreklerdeki zayıf sezonsallığa rağmen cirosu 74
mln TL ile bir önceki çeyrekle yatay gelirken (yıllık bazda %40
artış), opersyonel karlılığındaki hafif gerileme nedeniyle FAVÖK %15
düşerek 16 mln TL olarak gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz yılın aynı
dönemiyle karşılaştırıldığında FAVÖK yaklaşık 3 kat artış
kaydetmiştir. 3 mln TL gelen net kar ise, bir önceki çeyrekteki 10 mln
TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 3 mln TL ertelenmiş vergi giderine
dönmesi nedeniyle 2Ç17’deki 14 mln TL’ye göre düşüş göstermiştir.
Geçtiğimiz yıla göre ise, operasyonel karın artışına bağlı olarak
3Ç16’daki 9 mln TL net zarara göre oldukça iyi bir artış gösteriyor.
Sonuçların hisse üzerinde bir miktar olumsuz etki yapabileceğini
düşünüyoruz. (Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma, KAP)

Bursa Çimento’nun satışları 3Ç17’de artarken operasyonel
performansta toparlanma olmadı

Bursa Çimento’nun 3. çeyrekte satışları geçen yılın aynı çeyreğine
göre %46 büyüyerek 237 mln TL oldu. Şirketin %57.74’üne sahip olduğu
Çemtaş Çelik’in 109 mln TL olarak açıklanan satışlarındaki yıllık
bazda %59 artışın bu büyümeye olan katkısının yanında, çimento ve
beton aktivitelerinden gelen satışları da %36 arttı. Şirketin yılın
ilk 9 ayında %14.9 olarak gerçekleşen FAVÖK marjında ise hem yıllık
hem de çeyreklik bazda bir miktar bozulma görüyoruz. Net karlılık bir
önceki çeyreke göre bir miktar artmış olsa da geçen yılın karlılığına
göre yaklaşık 4 puan aşağıda.
Yükselmeye başlayan çelik ve çimento fiyatlarının satışlardaki
olumlu etkisini karlılığa yansıtamayan şirketin açıkladığı sonuçlar
hisse üzerinde pek bir olumlu etki yaratmayabilir. (Kaynak: Deniz
Yatırım Araştırma, KAP)"

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_08.11.2017-1723.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.398 -0,33  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--694--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(29.06.2022 06:19:39-29.06.2022 06:19:40)