ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

15.05.2018 08:52
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Dünkü olumlu görüntünün ardından bu sabah güne zayıflayan risk
iştahı ile başlıyoruz. ABD vadelilerde hafif satıcılı bir görüntü
varken, Asya borsaları da zayıf. Katalizör ise ABD on yıllık tahvil
faizinin tekrar %3'ün üzerine çıkması. Perşembe günü ABD'den
beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrasında baskının
hafiflediği Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) kurları bu sabah hafif
satıcılı. TL de sepet bazında (1 USD 1EUR ortalaması) %0,4 civarında
değer kaybetmekte. Dolar / TL'deki değer kayıpları ile birlikte
oynaklık yüksek kalmaya devam ediyor. Bir aylık zımmi oynaklık 17,9
ile geçen yılın Nisan ayı zirvesine seviyesine yakın. Ülke risk
primimiz de (5 yıllık CDS) 238 ile yüksek seviyede seyretmeye devam
ediyor. Dün küresel çapta olumlu görüntüyle beraber %1,49 oranında
değer kazanan BIST100 endeksi güne satıcılı bir görüntüyle
başlayabilir. Veri tarafında, öğleden sonra ABD'de TSİ 15:30'da
açıklanacak perakende satışlar sonrasında ABD on yıllık tahvil
faizinin %3'ün üzerinde kalması olası baskının devamı ile
sonuçlanabilir.

MAKROEKONOMİ

Bugün yoğun yurtdışı ve yurtiçi gündemi bizimle.
TSİ 9'da Almanya'nın birinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak.
2017 yılı son çeyreğinde %0,6 büyüyen ekonominin bu senenin birinci
çeyreğinde %0,4 büyümesi bekleniyor. İlk çeyrekte büyümenin
ılımlaştığı piyasa tarafından halihazırda biliniyor. Dolayısıyla
bizler için önemli olan ikinci çeyrekte ekonominin nasıl seyrettiği.
Bugün TSİ 12'de açıklanacak Mayıs ayına ait Almanya ZEW endeksi de
Mayıs ayındaki görünüme dair mesaj verecek. ZEW endeksinin 87,9'ten
85,5'e gerilemesi bekleniyor. ZEW endeksinde dikkat çeken unsur ise
geleceğe yönelik beklentilerin cari durumdan daha zayıf bir görünüm
göstermesi. Bu görüntünün oluşmasındaki ana kahramanlarından biri ise
dış ticarette korumacılık politikalarının seyri. Belirsizlik ortamı
geleceğe yönelik beklentileri de aşağı çekiyor. TSİ 12'de Euro
Bölgesi'nde Mart ayına ait sanayi üretimi ve büyüme rakamları da
izlenecek veriler arasında.
TSİ 11:30'da İngiltere işsizlik oranı ve ücretlerdeki seyir
izlenecek. Ülkede işsizlik oranı 43 yılın en düşük seviyesinde.
Ücretlerdeki artış da henüz enflasyonist baskıya işaret etmiyor. Hatta
Mayıs ayındaki toplantısında İngiltere Merkez Bankası enflasyonda
belirgin düşüşlerin devam edeceğini ifade etmişti. Ancak bu görüntü
altında Merkez Bankası sınırlı ve kademeli faiz artırımından vazgeçmiş
değil. Ekonomik tahminlerinin de güncelleneceği Ağustos ayındaki
toplantısı öncesi açıklanacak her pozitif veri Banka'nın faiz artırım
yolundaki hareketini destekleyecektir.
TSİ 15:30'da ABD perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi
açıklanacak. Haftanın en önemli verilerden biri perakende satışlar
diyebiliriz. Nisan ayında perakende satışların büyümeye dahil edilen
kontrol grubunun %0,4 artış sergilemesi bekleniyor. Birinci çeyrekte
hanehalkı harcamaları Haziran 2013'ten bu yana en zayıf şekilde
gerçekleşmişti. Perakende satışlar, ikinci çeyrekte hanehalkı
harcamalarının nasıl seyrettiğine dair ipucu verecek.
Yurtiçinde TSİ 10'da Şubat dönemine ait işsizlik rakamları
açıklanacak. Kış dönemi olması sebebiyle işsizlik oranının %10,8
seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
TSİ 11'de de Nisan dönemine ait bütçe rakamları açıklanacak. 2017
yılında yetkililer ekonomiyi desteklemek için kamu maliyesinde bir
miktar genişlemeye izin vermişti. Maliye politikasındaki alanı
kullanan yetkililer bütçe açığı/GSYH oranını %2'lere doğru hareket
ettirse de mali disiplinden ödün vermeyerek yılı %1,5 oranıyla
kapatmayı başarmıştı. Bu sene de kamu harcamalarında bir genişleme
mevcut ancak vergi gelirlerinin sayesinde harcamalar gelirlerle
dengelenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla harcama kanalında artış gözlense
de gelirlerin bu durumu hangi ölçüde kompanse edeceği önemli. Bütçe
açığı/GSYH oranı Mart ayında %1,7'lerde bulunmakta. OVP tahmini
yılsonu için %1,9.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu,
Merter Fabrikası'na ait olan üretim lisansının iptali izninin alınması
önkoşulunun sağlanması durumunda İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde
23 ve 24 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare
taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla gayrimenkul değerleme
şirketlerine değerleme yaptırılması dahil çalışmalara başlanması ve bu
iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili
kılınmasına karar vermiştir. Değerleme çalışmasına konu olacak
taşınmazların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarına göre net defter
değeri 15,4mn TL olup, Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içindeki
arsa, arazi ve binalar toplamı içindeki payı %0,6 toplam aktifler
içindeki payı ise %0,05'tir.
Albaraka Türk katılım Bankası (ALBRK, Pozitif): Banka'nın 1Ç2018
net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %2 oranında artarak 97,7mn
TL'ye yükselmiştir. Beklenti Banka'nın ilk çeyrekte 59mn TL kar elde
edeceği yönündeydi. Banka'nın net kar payı gelirleri çeyreksel bazda
%32 oranında gerileyerek 249,7mn TL olmuştur. (bir önceki çeyrekte
%40 oranında artış görülmüştü.). Diğer yandan, Banka'nın diğer
faaliyet gelirleri, TFRS 9'a geçişle birlikte karşılık iptallerinin
önemli desteğiyle 236,6mn TL artarak 273,4mn TL'ye çıkmış ve karı
desteklemiştir. Son olarak Banka'nın 2018 yılı ilk çeyreğindeki
özsermaye karlılığı %13,9 olmuştur.
Aselsan (ASELS): Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında,
tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme
Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 608,5mn TL ve 124,8mn USD
tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar
2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, Payları Borsada işlem gören Aselsan'ın sermayesinin 1
milyar TL'den 1,21 milyar TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek
210 milyon TL nominal değerli payların, mevcut ortakların rüçhan
haklarının kısıtlanarak ikincil halka arz yoluyla Borsa dışında talep
toplanması ve Toptan Alış Satış işlemi yoluyla satılmasıyla ilgili
olarak, Şirketin talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce Şirketin
bildireceği tarihte paylarının işlem sırasının geçici olarak
kapatılmasına, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsada
gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının
tamamlandığının Borsaya bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme
sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz
fiyat olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut
bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar
verilmiştir.
Carrefoursa (CRFSA, Pozitif): Şirket ile Bakırköy Gayrimenkul
Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Alıcı") arasında,
Şirketin mülkiyetinde bulunan Maltepe/İstanbul'da yer alan, Alışveriş
Merkezi, Süpermarket, Depo ve Ofis nitelikli taşınmazlar'ın tamamının
Alıcı'ya devredilmesi amacıyla Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
akdedilmiştir. Söz konusu Taşınmazlar'ın satış bedeli, Sözleşme'ye
göre 835mn TL+KDV'dir. Satış bedeline istinaden Carrefoursa 580mn TL
maddi duran varlık satış karı elde edecektir. Sözleşme'ye göre satış
ve tapu devir işlemleri Rekabet Kurulu izninin alınmış olması koşulu
ile, en geç 29.06.2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirket ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi"
kapsamında yapılacak pay senedi satış ve devir işlemlerinin
görüşüldüğü 11.05.2018 tarihli Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a katılarak, toplantı
tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahipleri 0,77 TL'den ayrılma
hakkı işlemleri için 29.05.2018 saat 17:00'a kadar başvuruda
bulunabilirler.
Turkcell (TCELL, Nötr): Sermayesinin tamamına sahip olduğu
Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC")
tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" unvanlı finansal şirketin
yerel para transferi lisansı başvurusu gerçekleşmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Nötr): Banka'nın GMTN programı
kapsamında hazırladığı 10mn EUR tutarındaki ihraç belgesi SPK
tarafından onaylanmıştır. Banka ayrıca, 84 gün vadeli 300mn TL nominal
değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK
ve Borsa İstanbul'a başvuru yapmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı
gerçekleştirilen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş payları
16/05/2018 tarihinden itibaren Borsa Ana Pazar'ında, A grubunda
sürekli işlem yöntemiyle ve "KFEIN.E" kodu ile işlem görmeye
başlayacaktır.
MSCI Endeks Değişiklikleri: Dünyanın önde gelen endeks
yapıcılarından MSCI, endekslerinde 31 Mayıs 2018 gece yarısından
itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre MSCI
Global Small Cap Endeksi'nin Türkiye bölümünden 6 hisse çıkarılırken 1
adet ekleme yapıldı. MSCI Global Small Cap endeksine MLP Sağlık
Hizmetleri (MPARK) alındı, Adana Çimento (ADANA), Beşiktaş Futbol
(BJKAS), Fenerbahçe Futbol (FENER), Goodyear Lastikleri (GOODY), Gübre
Fabrikaları (GUBRF) ve İş Gayrimenkul Yatırım (ISGYO) ise çıkarıldı.
MSCI Global standart Endeksi'nden ise Türk Telekom'u (TTKOM) çıkardı.
Kaynak: Matriks

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket ile İngiliz Mira firması,
Savronik ve Delta Ltd. arasında insansız kara araçları (UKAP) alanında
uluslararası stratejik işbirliğini öngören bir anlaşma dün Londra da
Türk - İngiliz Tatlıdil forumunda imzalanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

TCMB'nin geç likidite penceresinden yaptığı toplam fonlama miktarı
art arda 4 iş günüdür azalıyor ve 105 milyar TL seviyesinden 100
milyar TL'ye gerilemiş durumda. Fonlama miktarı 30 Nisan'dan bu yana
en düşük seviyede. Fonlamanın tamamı %13,5'ten geç likidite
penceresinden sağlanıyor.
Bugün bono piyasasında Hazine ihaleleri takip edilecek. Hazine
ihalelerine gelecek talep ve yoğun yurtiçi ve yurtdışı veri gündemi
faizlerin yönünde belirleyici olacaktır. Faizlerde son dönemde TL'deki
hareketliliğe bağlı olarak yükseliş mevcut. En son 17 Nisan'da Hazine
ihalesi gerçekleşmişti. O dönemden bu yana 2,5 ve 10 yıllık gösterge
kağıtların faizinde ağırlıklı olarak kısa ve orta vadede olmak üzere
yaklaşık 100 baz puanın üzerinde yükseliş görülüyor. Gece saatlerinde
tekrar %3 seviyesine değen ABD 10 yıllıkların faizi sabah saatlerinde
%3 seviyesinin hemen altında. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--821--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(01.07.2022 22:20:39-01.07.2022 22:20:39)