ANALİZ-Aylık Portföy Önerileri(Oyak Yatırım Menkul Değerler)

03.05.2016 16:32
Oyak Yatırım Menkul Değerler ( http://www.oyakyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Aylık Portföy Önerileri Analizi:
"Piyasa Görüşü: Nötr (Muhafaza Ediliyor)
Turizmle ilgili son açıklanan veriler, turizm gelirlerinde bir
önceki yıla göre ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir. Sektör için
büyük önem arz eden yaz sezonuna girerken, gelir kaybının daha da
derinleşmesi beklenebilir. Yaşanan sürecin olumsuz etkisini en net
şekilde otel doluluklarından gözlemlemek mümkün. İstanbul'daki otel
dolulukları mart ayı itibariyle %52'lere kadar düşerken, yaşanan
sıkıntının kıyı şehirlerinde daha yüksek sevilere ulaştığını
görüyoruz. Bu ortamda, Merkez Bankası faiz indirimi konusunda mümkün
olduğunca çekimser davranmayacaktır. Son dönemde gerçekleşen Eurobond
arzlarına gelen ciddi talep, borçlanma konusunda bu yıl için sıkıntı
yaşanmayabileceğim ve turizmdeki kaybın yaratacağı ekstra finansman
gereğinin karşılanabileceğini gösteriyor. Diğer yandan, reel sektörden
gelen yorumlar yaşanan problemlerin kısa vadeli / geçici olmaktan
ziyade, zamana yayılmasının ve olumsuz etkilerin kalıcı olmasının daha
muhtemel olduğunu belirtmektedirler. Türkiye'de yapılması planlanan
birçok kongre ve toplantının güvenlik nedeniyle önceden iptal
edilmesiyle 2016 yaz sezonuna şimdiden kayıp gözüyle bakılabilir.
Yüksek gelir yaratan turist gruplarında yaşanan kayıplar bankaların
hem ticari hem de perakende segmentlerdeki takipteki kredi
alacaklarını artırabilecektir. Bankacılık hisseleri dışında, Anadolu
Efes ve Coca Cola İçecek gibi içecek ve havacılık sektörü hisseleri
sektörde yaşanan sıkıntılara direk maruz kalan şirketler olarak
sıralanabilir. Diğer taraftan, yurtiçi pazardan ziyade ihracat tarafı
güçlü şirketler de yabancı yatırımcıların gündeminde kalmaya devam
edecektir.
Bankacılık sektöründe en çok tercih ettiğimiz hisse, güçlü 1Ç16
finansallarının da etkisiyle GARAN'dır.
Finansallar dışı beğendiğimiz hisseler arasında çimento
hisselerinden AKCNS büyük ölçekli altyapı projelerine yakınlığı ve
kentsel dönüşüm açısından avantajlı bulunmaktadır. Portföyümüzdeki
diğer hisseler TCELL, DOAS, PETKM, ISGYO ve SELEC'tir. Turkcell'i ,
güçlü operasyonel yapısı ve cazip değerlemesiyle, DOAS'ı yurtiçi
pazardaki konumunun sunduğu potansiyelle, PETKM'i yüksek temettü
verimi, güçlü ilk çeyrek karlılığı ve liman faaliyetlerinin devreye
girme beklentisi sebebiyle beğenmeye devam ediyoruz. ISGYO'yu cazip
degerlemesi ve SELEC'i güçlü gelmesini öngördüğümüz 1Ç16 finansalları
sebebiyle koruyoruz. SAHOL'i NAD iskontosunun %34 seviyesinde
olmasından portföyümüze ekliyoruz. ULKER'i ise son dönemdeki piyasanın
üzerindeki relatif getirisi sebebiyle portföyümüzden çıkarıyoruz.
TAVHL'ı zayıf hisse performansının etkisiyle tercih edilmeyen
hisseler arasından çıkarırken AEFES ve TKFEN'i bu hisseler arasına
ekliyoruz. AEFES'in finansallarının gerek yurtdışı operasyonları,
gerekse Türkiye bira sektöründeki rekabet, turizm ve vergi artışı gibi
sebeplerle baskı altında kalmayı sürdürmesi olasıdır. TKFEN'nin 5
Mayıs'ta açıklaması öngörülen 1Ç16 finansalları, son üç aydaki relatif
%33 piyasa üzeri getirisinin etkisiyle kar satışı fırsatı olarak
görülebilir.

Turkcell

Hisseyi neden beğeniyoruz?

1.9milyar Euro 4G lisans bedeli, yatırımlar ve potansiyel satın
almaları göz önünde bulundurduğumuzda şirket ciddi bir yatırım
döneminden geçiyor. Bu dönemde, Turkcell'in borçluluğunun artmasını ve
nakit akışının 2015-16'da eksiye dönmesini bekliyoruz. 2018 sonuna
kadar yaklaşık 15milyar TL'lik yatırıma rağmen şirketin net borcunun
2017'de faaliyet karının sadece 0.7'sine yükseleceğini hesaplıyoruz.
Buna rağmen, şirketin faaliyet performansı açısından herhangi bir
olumsuzluk görünmemektedir. 2015 yılındaki %6 büyümenin ardından, 2016
yılında %9 gelir büyümesinin yanında marjlarda hafif iyileşme
bekliyoruz. İlk çeyrekte kaydedilen %8.3'lük büyüme hem bizim hem de
şirket beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

Potansiyel Katalistler

Geçen senenin sonunda Telia Sonera'nın elinde bulunan Fintur
Holding hisseleri için teklif verilmişti. Fintur'un değer yaratacak
bir fiyatta satın alınmasını ise tavsiyemizi destekleyebilecek faktör
olarak görüyoruz.

Değerleme

Hedefi fiyatımız hisse başına 13TL %9 yükseliş potansiyeline
işaret ediyor. 6.1x 2016T FD/FAVÖK çarpanı hissenin son beş yıldaki
ortalamasının hafif altında bulunuyor.

SAHOL

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Holdingin banka dışı şirketlerinin büyüme potansiyeli ve
karlılıklarının iyileşmesi ileriye yönelik olarak olumlu etki yapmaya
devam edecektir. Özellikle enerji segmenti karlılığı bu sene
yenilenebilir enerji üretiminin yekdem’den yararlanması ve dağıtımla
ilgili iyileştirmeler sonucunda karlılığını artırmaya devam edecektir.

Potansiyel Katalistler

Şirketin enerji segmentinde borçluluğun azaltıllması için
atılabilecek adımlar olumlu yansıyabilir. Şirket bu amaçla enerji
grubu içerisindeki bazı varlıklarında hisse satışı yapabileceğini
açıklamıştı.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Şirketin halen karlılığının büyük bölümünü banka segmenti
oluşturuyor. Bu alandaki gelişmeler finansalları kısa vadede
etkilemeye devam edecektir.

Değerleme

SAHOL şu anda NAD’sine göre %34 iskontolu işlem görürken bu
iskontonun zaman içerisinde aşağıya gelmesini bekliyoruz.

PETKM

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Petkim geçtiğimiz yıl düşen petrol fiyatlarının desteği ile açılan
nafta/etilen fiyat farkından olumlu etkilendi ve karlılığını artırdı.
Açıkanan ilk çeyrek rakamları bu trendin 2016 yılında da devam
ettiğini gösteriyor. Şirketin 2015 yılında yarattığı 668 milyon TL’lik
VAFÖK rakamının ardından bu sene de 679 milyon TL’lik VAFÖK
yaratmasını bekliyoruz. Bunun yanında şirket 2015 yılı karından hisse
başına 0.315 TL brüt nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü
veriminin %7.8 seviyesine ulaşması hisse performansını desteklemeye
devam edecektir. Daha orta/uzun vadeli beklentiler olarak yatırımlar
da şirket karlılığını ilerleyen dönemde olumlu etkileyecektir. Bu
yatırımların ilki olarn APMT’nin işleteceği konteyner limanı’nın 2016
ikinci çeyrek içerisinde faaliyetlerine başlamsını bekliyoruz.

Potansiyel Katalistler

Açıklanabilecek kar rakamları ve temettü dağıtımı ileriye dönük
olarak hisse fiyatını destekleyebilir. Bunun yanında yatırımlarla
ilgili gelişmeler izlenecektir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Etilen-Nafta fiyatları arasındaki farkın kapanması/açılması şirket
karlılığı ve hisse performansı için risk olabilir. Petrol
fiyatlarındaki yükseliş de marjların korunması açısından risk
yaratabilir. Değerleme
Petkim 2016 için 8.9x FD/VAFÖK çarpanından işlem görürken
benzerleri 9.0x seviyesinden işlem görüyor. Şirketin devam eden
yatırımlar sayesinde karlılığının artacağı beklentisi ile primli işlem
görmesi gerektiğini düşünüyoruz.

DOAS

Hisseyi neden beğeniyoruz?

DOAS hisseleri 2015 yılının ikinci yarısında gerek EUR/TL’deki
artışın şirketin karlılığına yönelik yarattığı kaygılar, gerekse de
yurtdışında VW Grubundaki gelişmeler nedeniyle sert düşüş yaşadı.
VW’nin dizel motorlarına yönelik ortaya çıkan raporların Türkiye’deki
etkilerinin yönetilebilir düzeyde olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca
hisse fiyatının bu riskleri büyük oranda yansıttığını söyleyebiliriz.
Türkiye’de oto satışlarında bir miktar daralma tahmin etmekle
birlikte, DOAS’in satış adetlerinde pazar payından veya makro
risklerden kaynaklanan çok büyük daralmalar yaşanacağını öngörmüyoruz.

Potansiyel Katalistler

Çeyreksel sonuçlar, aylık satış rakamları.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

İç talepteki ani daralma ve sert kur hareketleri DOAS için risk
olabilir.

Değerleme

DOAS için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

ISGYO

Hisseyi neden beğeniyoruz?

ISGYO’nun kira yaratan gayrimenkul portföyü %60 ofis alanı ve %40
perakende alanından oluşmaktadır. Şişecam’a kiralanan Tuzla Karma
projenin de yılın ikinci yarısında kira gelirlerine katkı yapmaya
başlayacak. Ayrıca 2016 ikinci yarısında İzmir projesindeki ön satışı
yapılan konutların teslim edilmeye başlamasını bekliyoruz, teslimlerle
birlikte ön satışların gerileştirilmesi gelir tablosuna olumlu katkı
yapacaktır.

Potansiyel Katalistler

2016 ikinci yarısında İzmir projesindeki konutların teslim
edilmeye başlaması, gelir tablosuna olumlu katkı yapabilir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Makro ekonomik bozulmalar, gayrimenkul sektörüne olan talebi
dolayasıyla varlık fiyatlarını ve kira değerlerini aşağı çekebilir.

Değerleme

Hisse fiyatı, hedef fiyatımız olan 2.77TL’ye göre %48’lUk yükseliş
potansiyeline işaret etmektedir.

AKCNS

Hisseyi neden beğeniyoruz?

2015’te Türkiye’deki çimento satışları %0.8 artış gösterdi.
Akçansa’nın da faaliyet gösterdiği Marmara Bölgesi’nde ise satışlar %3
arttı. Şirket önümüzdeki sene satış hacimlerinin aynı seviyelerde
kalmasını bekliyor. İstanbul’da 3. Köprünün tamamlanmasının ardından,
Akçansa Avrupa yakasındaki 3. Köprü bağlantı yollarına çimento tedarik
etmeye devam edecek. Bunun yanında, 3. Havaalanı, metro, hastane ve
tünel projeleri bölgedeki çimento talebini canlı tutacak faktörler
olarak göze çarpıyor. Şirketin yakın vadede önemli bir yatırım
planının olmaması yüksek temettü dağıtım oranlarının devamlılığı
konusunda güven veriyor.

Potansiyel Katalistler

İlk çeyrekte hava koşullarının geçen yılın aynı dönemine göre iyi
seyretmesinin satış hacmine olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Diğer
yandan, elektrik fiyatlarındaki artış ve asgari ücretin
yükseltilmesini yüksek faaliyet karı marjlarının devamlılığı için risk
unsurları olarak görüyoruz.

Değerleme

Hisse başına 17.26TL hedef fiyatımız %22 yükseliş potansiyeline
işaret ediyor.

SELEC

Hisseyi neden beğeniyoruz?

İlaç fiyatlarına Şubat ayında yapılan zam sonrası Selçuk Ecza’nın
1ǒde güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Fiyatların tekrar artış
trendine girmesi ve ilaç pazarının çift haneli rakamlarda büyümesi
Selçuk Ecza için bir başka önemli gelişme. Asgari ücretteki artış
maliyet yönünde bir miktar baskı yaratacak olsa da, düşük maliyetli
stokların satışından elde edilecek karların bu maliyet baskısını
telafi edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Nisan ayı başında SGK ile
eczaneler arasında imzalanan yeni sözleşme ile eczanelerin mali
haklarının iyileştirilmesi de dolaylı olarak depolar için rahatlama
getirebilir.

Potansiyel Katalistler

Çeyreksel sonuçlar.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

İlaç piyasasına yönelik regülasyonlar, olası satın alma haberleri.

Değerleme

SELEC hisseleri için hedef fiyatımız 3.60 TL seviyesindedir.

Tercih Edilmeyen

AEFES

Hisseyi neden tercih etmiyoruz?

Gerek Türkiye gerekse Rusya bira pazarında artan rekabet ve
kısıtlayıcı uygulamaların şirket için zor dönemlerin devamını
getireceği görüşündeyiz. Türkiye operasyonları, zayıf yurtiçi talep ve
turist sayılarındaki zayıflıktan olumsuz etkilenmektedir. Sene başında
biradaki maktu vergideki %16’lık artış ve şirketin bunu takiben
%11’lik bir zamla ürünlerine yansıtması hacimler üzerinde baskı
yaratabilir.
Rusya’yla ilişkilerdeki sıkıntılar ve AB Inbev-SAB Miller satın
almasının şirket için olası uzun vadeli etkilerine dair bilinmezlikler
hisse performansına negatif yansıyabilir.
Bunun yanı sıra, artan faaliyet giderleri, dövizdeki
dalgalanmalardan etkilenen giderler ve açık döviz pozisyonu şirketin
finansallarını baskı altında tutmaya devam edebilir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Turizm ve Rusya’yla ilişkilerde iyileşme, rakiplerin güç
kaybetmesi, TL’nin değerlenmesi

TKFEN

Hisseyi neden tercih etmiyoruz?

Tekfen son üç ayda piyasanın %33 üzerinde performans gösterdi.
Özellikle taahhüt segmenti karlılığına ilişkin olumlu beklentiler,
gübre segmentindeki karlılığın iyileşmesi, yeni iş anlaşmaları ve
hisse geri alım programı hisse performansına olumlu yansıdı. Kısa
vadede yaşanan bu yükselişin ardından hissenin kar satışlarıyla
karşılaşabileceğini düşünüyoruz.

Potansiyel Katalistler

Yeni proje alımlarındaki gecikmeler hisse performansına
yansıyabilir. Bunun yanında finansalların açıklanması ise yatırımcılar
için kar realizasyonu için kullanılabilir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Şirketin genel kurulunda onaylanan hisse geri alımının başlaması
ise Tekfen’in performanını devam ettirmesini sağlayabilir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--420--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(30.06.2022 22:59:17-30.06.2022 22:59:17)