ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

04.11.2016 08:54
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Küresel çapta risk varlıklarda satış baskısının sürmesi ve
Türkiye'de risk priminin artışı katalizörlüğünde zayıf risk iştahı ile
haftanın son işlem gününe uyanıyoruz. Gündemi yoğun bir haftayı geride
bırakırken son işlem gününde nispeten daha rahatız. Günün kritik
verisi TSİ 15:30'da açıklanacak ABD İstihdam Raporu. Ancak bu veri
için de FED çıtayı o kadar düşürdü ki piyasa etkisi ortaya çıkarmaya
aday bir veri demek zor. Çünkü Aralık vurgusunun güçlenmesiyle veri ne
kadar güçlü gelirse gelsin şahin etki yapması zor. Ancak çok ciddi
oranda zayıf bir veri ile karşılaşırsak belki piyasada Dolar
zayıflaması görebiliriz. Yaz aylarından beri, eskiden kullandığımız
"çok güçlü bir veri gelmedikçe" koşulumuzu "çok zayıf bir veri
gelmedikçe" koşulu ile değiştirmiş durumdayız. Bunun önemli bir sebebi
FED'in faiz artırımı ile ilgili piyasayı yönlendirmesiyle çıtaların
aşağı çekilmesi. Kaldı ki önümüzdeki Salı günü (kanun maddesi gereği
ABD'de başkanlık seçimleri Kasım ayının ikinci Salı günü düzenleniyor)
gerçekleşecek başkanlık seçimi kendi başına diğer veri akışını
gölgelemekte. Bloomberg anketine göre ABD'de Tarım Dışı İstihdam'ın
173 bin kişi arttığı tahmin ediliyor.
Türkiye'de enflasyon raporundan beri beklediğimiz risk algısı
değişimini gözlemleyemedik. Borsa İstanbul, 80bin psikolojik direncini
aşamayarak (teknik formasyon ve göstergelerin desteğine rağmen) dün
kapanış itibariyle 76.681 seviyesine çekildi. Bu süre zarfında Türkiye
risk priminin (5 yıllık CDS) 244 baz puandan 265 baz puana
yükseldiğini gözlemledik. Hem jeo-politik (Irak - Suriye hattı) hem de
iç-politik (anayasa referandumu) gelişmeler yatırımcı nezdinde
Türkiye'nin risk priminin yükselmesiyle sonuçlandı.
S&P500, dünkü %0,44 oranındaki düşüşün ardından bugün yalnızca
tepki vererek %0,07 oranında artıda. Asya piyasalarını yoğunlukla
kırmızı renkte görüyoruz. ABD'de petrolün (WTI) varil başına 45
Dolar'ın altında çekilişi (Brent 46,5) de risk algısındaki zayıflığı
yansıtıyor. Bu sabah MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksi %0,1 oranında
değer kaybetmekte. Dolar / TL kotasyonları 3,12'nin üzerinden geçiyor
ve Sepet Kur da Türk Lirası'ndaki zayıflığa bağlı 3,29 ile tarihi
zirvesinde işlem görmekte. Mevcut konjonktürde makro-ekonomik
değişkenler Lira varlıkların fiyatını belirlemiyor. Haber akışı ve
risk algısı piyasayı şekillendirmekte.
Ak Enerji (AKENR, Negatif): Ak Enerji 3Ç2016'da 147,1mn TL zarar
açıklamıştır. Geçtiğimiz yılına aynı döneminde 251,3mn TL zarar
kaydedilmişti. Şirket 3Ç2016'da 15,5mn TL brüt zarar kaydetmiştir.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 24,5mn TL brüt kar elde edilmişti.
Diğer yandan, Ak Enerji 3Ç2016'da 125,7mn TL finansman gideri
kaydederken, bunun yarısı kur farkı gideri kalan yarısı da faiz
giderinden kaynaklanmıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde
kurdaki önemli yükselişine etkisiyle 315,2mn kur farkı gideri
kaydetmişti. (3Ç2015 finansman gideri: 375mn TL olmuştur) Üçüncü
çeyrekteki zarar rakamı ile birlikte Ocak - Eylül net dönem zararı
178,5mn TL ile bir önceki yılına aynı dönemindeki 421,4mn TL'nin
altında kalmıştır.
Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Carrefoursa'nın 3Ç2016 ana ortaklık
zararı 164,2mn TL olmuştur. 2015 3. çeyrekte Carrefoursa 32,7mn TL
zarar açıklamıştı. Esas faaliyetlerinden diğer giderlerin yaklaşık 10
katına çıkması zararın ana sebebidir. Şirketin brüt karı %16,2
gerileyerek 245,6mn TL olmuştur. Carrefoursa 2016 3. çeyrekte 98,4mn
TL'lik risk, dava, kapanacak mağaza ve zarar eden mağazalara ilişkin
sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Ayrıca operasyonel
kambiyo zararı da artış göstermiştir. Bu sebeple geçen sene 12mn TL
diğer faaliyet gideri kaydederken bu sene 117mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Bu durum şirketin 166,3mn TL faaliyet zararı yazmasına
neden olmuştur. Finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye göre
10mn TL artarak 38,2mn TL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 430,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 61,2mn TL idi.
Deva Holding (DEVA, Nötr): Deva Holding'in 3Ç2016'daki net dönem
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında azalarak 11,1mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karı ise aynı dönem itibariyle %9
oranında artarak 58,4mn TL olmuştur. Satışlar tarafında beşeri ilaç
satış gelirleri %14 oranında artarak 136mn TL olurken, veteriner ve
tarım ilaçları satış gelirleri sınırlı bir düşüş göstererek 9,3mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak
- Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 artarak
53mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Kardemir (KRDMD, Sınırlı Negatif): Kardemir'in 3Ç2016 ana ortaklık
zararı 20,1mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi ise şirketin 9mn TL net
kar açıklaması yönündeydi. 2015 3. çeyrekte Kardemir 65,9mn TL zarar
açıklamıştı. Şirketin geçen seneye göre zararının azalmasında ana
etken nerdeyse yarı yarıya gerileyen finansman giderleridir. Şirketin
brüt karı %3,4 artışla 82,5mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye
göre %16,4 gerileyerek 63,6mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise
giderlerin geçen seneye göre 106,1mn TL azalarak 86,7mn TL seviyesinde
gerçekleştiği görülmektedir. Bu kalemdeki gerileme finansal
borçlanmalardan kur farkı giderlerinin bu çeyrekte daha az negatif
etki etmesinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 2016 Ocak- Eylül ana
ortaklık karı ise 11,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın
aynı döneminde zarar 135,1mn TL idi.
Otokar (OTKAR, Öneri "TUT", Nötr): Otokar'ın 3. Çeyrek net dönem
karı bir 17,8mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında
artış kaydetmiş ve piyasa beklentisi olan 18,3mn TL'ye paralel, bizim
beklentimiz olan 31mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir.
Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin altında kalması ve
finansman giderinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili
olmuştur. Satış miktarında adetsel bazda %11,9 oranında düşüş
yaşanmasına karşın, zırhlı araç satışları ve döviz kurlarındaki artış
satış gelirlerini desteklemiş ve satış gelirleri bir önceki yılın aynı
dönemine göre %23 oranında artarak 425mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar
ise satış gelirlerindeki artışın altında %15 oranında artış kaydetmiş
ve 101,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %9,6
oranında, satış gelirlerine göre görece düşük artış kaydetmesine
karşın, diğer faaliyet gelirleri 9,4mn TL azalmıştır. Buna bağlı
olarak faaliyet karı bir önceki yıla göre %4 oranında gerilemiştir.
Finansman giderleri %4 oranında gerileyerek karlılığı desteklerken,
vergi gideri 3,8mn TL'den 2,3mn TL'ye gerileyerek karın bir önceki
yıla göre artmasında ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile
birlikte Ocak-Eylül dönemi net karı 33mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki
yılın aynı dönemindeki 16,5mn TL'ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir.
TOFAŞ (TOASO, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): TOFAŞ'ın 3. çeyrek
net dönem karı 209,6mn TL il bizim beklentimiz olan 216mn TL'nin biraz
altında, 199mn TL olan piyasa beklentisinin ise hafif üzerinde
gerçekleşmiştir. TOFAŞ'ın 3Ç2015'teki net dönem karı 174,3mn TL idi.
Şirketin satış gelirleri 3Ç2016'da bir önceki yılın aynı dönemine göre
%37 oranında artmış ve 3,1 milyar TL olmuştur. Satışların maliyeti,
gelirlerdeki artıştan daha yüksek, %42,5 oranında artmıştır. Finans
sektörü faaliyetlerindeki gelirler geçen seneye göre artış
göstermiştir. Brüt kar marjı ise 3,4 puan gerileme ile %9,8 olarak
gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %18 olmuştur. Diğer
faaliyetlerden giderler geçen seneki 105,2mn TL'den bu sene 3.
çeyrekte 24,1mn TL'ye gerilemiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Bu
gelişmeler neticesinde, faaliyet kar marjı 1,1 puan artışla %4,7
olmuştur. Finansman tarafında ise gelirler geçen sene aynı döneme göre
31mn TL azalarak 18,6mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket 3Ç2015 de
42,2mn TL'lik vergi geliri kaydederken, 3Ç2016'da 43,4mn TL vergi
geliri yazmıştır. Finansman gelirlerindeki azalma net karı olumsuz
etkilemiş ve net kar marjı 0,9 puan düşüşle %6,7 seviyesinde
gerçekleşmiştir. 3. çeyrek rakamlarıyla birlikte TOFAŞ'ın 9 aylık net
karı 689mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 573,2mn TL net
kar açıklamıştı.
Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "EKLE" Sınırlı Negatif): Tekfen 2016
yılının üçüncü çeyreğinde 11,5mn TL zarar açıklamış ve piyasa
beklentisi olan 58mn TL ile bizim beklentimiz olan 61mn TL'lik kar
rakamına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Tekfen 2015 yılının
aynı döneminde 40,7mn TL kar açıklamıştı. Tekfen'in zarar
açıklamasında taahhüt tarafında beklentimizin aksine zarar
kaydedilmesi ile tarımsal sanayi tarafında düşük performans etkili
olmuştur. Satış gelirleri 3.çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine
göre %21 oranında artarken, satışların maliyet ise %30 oranında
oldukça yüksek artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %34
oranında azalarak 72,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin
operasyonel giderleri aynı dönemde %11,8 oranında artarak karı olumsuz
etkilerken, diğer faaliyet giderleri ise 53,8mn TL'den 17,8mn TL'ye
gerileyerek zararın daha da artmasını engellemiştir. Diğer taraftan
finansman gelirleri bir önceki yılki 56,7mn TL'den 16mn TL'ye
gerilemiş ve dönem karını olumsuz etkilemiştir. Şirket ayrıca 28,3mn
TL'lik vergi gideri ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 yüksek
vergi gideri kaydetmiş ve buna bağlı olarak 11,5mn TL zarar
açıklamıştır. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi
net karı 210mn TL'ye gerilemiş ancak yine de bir önceki yılın aynı
dönemindeki karın %36,5 oranında üzerinde gerçekleşmiştir.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "Al", Sınırlı Negatif): Sabancı
Holding'in 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %14,9 oranında artarak 537,3mn TL olarak gerçekleşmiş,
ancak hem bizim beklentimiz olan 657mn TL'nin hem de piyasa beklentisi
olan 590mn TL'nin altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada perakende
grubunda beklentimizin üzerinde kaydedilen yüksek zararlar ve sanayi
grubundaki düşük performans etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamı
ile birlikte Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 1,890mn
TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında
artış kaydetmiştir.
Yünsa (YUNSA, Negatif): Yünsa'nın 3Ç2016 net zararı 8,9mn TL
olmuştur. 2015 3. çeyrekte Yünsa 1,6mn TL net kar açıklamıştı.
Şirketin geçen seneki kardan bu sene zarara geçmesinin sebebi brüt
kardaki azalma ve diğer faaliyet giderlerindeki artıştır. Şirketin
brüt karı yarı yarıya gerileyerek 8,9mn TL'ye düşmüştür. Yünsa 2016 3.
çeyrekte 4mn TL'lik vergi cezası yapılandırma karşılık gideri
ayırmıştır. Ayrıca diğer faaliyetlerine ilişkin kur farkı geliri
azalmıştır. Bu sebeple geçen sene 8,1mn TL diğer faaliyet geliri
kaydederken bu sene 1,2mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Bu durum
şirketin 3,5mn TL faaliyet zararı yazmasına neden olmuştur. Finansman
tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 5,2mn TL azalarak 6,3mn TL
seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül
zararı ise 11,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı
döneminde net kar 6,5mn TL idi.
Turcas Petrol (TRCAS, Nötr): Elektrik Üretim A.Ş.ye ait
hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla ihale edilen Grup
2 portföy içinde bulunan toplam 178 MW kurulu güce sahip Kahramanmaraş
ilinde bulunan Menzelet (124 MW) ve Kılavuzlu (54 MW) hidroelektrik
santrallerine ilişkin ihale görüşmelerine, Turcas Petrol'ün %50 ve
Yapısan Elektrik Üretim'in %50 pay ile oluşturduğu Turcas Yapısan
Ortak Girişim Grubu tarafından katılım sağlanmıştır. İhale, Turcas
Yapısan Ortak Girişim Grubu lehine sonuçlanmamıştır.
İş Bankası (ISCTR, Öneri "AL", Nötr): Banka 300mn TL - 242 gün
vadeli banka bonosunun halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için
çalışmalara başlandığını duyurmuştur. Aynı zamanda, 300mn TL - 179 gün
vadeli banka bonosu ihracı da söz konusu olup halka arz edilecek
bonolara fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900mn
TL nominal değere kadar artırılabilecektir.
Garanti Bankası (GARAN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka'nın GMTN
programı kapsamında hazırladığı 200mn TL tutarındaki ihraç belgesi SPK
tarafından onaylanmıştır.
Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin Ekim ayında yurtiçi satışları
%9,7 artarken, yurtdışı satışları %9 düşüş gösterdi. Üretim ise %22,3
gerileme ile 3.459 adet oldu. 2016 yılı ilk 10 aylık verilere göre,
yurt içi satışlar %2,5 gerilemeyle 27.578 adet, yurtdışı satışlar ise
%8,9 düşüşle 10.645 adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ekim dönemi
üretimi %4,9 düşüşle 38.823 adete ulaştı. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--533--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(04.06.2023 19:53:41-04.06.2023 19:53:41)