Canlı Borsa

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2018 21:58
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 24 445 5.292 55.761 55.761
Transferler
0 264 5.028 -5.292 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 2.080 2.080 2.080
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 288 5.473 2.080 57.841 57.841
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 288 5.473 2.080 57.841 57.841
Transferler
0 104 1.976 -2.080 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 1.446 1.446 1.446
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 392 7.449 1.446 59.287 59.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.014 15.189
Dönem Karı (Zararı)
1.446 2.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.269 947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.269 947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.536 13.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
692.359.633 440.000.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-692.359.633 -440.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.048 5.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.750 7.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.334 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.251 16.263
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-252.444.450 -208.770.520
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
252.444.450 208.770.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.237 -1.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.014 15.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.014 15.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.005 50.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.019 66.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 69.019 66.005
Ticari Alacaklar
5 2.637.711.294 508.354.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.637.711.294 482.919.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 25.434.179
Diğer Alacaklar
6 30.989 24.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 204 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.785 24.738
ARA TOPLAM
2.637.811.302 508.444.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.637.811.302 508.444.987
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 2.993.022.780 4.430.020.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.993.022.780 4.430.020.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.993.022.780 4.430.020.400
TOPLAM VARLIKLAR
5.630.834.082 4.938.465.387
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,8 2.624.869.589 473.544.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 37.796.886 34.809.339
Ticari Borçlar
5 28.478 30.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 28.478 30.227
Diğer Borçlar
16 12.167 2.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16 12.167 2.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 75 43
ARA TOPLAM
2.662.707.195 508.387.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.662.707.195 508.387.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,8 2.968.067.600 4.430.020.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.968.067.600 4.430.020.400
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.630.774.795 4.938.407.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.287 57.841
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
392 288
Yasal Yedekler
392 288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.449 5.473
Net Dönem Karı veya Zararı
1.446 2.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.287 57.841
TOPLAM KAYNAKLAR
5.630.834.082 4.938.465.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 345.937.271 251.593.061
Satışların Maliyeti
11 -345.946.319 -251.689.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-9.048 -96.340
BRÜT KAR (ZARAR)
-9.048 -96.340
Genel Yönetim Giderleri
12 -136.491 -132.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.045.750.339 1.379.823.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.045.600.085 -1.379.591.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.715 3.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.715 3.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.715 3.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.269 -947
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.269 -947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.446 2.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.446 2.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.446 2.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.446 2.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.446 2.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660120


BIST
Canlı Borsa
98.455 18:05
Değişim :  1,69% |  1.637,52
Önceki Kapanış :  96.817  
En Yüksek
98.662
En Düşük
97.046
Açılış: 97.193
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Nasdaq CCO 7.146 0,87  
Xetra DAX DAX 10.919 -0,12  
CAC 40 PX1 4.876 1,70  
IPC MXX 44.292 0,82  
Shanghai Composite SHCOMP 2.596 1,42  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1523--//-//213.243.28.95--//-//0 sn-(19.01.2019 02:30:17-19.01.2019 02:30:17)