ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

07.03.2017 08:51
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Küresel piyasalar bekleme moduna geçmiş durumdalar. Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam öncesinde dün ABD borsaları kar
satışları ile karşılaşırken, vadeliler bu sabah yatay. Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Fed'in bu yıl üç veya dört
faiz arttırım yapacağının işaretini vermesi açısından önemli. Şu anda
Mart'ta faiz arttırım ihtimali de %96 oranında fiyatlanmış durumda ki
bu da piyasalar üzerinde bir etki yaratmamakta. Diğer yandan,
geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinin şahin konuşmalarını ve olası
yüksek enflasyon riskini önden fiyatlayan Lira varlıklar, söz konusu
gelişmeler gerçekleştikten sonra olumlu bir görüntü sergilediler. Dün
de endeks %1,47 oranında değer kazanarak Gelişmekte Olan Ülkelere
göre pozitif ayrıştı. Türk ETF'i ise %1'in üzerinde değer kazandı ki
önden fiyatlama yapıyor olabilir. Dolayısıyla, tarım dışı öncesinde
dünkü olumlu görüntü korunabilir ki teknik olarak 92.400 civarı hedef
girmiş durumda. Bir öncesinde ise Ocak 2015'te görülen 91.800 zirvesi
önemli olabilir. ası düşüşlerde ise 90.500 tepki gelebilecek seviye
olarak takip edilebilir. Olası pozitif görüntünün ivmelenip
ivmelenmeyeceği ise bugünkü hazine ihaleleri belirleyebilir. İki ve on
yıllık (ilk ihraç) tahvillere talep gelmesi, pozitif ayrışmanın
sürmesini sağlayabilir. Endeksin alıcılı bir görüntüyle güne
başlamasını bekliyoruz.
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Pozitif): BİM'in 2016 4. çeyrek net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 oranında artarak
193,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve hem bizim beklentimiz olan 180mn
TL'yi, hem de piyasa beklentisi olan 166mn TL'yi aşarak iyi bir
görüntü sergilemiştir. 4Ç2016'da satış gelirleri %15,4 oranında artan
Şirket'in brüt karı ise %18,9 oranında artarak 880,7mn TL'ye
yükselmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderler ise %22,3 oranında
yüksek artış kaydetmiş ve faaliyet karı artışını %6,7 olarak
sınırlandırmıştır. Buna ilaveten şirketin finansman gelirleri de
31,7mn TL olmuş ve 2015'in son çeyreğinde kaydedilen 11,5mn TL'lik
finansman giderinin tersi yönünde gerçekleşmiştir. Gelir artışına
paralel, 4Ç2016 vergi gideri 4Ç2015'e göre %20 artarak 48mn TL
olmuştur. Tüm bunların etkisiyle 2016 son çeyrek net dönem karı
2015'in aynı dönemine göre %36,9'luk artış kaydetmiştir. Dördüncü
çeyrek kar rakamıyla birlikte 2016 yılı net dönem karı 670,9mn TL
olarak gerçekleşmiş ve 2015'e göre %15 oranında artış kaydetmiştir.
BİM 2017 yılında 635 yeni mağaza açılığı hedeflerken, şirketin
satış geliri artış beklentisi %15-18 aralığında olup, FAVÖK marjı
beklentisi ise %4,5-%5,5 bandındadır.
Pegasus (PGSUS, Negatif): Pegasus'un 2016 4. çeyrek ana ortaklık
zararı 172,7mn TL ile piyasa beklentisi olan 131mn TL'lik zararın
üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin zararının 2015'in son çeyreğine
göre artmasının sebebi satışların maliyetindeki yüksek artıştır.
Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %12,8 oranında artan Pegasus'un brüt
zararı 110,3mn TL olmuştur. 2015'in aynı çeyreğindeki brüt zarar
34,3mn TL idi. Operasyonel giderler %43 artışla 88,9mn TL olmuş ve
olumsuz bir görüntü çizmiştir. Pegasus'un diğer faaliyet gelirleri
4Ç2015'e göre %15 artarak 98,3mn TL olmuş ve faaliyet zararını
sınırlandırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet zararı 2015 son
çeyrekteki 11mn TL'lik zararın oldukça üzerinde 101mn TL zarar olarak
gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 4Ç2015'te 3mn TL gider
kaydedilirken 4Ç2016'da 32,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Buna ek olarak
şirketin finansman giderleri 4Ç2015'teki 74mn TL'den 4Ç2016'da 132,7mn
TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, 4Ç2016 vergi geliri 2015'in aynı
dönemine göre 19,5mn TL artarak 21,7mn TL olmuştur. Tüm bunların
etkisiyle ana ortaklık zararı 2015 son çeyreğe göre 91,2mn TL artarak
172,7mn TL olmuştur. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2016 yılı
zararı 133,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki
ana ortaklık karı 113,1mn TL idi.
Pegasus ayrıca 2017 beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre
şirket 2017 yılında kapasite artışını (arz edilen koltuk km-ASK) %6-%8
aralığında öngörürken, yolcu büyümesini de %5-%7 aralığında
beklemektedir. Şirket 2017 yılında hem iç hat hem dış hat doluluk
oranlarında %1-%2 puan artış hedeflemektedir. Pegasus 2016 yılında %15
olarak gerçekleşen FAVKÖK (Faiz, Amortisman, Vergi, Kira Öncesi Kar)
marjını da %15-%16 oranında beklemektedir.
Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam'ın 2016 yılının son
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 37,6mn TL olmuştur. Beklenti
25mn TL yönündeydi. Şirket 2015 yılının son çeyreğinde 72,9mn TL zarar
açıklamıştı. Şirketin brüt karı %25 oranında artarak 4Ç2016'da 92,4mn
TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakam ile birlikte 2016 karı
456,9mn TL olmuştur. Şirket'in 2015 yılındaki net dönem karı 51,6mn TL
idi.
Diğer taraftan, Şirket 1 Haziran 2017 tarihinde hisse başına brüt
0,1126 TL (net 0,0957 TL) net karı payı ödemeyi planlamaktadır. Brüt
ödenen temettü verimliliği, şirketin son piyasa değerine göre %3,4'tür.
Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Soda Sanayii 4Ç2016'da 245,5mn TL
kar açıklamış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 368,7mn TL'lik ana
ortaklık net dönem karına göre iyi bir görüntü sergilemiştir..
Beklenti 206mn TL yönündeydi. 2016 yılının son çeyreğindeki brüt karı
da 159,8mn TL olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında
artış kaydetmiştir. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte 2016 yılı ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %33 oranında artarak
575,8mn TL'ye yükselmiştir.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam'ın 2016 yılının son
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %67 oranında artarak 94,9mn TL'ye yükselmiş ve piyasa
beklentisi olan 66mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt karlılık da
%61 oranında artarak 4Ç2016'da 288,9mn TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek
kar rakam ile birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 546,7mn
TL olmuştur. Şirket'in 2015 yılındaki ana ortaklık net dönem karı
159,3mn TL idi.
Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şişe Cam'ın 4Ç2016'daki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 oranında
artarak 283,6mn TL'ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 213mn TL'nin
üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar da %18 oranında artmış ve 2016
yılının son çeyreğinde 709,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan,
Şirket'in 2016 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %3 oranında
artarak 743,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şişe Cam ayrıca 250mn TL kar payının nakit (hisse başına 0,12195
TL brüt, 0,10365TL net), 140mn TL'nin de bedelsiz olarak 31 Mayıs 2017
tarihinden itibaren dağıtılmasını Olağan Genel Kurulu'nun onayına
sunmaya karar vermiştir.
Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): 6 Mart 2017 tarihi itibariyle
ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak USD
cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının
da değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi
için BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, SG
CIB ve Standard Chartered Bank, Banka tarafından yetkilendirilmiştir.
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirket 2016 yılı karından pay başına
0,8268 TL brüt (0,7027 TL net) kar payı dağıtımı teklifini 30
Mart'taki Genel Kurul onayına sunacak. Dünkü hisse kapanışına göre
temettü verimliliği %3,6 olarak hesaplanıyor.
Goodyear (GOODY, Nötr): Şirket 2016 yılı karından pay başına
0,0320 TL brüt (0,0272 TL net) kar payı dağıtımı teklifini 29
Mart'taki Genel Kurul onayına sunacak. Dünkü hisse kapanışına göre
temettü verimliliği %0,9 olarak hesaplanıyor.
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Şirketin %77 oranında, bağlı
ortaklıklarından Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu
Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın
29 Mart 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında
437,5mn TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım
tarihinin 4 Nisan 2017 olarak belirlenmesi teklifinin, ortakların
onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Petkim, 18 Nisan
2017 tarihinde hisse başına brüt 0,40 TL (net 0,34TL) net karı payı
ödemeyi planlamaktadır. Brüt ödenen temettü verimliliği, şirketin son
piyasa değerine göre %8,5'dir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka, 3 Mart 2017
tarihinde, dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman
ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılmak üzere, ICBC Turkey A.Ş.'nin
koordinatörlüğünde ICBC Dubai'den 250mn USD tutarında 3 yıl vadeli
kredi temin edilmesine yönelik sözleşme imzalandığını duyurmuştur.
Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirketin İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi'nde yapımını gerçekleştireceği, Vakıfbank
Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nin ana yüklenici
ihale süreci tamamlanmış olup, söz konusu işin 711mn TL + KDV bedelle
Rec Uluslararası İnşaat Yatırım San ve Tic. A.Ş.'ye yaptırılmasına
karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık Sektörü: IATA verilerine göre global hava kargo talebi
Ocak ayında %6,9 yükseldi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Şirket, Ankara ve Kocaeli'nde bulunan
toplam üç depoyu kiraya vermiştir. Buna göre Şirket, Ankara'daki
6,9bin m2'lik depolama alanından 5 senede yaklaşık KDV dahil 6,6mn TL
gelir elde edecektir. Kocaeli'ndeki 850m2'lik ve 9bin m2'lik depolama
alanlarından ise sırasıyla 1 senede 170bin TL ve 5 senede 13mn TL
gelir elde edecektir.
Jantsa (JANTS, Nötr): Şirket 2016 yılı karından pay başına 0,65 TL
brüt (0,5525 TL net) kar payı dağıtımı teklifini 11 Nisan'daki Genel
Kurul onayına sunacak. Dünkü hisse kapanışına göre temettü verimliliği
%3 olarak hesaplanıyor.
Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Negatif): Şirket 2016 yılının son
çeyreğinde 1,1mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın
aynı dönemindeki 7,1mn TL'lik net dönem karına göre olumsuz bir
görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte %19 oranında artan
Şirketin brüt karı ise sadece %3,6 oranında artmış ve 27,3mn TL
olmuştur. Diğer taraftan faaliyet giderleri %27,3 oranında artarak
22,8mn TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek finansallarıyla birlikte
Şirketin 2016 yılı net dönem karı 35,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir
önceki yıla göre %39,4 oranında artış kaydetmiştir. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--487--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(23.09.2023 08:33:06-23.09.2023 08:33:06)