ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

15.12.2020 08:49
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"MAKROEKONOMİ
ABD'de ek mali teşvik paketi müzakerelerinde süregelen belirsizlik
ve artan vaka sayıları eşliğinde ülkelerin ek tedbirlere başvurması
risk iştahında belirleyici oluyor. ABD'de koronavirüs aşısının
uygulanmaya başlanması ve İngiltere ve AB arasındaki ticaret
anlaşmasına dair umutlar ise baskının sınırlı kalmasına katkıda
bulunuyor. Çin ekonomisi sanayi sektörünün öncülüğünde toparlanmayı
sürdürüyor. Kasım ayına ilişkin veriler beklentilerle uyumlu
gerçekleşti ve sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit yatırımlar
ekim ayına göre de toparlanmasını hızlandırdı. Çin'in pandemi sonrası
toparlanması ağırlıklı olarak sanayi üretimi ve ihracat kaynaklı
olurken, iç talepte de kıpırdanmaların olduğuna şahit oluyoruz.
Perakende satışlardaki ve işsizlik oranındaki iyileşme iç talep
açısından olumlu mesaj vermekte.
Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,
" ABD tarafında, TSİ 16.30'da aralık ayına ilişkin New York Fed
Empire State imalat sanayi endeksi takip edilecek. Ayrıca TSİ 17.15'te
kasım ayına ilişkin sanayi üretiminin kısıtlayıcı tedbirlerle aylık
bazda %1,1'den %0,3'e gerilemesi beklenirken, kasım ayına ilişkin
kapasite kullanım oranının ise %72,9 seviyesinde yatay seyretmesi
bekleniyor.
" Ayrıca bugün TSİ 12'de Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA)
Aylık Raporu yayınlanacak.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10'da kasım ayına ilişkin konut
satışları verisi açıklanacak. Ekim ayına ilişkin konut satışlarında
TCMB tarafından uygulanan finansal sıkılaşmanın etkilerini özellikle
ipotekli satışlar kısmındaki azalıştan net bir şekilde görmüştük.
Toplam konut satışları yıllık %16,3 düşerken, ipotekli satışlar yıllık
%49,3 düşmüştü. Konut kredilerine uygulanan aylık ortalama faiz
oranlarına baktığımızda kasım ayında da artış eğilimi görmekteyiz Bu
da kısa vadede konut satışlarının baskılanmaya devam edeceğine işaret
etmekte.
Ayrıca TSİ 11'de kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi
verisi takip edilecek.
Bütçe dengesi, ekim ayında 4,9 milyar TL açık vermişti, böylece
İlk 10 ay da bütçe açığı 145,5 milyar TL'ye ulaşırken, 12 aylık
kümülatif bütçe açığı, 178,5 milyar TL'den 168,5 milyar TL'ye
gerilemiş, bütçe açığının GSYH'ye oranı ise %4 seviyesinden %3,8
seviyesine iyileşmişti. Bütçe dengesinden önce Hazine nakit dengesini
takip etmekteyiz, bu da kasım ayında bütçe dengesine ilişkin genel bir
resim oluşmasına imkan vermekte. Hazine nakit dengesi kasımda 12,5
milyar TL fazla verdi. Dün beklentilerden güçlü açıklanan sanayi
üretim verisi de ekonomik akvitenin gücünü koruduğunu gösteriyor. Bu
durumda vergi gelirlerini destekleyici bir unsur olmakta. Neticede
Hazine nakit dengesinin detaylarında da gelirler %23 artmıştı,
harcamalar faiz dışı gider kaynaklı %1,3 arttı. Bu durum kasım ayında,
ekim ayına göre daha iyi bir bütçe görünümü göreceğimize işaret
etmekte. YEP'te yıl sonu bütçe açığı/GSYH oranı tahmini %4,9
seviyesinde. Aralık ayları bütçe açığının en belirgin arttığı bir ay
olmakta birlikte kasım ayındaki performansı da dikkate alarak bütçe
açığının YEP'te öngörülenden daha düşük gerçekleşeceğini düşünmekteyiz.
Ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi,
yıllık bazda beklentilerin üzerinde (Bloomberg:%8,4, Foreks:%7,1)
%10,2 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi, ekim ayında aylık %0,8 düşüş beklentisine karşılık aylık %1,1
artış kaydetti. Eylül ayı yıllık verisinin de %8,1 artıştan %8,3
artışa revize olduğunu görüyoruz. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %7,8 artmıştı.

Hatırda Kalması Gerekenler:

" Sanayi üretiminin ana alt kalemlerinden ara malı, dayanıklı ve
dayanıksız tüketim malı imalatındaki aylık artış, manşet sanayi
üretimindeki artıştan daha güçlü gerçekleşmiş. Sektör bazında
madencilik ve elektrik, gaz ve buhardaki aylık düşüşe karşın imalat
sanayi aylık artışını sürdürmüş. Teknoloji bazında ise eylülde güçlü
artış sergileyen yüksek teknoloji kalemi haricinde diğer teknoloji
kalemlerinde aylık artış devam ediyor. Ekim ayında ihracatımız rekor
kırmıştı, bununla uyumlu olarak önemli ihracat kalemlerimizden motorlu
taşıtta güçlü bir artış görüyoruz. Detaylarda aylık bazda içecek
imalatı ve eczacılıktaki güçlü artışı, motorlu kara taşıtları,
elektrikli teçhizat, mobilya, tekstil, ağaç ürünleri, kok kömürü,
kauçuk plastik, kimyasal ürünler, makine ve teçhizat hariç fabrikasyon
metal ürünleri, inşaat sektörüne öncü olan diğer metalik olmayan
ürünlerin imalatı, gıda ürünleri, giyim, ana metal sanayi izlemiş.
Yatırım/sermaye malındaki azalışla uyumlu olarak makine ve
ekipmanların kurulumu ve onarımında düşüş görüyoruz. Ayrıca diğer
ulaşım araçlarının imalatı (gemi ve vagon yapımı vs…) sanayi
üretimindeki yükselişi sınırlamış.
" Kasım ayında imalat PMI, artan vaka sayısı ile birlikte üretim
ve yeni siparişlerdeki yavaşlama ile 53,9 seviyesinden 51,4'e geriledi
ancak 50 büyüme eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Kasım ayında
imalat sanayi kapasite kullanım oranı artmayı sürdürürken, elektrik
tüketimi de ortalamasının üzerinde seyretti. Bununla birlikte ihracat
ekim ayına göre yavaşladı, ancak salgın öncesi seviyelerin üstünde
seyretti. Dolayısıyla kasım ayında sanayi üretimindeki olumlu seyrin
hız keserek sürmesini bekleyebiliriz. Aralık ayında ise sanayi
üretimine fikir vermesi açısından izlediğimiz elektrik tüketiminin,
aralık ayının ilk 13 gününde kasım ayına benzer şekilde ortalamanın
üzerinde seyrettiğini görüyoruz ancak gerek Euro Bölgesi'nde ve yurt
içindeki kısmi kısıtlamalar gerekse sanayi üretiminin Aralık 2019'daki
yıllık %9 artışının oluşturduğu güçlü baz etkisinin sanayi üretiminin
hız kesmesine sebep olabileceğini düşünüyoruz. Neticede TCMB'nin
finansal koşulları sıkılaştırıcı adımlarının yanında, Avrupa'da
pandemiye karşı kısıtlayıcı önlemlerin artması önümüzdeki dönemde
sanayi üretimindeki artışı yavaşlatacaktır.
" Mevcut veriler bu yıl %0,3 olan YEP tahmininden daha iyi bir
büyümeyi garantiledi, biz bu yıl için %1 civarında bir büyüme
çalışmaktayız.
TCMB Analitik Bilanço verisine göre 11 Aralık haftasında dış
varlıklar 88,7 milyar USD'den 90,2 milyar USD'ye gelerek 1,5 milyar
USD arttı. Bunun neticesinde toplam rezervin 86,6 milyar USD
seviyesinden 88,2 milyar USD seviyesine yükseldiğini tahmin ediyoruz.
Bankaların TCMB'de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1,5
milyar USD arttı. Toplam rezervdeki değişimden bankaların TCMB'de
tuttukları döviz mevduatı çıkardığımızda net rezervdeki değişime
yaklaşık ulaşıyoruz. Buna göre net uluslararası rezervin 15,6 milyar
USD seviyesinde yatay seyrettiğini öngörmekteyiz.
OPEC 2021'e ilişkin aşı konusundaki olumlu gelişmelere rağmen
küresel petrol tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna temel
gerekçe olarak ise salgına ilişkin belirsizlikler gösterilmekte.
Gelecek sene petrol talebindeki toparlanmanın, pandemi ile ilgili
belirsizliklere, ABD yönetiminin politikalarına, Brexit ve ticari
görüşmelere bağlı olduğu vurgulanmakta. Aşıyla ilgili öngörülerinde
ise küresel ölçekte 2021 yılının ikinci yarısında yaygınlaşacağı
vurgulanmakta. Arz tarafında ise Rusya'nın üretiminin zayıf kalacağı
varsayımıyla küresel petrol üretimi tahmini de günlük yaklaşık 100 bin
varil düşürüldü.
Dün Brexit'e ilişkin iyimser gelişmeler izlendi. Avrupa Birliği
Brexit Başmüzakerecisi Barnier anlaşmanın hala mümkün olduğu mesajını
verdi. AB ve İngiltere temelde balıkçılık hakları ve adil rekabet
konularında uyuşmazlık içinde. Ticaret anlaşması için tarafların iki
hafta içinde anlaşması lazım.

ŞİRKET HABERLERİ

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket'in Kasım 2021 dönemine ait
prim üretimi toplamda 111,1mn TL gerçekleşerek yıllık olarak %6,3
oranında düşüş göstermiştir. Kasım ayı prim üretimi ile birlikte
Şirket'in 2020 yılı Ocak - Kasım dönemi toplam prim üretimi ise yıllık
bazda %40,8 artarak 1.203mn TL'ye yükselmiştir.
BİM Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılına ait
yıllık satış artış beklentisini %30-34 aralığından %36-38'e
yükseltirken, FAVÖK marjı öngörüsünü %5,5-6,5 aralığından %6,5-7,0'ye
yükseltmiştir. 2020 FAVÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16
etkisi dahil hedefler yaklaşık %9,0'a tekabül etmektedir.
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka tarafından 18 Kasım 2020
tarihinde 367 gün vadeli 267,5mn ABD doları ve 312mn Euro tutarında
iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve
sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi
tutarının artabileceği duyurulmuştu. Akordeon özelliği neticesinde,
ilave katılımlarla birlikte söz konusu sendikasyon kredisi tutarı
332mn Euro ve 267,5mn ABD doları olmuştur.
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirketin Kasım ayındaki yolcu sayısı
2019'un aynı ayına göre %47 azalışla 1,30mn kişi olmuştur. Yolcu
doluluk oranı ise 13,7 puan azalışla %75'i göstermiştir. 2020'nin ilk
11 ayında yolcu sayısı %51 azalışla 13,76mn olurken, yolcu doluluk
oranı 8 puan azalışla %80,6 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: United Airlines, JetBlue, Lufthansa gibi büyük hava
yolu şirketleri, COVID-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için
CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı
planladıklarını bildirdi. Hava yolu şirketleri, yolcuların COVID-19
test sonuçlarının negatif olduğunu doğrulayarak uçuş onay kodu
sağlayan uygulamayı kullanmayı planlıyor. Uygulamanın yerel uçuş
kuralları hakkında bilgilendirme yapması da tahmin ediliyor. Merkezi
Cenevre'de bulunan kar amacı gütmeyen kuruluş Commons Project
Foundation'ın yöneticisi Dr. Brad Perkins, bu tarz uygulamaların
salgının kontrol edilmesindeki yeni normal tedbirleri arasında
olacağını kaydetti. CommonPass gibi sağlık pasaportu uygulamalarında
elektronik aşı kimliklerinin de yer alacağı ve yolculukların yanı sıra
spor salonları, eğitim kurumları ve alışveriş merkezlerine girişte de
bu uygulamanın kullanılabileceği kaydediliyor. United Airlines,
ekimde, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan New Jersey'deki Newark
Liberty Havalimanı'na uçuşta CommonPass'ı test etmişti. Kaynak: Dünya

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Adese Alışveriş Merkezleri (ADESE): Şirket 14.12.2020 (dün)
tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, market
işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan
kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar
kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak
değerlendirmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, mevcut şubelerinin
tamamının blok halinde ve/veya parça parça satış ve devri için
muhtemel alıcılar ile görüşmelere başlanmasına, şirketin esas
sözleşmesinde mevcut olan " gayrimenkul yatırım faaliyetlerine"
ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına
oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştur.
İhlas Holding (IHLAS, Pozitif): Şirket, 790,4mn TL olan çıkarılmış
sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 709,6mn TL nakit
(bedelli) olarak %89,77732 oranında artırılarak 1.500mn TL ye
çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Kontrolmatik (KONTR): Şirketin, Türkiye de kurulacak olan akıllı
cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör
ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital
fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm
dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon
işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur şirketine verdiği
opsiyonlar hariç 4mn USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul
edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
(DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda
akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında,
02.11.2020 tarihinde verilen 500bin adet ürün siparişinin teslimatı
dün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi
gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 2,5 milyona ulaşmıştır.
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket, 25 Kasım 2020 tarihli
açıklamasında Covid-19 salgınında görülen vaka artışlarından şirketin
işgücünün de etkilendiği belirtmişti. Yaşanan işgücü kaybı nedeniyle
üretim ve sevkiyat programında bazı güncellemeler yapıldığı
açıklanmıştır. Buna göre şirketin Fas'ta mukim müşterisi Afriquia
SMDC'ye teslimatlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının
öngörüldüğü belirtilmiştir.

FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinde
yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 222 milyar TL ile 30 milyar
TL'si (%15,03 faizle) geleneksel repo ihalelerinden ve 192 milyar
TL'si (%15 faizle) 1 hafta vadeli repo ihalelerinden karşılanacak
şekilde fonladı. TCMB sadeleşme politikasıyla uyumlu olarak pazartesi
günü 43 milyar TL (%15'ten) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme
politikası ile uyumlu olarak diğer kanallardan fonlama yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,90
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,89-%0,94 bandında
hareketin ardından, %0,89 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde
sınırlı değişimlerle görece yatay seyir gözlendi."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
5.626 18:05
Değişim :  1,31% |  72,49
Önceki Kapanış :  5.554  
En Yüksek
5.639
En Düşük
5.535
Açılış: 5.603
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.834 0,50  
Nasdaq CCO 13.239 1,02  
Xetra DAX DAX 15.950 -0,25  
IPC MXX 54.338 0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.231 0,55  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--904--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(10.06.2023 16:47:48-10.06.2023 16:47:49)