ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

18.08.2017 08:49
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftanın son işlem gününe zayıf risk iştahı ile uyanarak
başlıyoruz. Katalizörler: İspanya'daki terör saldırısı ve Trump'ın
ekonomi yönetiminde değişiklikler gerçekleşebileceğine ilişkin haber
akışı. S&P500, dün %1,5 oranında değer kaybettikten sonra vadeli
işlemlerde normal bir tepki ile %0,14 oranında değer kazanıyor. Dolar
/ TL kotasyonları 3,5270 seviyesinden geçiyorlar. Yoğun geçen üç
haftalık sürecin sonunda bugün veri takvimi neredeyse boş. Açıklanacak
sınırlı sayıdaki verinin piyasa fiyatlaması üzerindeki etkinliği
düşük. Sabahtan TSİ 9:00'da Almanya'da üretici fiyat endeksi (ÜFE)
açıklanacak. Çin'de üretici fiyatlarının istikrar kazanıp yatay
seyretmeye başlamasıyla küresel çapta benzer eğilimle karşılaşmaktayız
(Şekil 1). Mayıs ayından beri Çin'de yıllık ÜFE enflasyonu %5,5
oranında sabit kaldı. Türkiye'de Temmuz ayında ÜFE enflasyonu tarihi
ortalaması (%0,78) ile uyumlu şekilde %0,72 oranında artış kaydetti.
Bugün Almanya'da ÜFE'nin sabit kalması bekleniyor. Üretici
fiyatlarının istikrarlı seyri iki anlamda yorumlanabilir: 1)Şirketler,
kar marjlarını koruyarak üretim ve yatırımları sürdürebiliyorlar. 2)
Talep koşulları üretimin sürmesini sağlayacak kadar canlı.
TSİ 11:00'de Avrupa Merkez Bankası (ECB), para birliğinin ödemeler
dengesi tablosunu açıklayacak. Öğleden sonra TSİ 17:00'de ABD'de
Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven anketi izlenecek. Bölgesel
FED anketlerindeki gibi, Michigan Üniversitesi'nin anketinde de
enflasyona yönelik eğilimler piyasa için daha fazla bilgi
sağlayacaktır.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Aksa Enerji 2017 yılının ikinci
çeyreğinde 4,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiş ve piyasa beklentisi
olan 50mn TL'lik karın aksi yönde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan bir
önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 21mn TL'lik ana ortaklık
zararına göre Şirket zararını düşürmüştür. Satış gelirleri ikinci
çeyrekte %51,8 oranında artan Şirket'in brüt karı ise, satış
maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle %27,9 oranında azalarak
52mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten operasyonel giderler de
7,9mn TL'den 18,2mn TL'ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı da %42,4
oranında daralarak 35,3mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan Şirket,
2Ç2016'daki 2,3mn TL'lik yatırım faaliyetlerinden giderlere karşın
2Ç2017'de 57,2mn TL gelir kaydetmiş ve buna bağlı olarak finansman
öncesi faaliyet karı 92,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre
%56 oranında artmıştır. Finansman tarafında ise finansman gideri
73,4mn TL'den 91,5mn TL'ye yükselmiş ve kaydedilen vergi gelirinin de
katkısıyla dönem karı 4,6mn TL olmuştur. Bu kardan kontrol gücü
olmayan paylara 9,3mn TL ayrılması sonrası Şirket'in 4,6mn TL ana
ortaklık net dönem zararı oluşmuştur. İkinci çeyrekteki zarar
rakamıyla birlikte Şirket'in ilk yarı ana ortaklık net dönem zararı
87,8mn TL'ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde zarar 10,3mn TL
idi.
Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam'ın 2Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı 71mn TL olmuştur. Beklenti 50mn TL yönündeydi.
Geçen yılın ilk çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık satış
karının 77,6mn TL'lik desteğiyle 129,3mn TL ana ortaklık karı elde
edilmişti. Şirket'in brüt karı 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %25,3 oranında artarak 145,8mn TL'ye ulaşmasına karşın
yukarıda belirttiğimiz gibi yatırım faaliyetlerindeki gelirlerin yanı
sıra 2Ç2016'da kaydedilen 26,1mn TL'lik finansman gelirine karşın
2Ç2017'de 43,7mn TL finansman gideri kaydedilmesi karı baskılamıştır.
Diğer yandan, şirket 31,8mn TL'lik iş ortaklığı satış karına bağlı
olarak yatırım faaliyetlerinden net 27,7mn TL gelir kaydetmiş ve bu
durum karı desteklemiştir. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında
Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 111,7mn TL ile
bir önceki yılın aynı dönemindeki 382,7mn TL ana ortaklık karının
altında kalmıştır.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı 41,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 41,6mn TL'ye
paralel gerçekleşmiş ve nötr bir görüntü çizmiştir. Geçen sene aynı
dönemde net kar 65,8mn TL idi. Şirketin karının azalmasının temel
sebebi finansman giderlerindeki artış ve özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımların karlarından paylardaki gerilemedir. Doğuş
Otomotiv'in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine
göre %0,74 oranında artarak 3.130,4mn TL'ye yükselirken, satışların
maliyeti de %0,72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt
kar %0,9 artarak 305,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
değişmeyerek %9,7'yi göstermiştir. Doğuş Otomotiv'in operasyonel
giderleri aynı dönemde %0,7 oranında azalmış ve 207,4mn TL olmuştur.
Diğer faaliyetlerden de 3,9mn TL gider kaydedilmesinin ardından
faaliyet karı 93,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet
karı 94,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 12mn TL gelir kaydeden
şirketin (2Ç2016'da 11,2mn TL idi) finansman öncesi karı 131mn TL
olmuştur. Finansman tarafında 86,8mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm
bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 44,2mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 41,7mn TL olmuştur. Ana ortaklığın
payına düşen net kar ise 41,5mn TL'dir. İkinci çeyrek kar rakamı
sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %38,3 oranında azalarak 69,7mn TL'ye
gerilemiştir.
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Holding'in 2017 yılı 2.
çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%54,4 oranında artarak 1.417,1mn TL'ye piyasa beklentisi olan 1.251mn
TL'yi de aşarak iyi bir görüntü sergilemiştir. İkinci çeyrek kar
rakamıyla birlikte Holding'in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı
2.541,6mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,2
oranında artış kaydetmiştir.
Netaş (NETAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem
karı geçe seneye göre %21,8 artarak 6,6mn TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi ciro artışı
ve ertelenmiş vergi geliridir. Netaş'ın satış gelirleri 2. çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,9 oranında artarak 325,4mn
TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de %32,5 oranında artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %18,8 artarak 34,9mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan düşüşle %10,7'yi
göstermiştir. Netaş'ın operasyonel giderleri aynı dönemde %26,1
oranında artmış ve 21,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn
TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 15,1mn TL olmuştur.
Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 12,4mn TL idi. Yatırım
faaliyetlerinden 234bin TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi
karı 15,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında 14mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,3mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, 5,3mn TL'lik vergi geliri sebebiyle,
net dönem karı da 6,6mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı
sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %102 oranında artarak 7,4mn TL'ye
yükselmiştir.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Nötr): Sabancı Holding'in 2017
yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %10,9 oranında artarak 790,24mn TL'ye yükselmiş ve hem
bizim beklentimiz olan 788mn TL'ye, hem de piyasa beklentisi olan
784mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla
birlikte Holding'in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 1.459,6mn
TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9'luk artış
kaydetmiştir.
Soda Sanayi (SODA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3
oranında artarak 115,8mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 114mn TL
yönündeydi. Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %20,1
oranında artarak 172,3mn TL olmuştur. Döviz fazlası bulunan Şirket'in
kurdaki stabil görüntüye istinaden net finansal gelirleri 16,6mn TL
azalmıştır. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında
Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %43,4 oranında artarak 283,6mn TL olmuştur.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam'ın 2Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı 147,4mn TL olmuştur. Beklenti 115mn TL
yönündeydi. Geçen yılın ilk çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık
satışından elde ettiği gelirle 321,3mn TL ana ortaklık karı
açıklanmıştı. Şirket'in brüt karı 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %66 oranında artarak 352mn TL'ye ulaşmasına karşın
genel yönetim ve pazarlama giderindeki toplam 47,3mn TL'lik artış ve
yatırım faaliyetlerindeki gelirlerin 285,8mn TL düşmesi karı
baskılamıştır. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde satılmaya hazır
finansal varlık satışından 284,2mn TL gelir elde etmişti. Diğer
yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk
yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,1
oranında azalarak 262,2mn TL olmuştur.
Kront Telekom (KRONT, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4
oranında azalarak 245bin TL'ye gerilemiştir. Kardaki gerilemenin
sebebi esas faaliyetlerden 795bin TL'lik diğer gider yazılması
olmuştur. Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %85,3
oranında artarak 3,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı 216bin TL, vergi
öncesi zarar 116bin TL'yi göstermiştir. 361bin TL'lik ertelenmiş vergi
geliri sonrası net kar 245bin TL'ye ulaşmıştır. Diğer yandan, ikinci
çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında
artarak 760bin TL olmuştur.
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Banka'ya vermiş olduğu
derecelendirme notunu şu şekilde teyit etmiştir Uzun Vadeli Kredi
Notu: BB- , Kredi Notu Görünümü: Durağan, Kısa Vadeli Kredi Notu ise B.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Denizbank (DENIZ): Vergi Denetim Kurulu tarafından 2012, 2013 ve
2014 yıllarına ilişkin bireysel kredi kullandırılan müşterilerden
tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda
düzenlenen inceleme raporlarına istinaden Banka adına 2012 yılı için
6,6mn TL tutarında KKDF kesintisi ve 6,9mn TL tutarında cezai faiz,
2013 yılı için 2,3mn TL tutarında KKDF kesintisi ve 2mnTL tutarında
cezai faiz, 2014 yılı için 3,8mn TL tutarında KKDF kesintisi ve 2,3mn
TL tutarında cezai faiz tahakkuk ettirilmiştir."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.408 0,86  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--953--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(28.06.2022 10:04:54-28.06.2022 10:04:55)