Canlı Borsa

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.07.2017 18:41
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 226.455 76.811 -28.924 702.997 -60.978 -122.127 2.758 271.161 501.807 632.912 2.566.153 18.647 2.584.800
Transferler
-77.383 64.302 645.993 -632.912 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-587 21.854 -9.082 -15.231 3.572 102.728 103.254 -28.177 75.077
Dönem Karı (Zararı)
102.728 102.728 -32.766 69.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-587 21.854 -9.082 -15.231 3.572 526 4.589 5.115
Kar Payları
-347.560 -347.560 -18.687 -366.247
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.432 -18.432 18.116 -316
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 208.023 76.811 -29.511 647.468 -70.060 -137.358 6.330 335.463 800.240 102.728 2.303.415 -10.101 2.293.314
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
132 2.825 421.384 -424.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.964 -8.139 241.270 8.716 24.715 -4.404 235.868 485.062 12.312 497.374
Dönem Karı (Zararı)
235.868 235.868 6.056 241.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.964 -8.139 241.270 8.716 24.715 -4.404 249.194 6.256 255.450
Kar Payları
-247.952 -247.952 -20.481 -268.433
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.009 -8.009 6.463 -1.546
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 155.992 76.811 -53.697 1.307.920 -93.442 -77.789 54 338.104 973.977 235.868 3.227.079 -5.460 3.221.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.016 1.005.124
Dönem Karı (Zararı)
241.924 69.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
816.970 685.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
231.244 161.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-385 -427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.948 251.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.303 13.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
315.645 238.595
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
148.120 201.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.705 -31.814
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
188.825 232.887
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.059 -57.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.512 -27.757
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 118.614 156.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -22
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-235.513 751.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.324 -52.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.774 20.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.550 -73.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.778 884.476
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.640 -478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.349 -12.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.025 -9.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.374 -3.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.978 -67.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
823.381 1.506.883
Alınan Temettüler
71.381 74.972
Ödenen Faiz
-68.228 -75.912
Kira Ödemeleri
-527.349 -424.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.298 -6.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -131.918 -71.335
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.047 1.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.727 -155.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.379 18.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.741 -182.713
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.590 -132.554
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.151 -50.159
Alınan Faiz
18.635 8.899
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-584.914 -808.433
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.472 847.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.520 -1.246.892
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.785 -4.907
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 43.820
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.770 -77.377
Ödenen Temettüler
-268.433 -366.247
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.878 -4.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494.625 41.682
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.421 5.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.204 46.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.169.935 672.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 758.731 719.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 771.236 1.175.435
Finansal Yatırımlar
601.032 607.784
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 601.032 607.784
Ticari Alacaklar
683.531 539.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 52.132 56.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 631.399 482.811
Diğer Alacaklar
73.836 32.751
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 36.850 18.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 36.986 13.848
Stoklar
40.825 32.583
Peşin Ödenmiş Giderler
11 632.609 360.314
Diğer Dönen Varlıklar
14 190.221 193.456
ARA TOPLAM
2.993.290 2.941.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.993.290 2.941.922
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
341.782 334.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.683 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 340.099 334.749
Diğer Alacaklar
6.951 6.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.951 6.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 304.393 350.108
Maddi Duran Varlıklar
840.904 854.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.312.707 6.840.585
Şerefiye
544.830 503.918
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 6.714.904 6.284.312
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.973 52.355
Peşin Ödenmiş Giderler
41.993 38.230
Ertelenmiş Vergi Varlığı
140.778 137.233
Diğer Duran Varlıklar
14 2.003 1.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.991.511 8.563.548
TOPLAM VARLIKLAR
11.984.801 11.505.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.523.183 1.527.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.002.508 578.992
Ticari Borçlar
189.589 209.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 21.060 9.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
168.529 200.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.948 40.534
Diğer Borçlar
920.758 767.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.695 1.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 919.063 765.556
Türev Araçlar
18 16.330 0
Ertelenmiş Gelirler
53.863 50.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 58.651 85.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.032 25.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.032 25.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 41.316 53.919
ARA TOPLAM
3.887.178 3.339.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.887.178 3.339.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.168.268 2.501.377
Diğer Borçlar
2.260.635 2.218.896
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.260.635 2.218.896
Türev Araçlar
18 157.853 182.484
Ertelenmiş Gelirler
120.173 134.226
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.663 79.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
93.663 79.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
75.412 55.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.876.004 5.171.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.763.182 8.511.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.227.079 2.997.978
Ödenmiş Sermaye
363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
155.992 176.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.254.223 1.020.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.697 -45.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.697 -45.558
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.307.920 1.066.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-171.177 -200.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
-93.442 -102.158
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-77.789 -102.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
54 4.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
338.104 335.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
973.977 800.545
Net Dönem Karı veya Zararı
235.868 424.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -5.460 -3.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.221.619 2.994.224
TOPLAM KAYNAKLAR
11.984.801 11.505.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.900.771 1.506.721 1.078.958 821.984
Satışların Maliyeti
-1.204.314 -914.679 -633.990 -469.832
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
696.457 592.042 444.968 352.152
BRÜT KAR (ZARAR)
696.457 592.042 444.968 352.152
Genel Yönetim Giderleri
-293.075 -272.231 -144.456 -137.968
Pazarlama Giderleri
-4.786 -5.518 -2.417 -2.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 278.419 215.450 122.706 115.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -60.877 -43.294 -20.937 -27.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
616.138 486.449 399.864 299.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.131 12.041 9.816 5.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.512 27.757 9.064 16.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
636.781 526.247 418.744 321.573
Finansman Giderleri
-276.243 -299.542 -150.682 -167.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.538 226.705 268.062 153.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -118.614 -156.743 -64.803 -123.505
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-97.801 -84.298 -54.979 -56.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.813 -72.445 -9.824 -67.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
241.924 69.962 203.259 30.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
241.924 69.962 203.259 30.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 6.056 -32.766 13.402 -24.826
Ana Ortaklık Payları
235.868 102.728 189.857 55.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (tam TL) 0,65000000 0,28000000 0,52000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
219.716 20.938 60.288 -2.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.708 -1.334 -14.155 2.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22.338 16.490 8.771 -450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.030 189 3.139 -811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
23.368 16.301 5.632 361
Yabancı Para Çevrim Farkları
204.938 5.553 63.469 -4.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.148 229 2.203 -303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.942 267 2.831 -465
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
206 -38 -628 162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.734 -15.823 7.159 15.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.811 1.959 -3.635 9.258
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.016 -21.497 15.099 8.789
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
33.016 -21.497 15.099 8.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-30.406 -5.766 -2.769 -4.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.726 3.822 -2.733 4.357
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-25.680 -9.588 -36 -8.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.687 9.481 -1.536 2.005
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.998 9.735 -1.717 2.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
311 -254 181 -290
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.450 5.115 67.447 13.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
497.374 75.077 270.706 43.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.312 -28.177 13.196 -20.859
Ana Ortaklık Payları
485.062 103.254 257.510 64.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/619615


BIST

Canlı Borsa
1.061 18:05
Değişim :  2,53% |  26,19
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985
Açılış: 1.030
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 27.433 0,17  
Nasdaq CCO 11.011 -0,87  
Xetra DAX DAX 12.675 0,66  
IPC MXX 38.005 0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.354 -0,96  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--199--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(10.08.2020 00:01:38-10.08.2020 00:01:38)