ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

05.12.2017 08:51
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"SABAH STRATEJİSİ"
Enflasyondaki bekleyiş, dün nihayet sona erdi: Hem üretici hem de
tüketici enflasyonu zirveye ulaştı. Hizmet enflasyonunun 2016 yılı
Ekim ayından beri geçen 13 aylık sürenin sonunda düşüş göstermesiyle
çekirdek enflasyon beklentilerin altında artış kaydetti. Üretici
fiyatlarındaki değişim yıllık artış hızını düşürmeye yetmese de
üretici enflasyonu yıllık %17,3 oranında yatay kaldı. Bundan sonra
artık üretici enflasyonundaki düşüş beraberinde tüketici enflasyonunda
dez-enflasyonu getirecek.
TSİ 10:00'da merkez bankası, kendi enflasyon değerlendirmesini
kamuoyu ile paylaşacak. Para politikası anlamında daha sıkı bir merkez
bankası beklenebilir. Mart ayına gelindiğinde politika faizi ve
enflasyon arasındaki makas belirginleşecek. Geleceğe dönük (ex-ante)
reel faiz, Türk Lirası'nda pozitif tepki buluyor. Kotasyonlar bu sabah
3,87 seviyesinden geçiyorlar.
Dün Otomotiv Distribütörleri Derneği, Kasım ayı satış verilerini
açıkladı. Yerli üretim satışlar 20.556 adede yükselirken ithal araba
satışları 55.400 adede yükseldi. Satışlardaki artış iç talebin ılımlı
seyrini koruduğunu göstermekte. Yıllık bazda ortaya çıkan negatif
değer aldatıcı. Çünkü geçtiğimiz sene vergi oranlarında değişim
beklentisiyle talep öne kaymıştı. Aralık ayında görmeye alıştığımız
klasik yıl sonu satış artışının önemli bölümü Kasım ayında
gerçekleşmişti.
TSİ 13:00'de Avrupa'da perakende satışlar açıklanacak. İç
talepteki ılıman seyri dış talepteki canlılıkla birlikte
değerlendirmek gerekiyor. Avrupa'da üretim ve tüketim koşulları güçlü
seyrediyorlar. Bugünkü veride ise düzeltme nedeniyle negatif değer
görebiliriz. Günün küresel verisi öğleden sonra TSİ 17:45'de ABD'de
açıklanacak hizmet ISM (PMI karşılığı). ABD'de ekonomi canlı ve
bugünkü veri de canlılığı teyit edecektir. ISM öncesinde TSİ 16:30'da
dış ticaret verisini gözlemleyeceğiz. Merkez bankaları tarafında
Polonya'yı izleyeceğiz. Doğu Avrupa ülkelerinde Macaristan hariç
enflasyon artış eğiliminde. Çekya, faiz arttırımlarına başladı.
Romanya'nın Çekya'yı takip etmesi bekleniyor. Polonya'nın da 2018
yılının sonuna doğru faiz arttırması mümkün. Şimdilik, faizlerin %1,50
oranında sabit tutulması bekleniyor.

S&P500, vadeli işlemlerde %0,11 oranında değer kazanıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Şirket'in 1 Ağustos - 31 Ekim
dönemine ait 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %31 oranında artarak 44,5mn TL olmuştur. Satış
gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,6
oranında artarak 512,6mn TL'ye yükselen Şirket'in, brüt kar ise aynı
dönemler itibariyle %33 oranında artarak 265,3mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt ve kar marjları ise sırasıyla %51 ve
%9 gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim
göstermemişlerdir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte, Şirket'in 1
Şubat - 31 Ekim 2017 dönemine ait dokuz aylık ana ortaklık net dönem
karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak
78,6mn TL'ye yükselmiştir.
Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 2 Aralık 2017 tarihli ve
30258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına
istinaden Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) tarafından
"Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel
Şirketlerden Elektrik Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"
hakkında değişiklik yapılmış, TETAŞ'ın elektrik enerjisi teminine
ilişkin usul ve esaslar revize edilerek belirlenmiştir. 2018 yılı
itibarı ile 7 yıl boyunca yerli kömürden veya yerli kömür ile ithal
kömür karışımından elektrik üreten santrallerden temin edilecek toplam
enerji miktarı, kararnamede belirtilen fiyat ve tedarik formülü ile
hesaplanacaktır. Alım miktarı hesaplamasında enerji üretiminde
kullanılan yerli kömür miktarı belirleyici etmen olmuştur. Buna
istinaden %100 yerli kömür ile elektrik enerjisi üreten Bolu Göynük
Termik Santralinden bu karar kapsamında enerji alımı yapılacaktır.
Kararnamede alım fiyatı 2016 ve 2017 için belirlenmiş olan 185TL/MWsa
tutarından 2018 birinci çeyreği için 201,35 TL/MWsa'e yükselmiş olup,
2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 2024 yılının sonuna kadar her
çeyrek, kararnamede belirtilen formül kapsamında TEFE ve ÜFE fiyat
endeksleri kullanılarak revize edilecektir. 2017 yılı fiyatına göre
%8,8 artış ile başlayan satın alma fiyatının TEFE ve ÜFE endeksleri
ile 7 sene boyunca revize edilecek olması, yerli kömürden elektrik
üretimi yapan firmaların desteklenmesi ve yeni yatırımların teşvik
edilmesi açısından pozitif bir katkıdır.
Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr): 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren
geçerli olacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi için Şirketin üyesi
olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal
İş Sendikası arasında 6 Ekim 2017 tarihinde başlayan görüşme sürecinde
bazı maddeler üzerinde kanunda belirlenen süre içerisinde anlaşma
sağlanamadığından ötürü "uyuşmazlık tutanağı" imzalanarak arabuluculuk
sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam
edilmektedir.
Migros (MGROS, Nötr): Şirket ile Carrefoursa Carrefour Sabancı
Ticaret Merkezi A.Ş. ("Satıcı") arasında Satıcı tarafından
işletilmekte olan toplam 11 adet mağazanın Satıcının devir hakkını
haiz olduğu 8 adedinin alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri
yoluyla ve bununla birlikte Satıcının devir hakkını haiz olmadığı 3
adet mağazanın ise, maliklerin onayının alınması koşuluyla alt
kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla toplam 6,6mn TL
bedel karşılığında Şirkete devri amacıyla 04.12.2017 tarihinde Ticari
İşletme Devri Sözleşmesi akdedilmiş olup Sözleşme kapsamında gerekli
hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin
başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde
iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri
Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Düzce ili Akçakoca ilçesinde kurulması
planlanan Kumpınar Termik Santral Projesi'ne (1.220 MW) ilişkin
önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK'ya yapılan başvuru uygun
bulunmuş olup söz konusu süreç sonlandırılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 Kasım ayı
yurtiçi perakende satış rakamlarını açıkladı. Buna göre otomobil ve
hafif ticari araç yurtiçi satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
sırasıyla %20,7 ve %6,1 oranlarında azalmış ve toplam hafif araç
satışı 100.859 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte geçen yılın
aynı döneminde kaydedilen yüksek artışın oluşturduğu baz önemli etken
olmuştur. (Geçen yılın Kasım ayında ÖTV artışı beklentisi ile talep
öne çekilmişti)
Vergi Kanunu: Bazı vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazete yayınlanmıştır. Kanun
motorlu taşıtlar vergisi değişiklikleri, GSM şirketleri vergilendirme
değişiklikleri, veraset ve intikal vergisi değişikliklerini de
içermektedir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Finansbank (FINBN, Nötr): Tasfiye hesaplarına intikal etmiş toplam
400mn TL alacak 10,8mn TL bedel ile satılmıştır.
Diğer yandan Banka, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere
uluslararası piyasalardan iki farklı dilim halinde toplamda 775mn
USD'lik sendikasyon kredisi sağladı. 33 bankanın katılımıyla
gerçekleştirilen sendikasyon kredisi, 182mn USD ve 503,2mn EUR'luk iki
ayrı dilimden oluşuyor. Vadesi 367 gün olan sendikasyon kredisinin
maliyeti, USD kısmı için Libor+%1,35 ve avro kısmı için Euribor+ %1,25
olarak belirlendi.
Gersan Elektrik (GEREL, Pozitif): Şirket ile Tesla Motors
Netherlands B.V. ("Tesla") arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi
imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile Şirket arasında,
AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili
olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır. Tesla, bu
amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve
operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.
Kütahya Porselen (KUTPO, Nötr): Şirket Antalya'da bulunan Kütahya
Porselen Antalya Showroom Plaza Şubesi'nin gereken lüzum üzerine
kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Tukaş Gıda (TUKAS, Pozitif): Balıkesir'de bulunan fabrikada
maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğinde, maliyeti
10mn TL olacağı tahmin edilen makine yatırımların yapılmasına Akhisar
Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde
yapılacak toplam 79mn TL yatırıma ek olarak Şirkete sonradan tahsis
edilen 51,5bin m2 arsanın üzerine zeytin, konserve ve turşu üretimine
yönelik depolama ve paketleme tesisi kurulmasına, maliyeti 21mn TL
tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına
karar vermiştir. Böylece yeni yapılacak Akhisar Fabrika için toplam
yatırım tutarı 100mn TL'ye yükselmiş ve Manyas Fabrikasına yapılacak
10mn TL yatırımla beraber toplam yatırım tutarı 110mn TL olacaktır."
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--755--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(22.09.2023 23:57:22-22.09.2023 23:57:22)