Canlı Borsa

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2017 18:23
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 226.455 76.811 -28.924 702.997 -60.978 -122.127 2.758 271.161 501.807 632.912 2.566.153 18.647 2.584.800
Transferler
547 64.303 568.062 -632.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.976 25.589 -7.187 -24.570 -501 47.471 38.826 -7.318 31.508
Dönem Karı (Zararı)
47.471 47.471 -7.940 39.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.976 25.589 -7.187 -24.570 -501 -8.645 622 -8.023
Kar Payları
-347.560 -347.560 -347.560
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 226.455 76.811 -30.900 729.133 -68.165 -146.697 2.257 335.464 722.309 47.471 2.257.419 11.329 2.268.748
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
14 8.243 416.084 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.304 64 168.509 10.652 9.920 1.700 46.011 227.552 -884 226.668
Dönem Karı (Zararı)
46.011 46.011 -7.346 38.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.304 64 168.509 10.652 9.920 1.700 181.541 6.462 188.003
Kar Payları
-247.952 -247.952 -6.197 -254.149
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.139 -6.139 5.902 -237
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 161.522 76.811 -45.494 1.235.041 -91.506 -92.584 6.158 343.522 968.677 46.011 2.971.439 -4.933 2.966.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.300 268.825
Dönem Karı (Zararı)
38.665 39.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
523.547 342.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.530 78.691
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7 14.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.329 124.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.108 7.229
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
155.221 117.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.093 77.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.418 -17.412
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.511 95.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
121.239 23.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.552 -10.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.811 33.238
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -43
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.563 323.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.189 -18.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.358 -13.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.831 -5.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.926 456.850
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159 724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.073 -47.443
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-933 -7.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.140 -39.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.068 -67.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
478.649 705.572
Alınan Temettüler
55.753 47.099
Ödenen Faiz
-9.127 -12.765
Kira Ödemeleri
-527.577 -422.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.671 -3.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.327 -45.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.089 -70.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.284 3.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.118 -77.912
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.907 -69.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.211 -8.228
Alınan Faiz
7.745 3.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-374.402 -663.673
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.657 19.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.246 -301.356
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.664 -4.053
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -30.070
Ödenen Temettüler
-254.149 -347.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-481.791 -465.421
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-62.565 -6.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-544.356 -471.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.169.935 672.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 625.579 200.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 632.757 1.175.435
Finansal Yatırımlar
518.600 607.784
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 518.600 607.784
Ticari Alacaklar
585.615 539.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 52.306 56.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
533.309 482.811
Diğer Alacaklar
96.043 32.751
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 72.577 18.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.466 13.848
Stoklar
34.445 32.583
Peşin Ödenmiş Giderler
10 654.990 360.314
Diğer Dönen Varlıklar
13 176.243 193.456
ARA TOPLAM
2.698.693 2.941.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.698.693 2.941.922
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
348.849 334.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
348.849 334.749
Diğer Alacaklar
6.774 6.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.774 6.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 307.424 350.108
Maddi Duran Varlıklar
858.181 854.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.181.285 6.840.585
Şerefiye
530.867 503.918
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 6.598.549 6.284.312
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.869 52.355
Peşin Ödenmiş Giderler
157.506 38.230
Ertelenmiş Vergi Varlığı
139.812 137.233
Diğer Duran Varlıklar
13 1.902 1.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.001.733 8.563.548
TOPLAM VARLIKLAR
11.700.426 11.505.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.584.375 1.527.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 594.657 578.992
Ticari Borçlar
170.984 209.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.716 9.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
162.268 200.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
50.493 40.534
Diğer Borçlar
810.073 767.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.613 1.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 808.460 765.556
Türev Araçlar
17 159 0
Ertelenmiş Gelirler
53.798 50.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 62.138 85.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.684 25.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.684 25.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 46.227 53.919
ARA TOPLAM
3.399.588 3.339.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.399.588 3.339.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.588.938 2.501.377
Ticari Borçlar
2.284.673 2.218.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.284.673 2.218.896
Türev Araçlar
17 179.517 182.484
Ertelenmiş Gelirler
130.206 134.226
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.563 79.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
84.563 79.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
66.435 55.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.334.332 5.171.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.733.920 8.511.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.971.439 2.997.978
Ödenmiş Sermaye
363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.522 176.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.189.547 1.020.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.494 -45.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.494 -45.558
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.235.041 1.066.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-177.932 -200.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
-91.506 -102.158
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.584 -102.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.158 4.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
343.522 335.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
968.677 800.545
Net Dönem Karı veya Zararı
46.011 424.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.933 -3.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.966.506 2.994.224
TOPLAM KAYNAKLAR
11.700.426 11.505.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
821.813 684.737
Satışların Maliyeti
-570.324 -444.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.489 239.890
BRÜT KAR (ZARAR)
251.489 239.890
Genel Yönetim Giderleri
-148.619 -134.263
Pazarlama Giderleri
-2.369 -2.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 155.713 99.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -39.940 -15.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
216.274 186.742
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.315 6.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -6.552 10.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.037 204.674
Finansman Giderleri
-125.561 -131.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.476 72.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.811 -33.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -42.822 -27.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.989 -5.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.665 39.531
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.665 39.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -7.346 -7.940
Ana Ortaklık Payları
46.011 47.471
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (tam TL) 0,13000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (tam TL) 0,13000000 0,13000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
159.428 23.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.447 -3.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.169 1.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.169 1.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
159.205 25.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55 532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-889 732
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
834 -200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.575 -31.483
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.802 -8.138
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.917 -30.286
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.917 -30.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.993 -535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.993 -535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.151 7.476
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.281 7.440
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
130 36
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.003 -8.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.668 31.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-884 -7.318
Ana Ortaklık Payları
227.552 38.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602706


BIST

Canlı Borsa
1.061 18:05
Değişim :  2,53% |  26,19
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985
Açılış: 1.030
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 27.387 0,68  
Nasdaq CCO 11.108 1,00  
Xetra DAX DAX 12.675 0,66  
IPC MXX 37.998 0,25  
Shanghai Composite SHCOMP 3.354 -0,96  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--145--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(09.08.2020 22:40:14-09.08.2020 22:40:14)