ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

27.02.2018 08:47
Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"FED Başkanı'nın Meclis savunmasını yapacağı günde ekonomik güven
endekslerini izleyeceğiz. S&P500, vadeli işlemlerde yatay, Dolar / TL
kotasyonları ise 3,7852 seviyesinden geçiyor. Türkiye'de TSİ 10:00'da
başlayacak ekonomik güven endeksi akışı, öğlen TSİ 13:00'de Avrupa ile
sürüp, akşamüzeri TSİ 18:00'de ABD ile tamamlanacak. Ekonomik güven,
Türkiye'de istikrar kazanma arayışında. Ocak ayında toparlanan
tüketici güveni Şubat ayında yatay seyretti. Buna istinaden ekonomik
güven endeksinin bugün yatay açıklanması mümkün. Avrupa ve ABD'de ise
güven endekslerinin zirve seviyelerdeki seyrini korumaları bekleniyor.
Avrupa'da izleyeceğimiz diğer veriler, merkez bankasının para tabanı
(TSİ 12:00) ve Almanya'nın Şubat ayı enflasyonu (TSİ 16:00). ABD'de
ise açıklanacak dayanıklı mal (demirbaş) siparişleri (TSİ 16:30),
yatırımların seyri açısından önemli. İmalat sanayisindeki güçlü
üretim, beraberinde Dünya genelinde yeni yatırımları tetikliyor.
Havacılık sektörü nedeniyle bugün manşet veride negatif değerle
karşılaşabiliriz. Ulaştırma hariç tutulan endekslerde pozitif değerler
görmemiz mümkün. ABD'de izleyeceğimiz diğer veriler, toptan ve
perakende ticaret envanterleri (TSİ 16:30), dış ticaret dengesi (TSİ
16:30), CaseShiller konut fiyatları endeksi (TSİ 17:00) ve Richmond
FED'in imalat endeksi (TSİ 18:00).
Merkez bankaları tarafında ise TSİ 16:00'da Macaristan, para
politikası kararını açıklayacak. Macaristan, Doğu Avrupa bloğunda en
geriden gelen ülke konumunda. Çekya, Romanya faiz arttırımlarına
başlarken, Polonya'nın önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası'na
(ECB) bağlı faizleri yükseltmeye başlaması mümkün. Macaristan ise
halen genişlemeci adımlar atıyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın Meclis
savunması TSİ 18:00'de başlayacak. Powell, Meclis komisyonunun
karşısına çıkmadan önce, risk iştahı canlı seyrediyor. ABD 10 yıllık
devlet tahvillerinin getirisi %2,86 oranında istikrarlı seyrederken,
Asya piyasalarında varlıklar satın alınıyorlar. ABD Doları da (DXY
endeksi), 90 seviyesinin altında. ECB'nin başına geçmesi beklenen
Almanya Merkez Bankası (BUndesBAnk) Başkanı Jens Weidmann da bugün,
kendi kurumunun yıllık raporunu TSİ 13:00'de kamuoyuna açıklayacak.
Euro fiyatlaması açısından Weidmann'ın açıklamaları
değerlendirilecektir.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 14mn TL ana ortaklık
karı elde etmiştir. Beklenti 34mn TL idi. Geçen yılın aynı dönemine
göre kaydedilen yüksek finansman gideri ve 4Ç2016'da kaydedilen vergi
gelirine karşın 4Ç2017'de kaydedilen vergi gideri dönem karındaki
gerilemede ana etkenler olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde 37,6mn
TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Şirket'in 2017 ana ortaklık yılı
karı ise 181,3mn TL ile, bir öneki yıl elde edilen 456,9mn TL ana
ortaklık karının altında kalmıştır.
Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,08TL (net 0,068)
nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %2,5 temettü verimine
denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 31
Mayıs'tır.
Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Bagfaş Bandırma'nın 2017 yılı 4.
çeyrek net dönem karı 6,6mn TL olmuştur. Şirket 2016'in aynı
çeyreğinde 39,4mn TL net zarar açıklamıştı. Bagfaş'ın satış gelirleri
son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %91 oranında artarak
137,9mn TL'ye çıkarken, satışların maliyeti ise %72 oranında artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar 26,5mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %1
oranında artış göstermiştir. Diğer faaliyetlerden de 11,5mn TL gider
kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler %57,3 oranında azalarak 6,9mn TL
olmuştur. Finansman tarafında da geçen seneki 43,6TL'lik giderin
altında 4Ç2017'da 39,3mn TL gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle
de vergi öncesi net zarar 26,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
32,7mn TL'lik vergi geliri şirketin net kar açıklamasını sağlamıştır.
4. çeyrek kar rakamına karşın Bagfaş'ın 2017 yılını 10,2mn TL net
dönem zararı ile kapamıştır. 2016 yılı net zararı ise 37,6mn TL idi.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr): Emlak Konut GYO'nun
4Ç2017'deki net dönem karı 690,6mn TL gerçekleşmiştir. Bizim
beklentimiz 768mn TL iken, piyasa beklentisi 651mn TL idi. Şirket'in
bir önceki yılın son çeyreğindeki net dönem karı 236,3mn TL idi. Diğer
yandan, brüt kar da 4Ç2017'de 690,4mn TL gerçekleşerek bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %136 oranında artış göstermiştir. Net ve
brüt kar marjı ise 4Ç2017'de %63 olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile
birlikte Şirket'in 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre
önemli bir değişim göstermeyerek 1.756mn TL olmuştur.
Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,17552 TL nakit
temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir.
Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %6,8 temettü verimine denk
gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 31 Mayıs'tır.
Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında
azalarak 238,5mn TL'ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 202mn TL idi.
Diğer yandan brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %32 oranında
artarak 323,4mn TL'ye yükselmiştir. Net finansman gelirlerinin 58,4mn
TL azalması net karın gerilemesinde önemli bir faktör olmuştur. Son
çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net
dönem karı bir önceki yıla göre %15 oranında artarak 661,1mn TL
olmuştur.
Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,25TL (net 0,2125TL)
nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %4,9 temettü verimine
denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 30
Mayıs'tır.
Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki
ana ortkalık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,5
oranında artarak 57mn TL'ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 57mn
TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre son çeyrekte %23 oranında artan Şirket'in brüt kart da
aynı dönemler itibariyle %33,9 oranında artarak 190,9mn TL'ye
yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı
ana ortaklık ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %23,6
oranında artarak 301,1mn TL'ye yükselmiştir.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %104 oranında
artarak 193,5mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 170mn TL yönündeydi.
Satış gelirleri %34 oranında artan Şirket'in brüt kar da aynı dönemler
itibariyle %47 oranında artarak 425,7mn TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek
kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem
karı bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 616,4mn TL olmuştur.
Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,150442 TL (net
0,127876) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya
karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %3,2 temettü
verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım
tarihi 31 Mayıs'tır.
Netaş (NETAS, Sınırlı Pozitif): İstanbul Yeni Havalimanı Projesi
kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini
üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari
İşletmesi'ne, tüm havalimanının altyapısında kullanılacak olan Veri
Merkezi Bulut Otomasyon Sisteminin kurulumu, 3 yıl işletilmesi ve 5
yıl bakım-onarım hizmetlerinin sağlanması için 4 firma arasından
10,75mn EUR ile teknik ve finansal olarak en iyi teklif Şirket
tarafından verilmiştir. Netaş tarafından İGA Havalimanları İnşaatı Adi
Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne verilen teklifin ilk aşaması olan 7,9mn
EUR tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesi 23 Şubat 2018 tarihinde
imzalanmıştır. Teklif kapsamında yer alan bakım-onarım ve işletmesine
ilişkin sözleşme ayrıca imzalanacaktır.
Aselsan (ASELS, Öneri "TUT", Nötr): Şirketin hisselerinin ikincil
halka arzına ilişkin olarak, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. ve
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den oluşan ve her bir aracı
kurumun Lider olarak yer aldığı Konsorsiyum 26.02.2018 tarihinde
yetkilendirilmiştir.
Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Şirket 2018 yılı yatırım hedefinin
170mnTL olduğunu, 2018 yıl sonu itibariyle yaklaşık 50 yeni
süpermarketin daha açılmasına karar verdiğini açıkladı.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Nötr): Sabancı Holding geçen
yılın tamamında %21,1 artırdığı kombine satış gelirlerini bu yıl %15
ile %20 aralığında büyütmeyi hedeflerken, Enerjisa Üretim'in 2019'dan
sonra halka arz edilmesi planlanıyor. Sabancı Holding CEO'su Mehmet
Göçmen, ayrıca geçen yıl oluşturdukları strateji kapsamında bazı
faaliyet alanlarından çıkabileceklerini belirtirken, bazı yeni
alanlara da girebileceklerini söyledi. Uzun zamandır satın alma için
fırsat kolladıkları çimento sektörü ile ilgili ise Göçmen, "Çimentoda
satın alma arayışımız her zaman devam ediyor yurtiçinde de dışında da
yaklaşık 50 farklı yatırıma baktık, bakıyoruz" diye konuştu. (Kaynak:
Hürriyet)
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Banka Yönetim
Kurulu'nun 26.02.2018 tarihli kararı ile Banka'nın tasfiye
hesaplarında izlenen 31.12.2017 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar
toplamı 503,4mn TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26,5mn TL bedelle
Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye
satılmasına karar verilmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): İzmit Piston'un
4Ç2017 net dönem karı 7,6mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 5,8mn
TL'lik net karın %30,2 üzerinde gerçekleşmiştir. İzmit Piston'un satış
gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9
oranında artarak 19,9mn TL'ye yükselirken brüt kar %52,5 oranında
artarak 6,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,6 puan
artışla %33'e yükselmiştir. Faaliyet karı 5,4mn TL olmuştur. Faaliyet
karı marjı 4,2 puan artarak %27'ye yükselmiştir. Vergi öncesi net kar
9,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 7,6mn TL
olmuştur. Net kar marjı 2,4 puan artışla %38 seviyesine yükselmiştir.
4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı
20,3mn TL olmuştur. 2016'nın net dönem karı 16,7mn TL idi."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
4.960 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.007
En Düşük
4.929
Açılış: 4.929
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 15.854 1,21  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.229 0,76  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--266--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(02.06.2023 07:22:24-02.06.2023 07:22:24)